Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Franseweg ong., Zeelandweg-Oost ong. te Steenbergen en Steenbergseweg ong. te Dinteloord

Op 4 juni 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening &  bouwen verleend voor het  op diverse locaties plaatsen van drie digitale informatie/reclameborden. Te weten, één langs de Zeelandweg-Oost ong., kadastraal bekend onder sectie Y nummer 1956 en één langs de Franseweg ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5116 te Steenbergen en één langs de Steenbergseweg 97b, 4671 BE te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18002251.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 4 juni 2018 

Einde bezwaartermijn 16 juli 2018