Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 22, 22a en 22b te Steenbergen

Op 8 juli 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een horecazaak, het verbouwen van een appartement op de 1ste verdieping en creëren van een appartement op de 2de verdieping. De werkzaamheden vinden plaats op het perceel gelegen aan de Grote Kerkstraat 22, 22a en 22b, 4651 BB te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19002931.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 8 juli 2019 

Einde bezwaartermijn 19 augustus 2019