gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Kruispoort 38 te Steenbergen

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Kruispoort 38 te Steenbergen

Op 19 juni 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor plaatsen van twee dakkapellen en het wijzigen van een voorgevel aan de Kruispoort 38, 4651 AM te Steenbergen.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK19002258.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 19 juni 2019 

Einde bezwaartermijn 31 juli 2019