Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Lunet 15 te Steenbergen

Op 12 augustus 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning het en realiseren van een in- en uitrit op het perceel gelegen aan Lunet 15, kadastraal bekend onder sectie E nummer 1172 te Steenbergen. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK2003061.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking: 12 augustus 2020

Einde bezwaartermijn: 23 september 2020