gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Schoolstraat 13c te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Schoolstraat 13c te Nieuw-Vossemeer

Op 24 september 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend voor het plaatsen van een erfafscheiding aan de Schoolstraat 13c, 4681 BH te Nieuw-Vossemeer. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18003353.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 24 september 2018 

Einde bezwaartermijn 5 november 2018