gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een schakelruimte aan de Noordzeedijk 113 te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een schakelruimte aan de Noordzeedijk 113 te Dinteloord

Op 20 juli 2022 heeft het college van Gedputeerde Staten van Noord-Brabant een omgevingsvergunning verleend. Dit betreft het realiseren van een nieuwe schakelruimte, met bijbehorende apparatuur, als vervanging van de bestaande elektrische installatie van de koeltoren, gelegen aan de Noordzeedijk 113 te Dinteloord. Het besluit is op 20 juli 2022 naar de aanvrager toegezonden en is registreerd onder het interne zaaknummer 2022-026859.

Stukken inzien?

Om de omgevingsvergunning en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de gemeente Steenbergen via het telefoonnummer 14 0167 of via het e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl. De stukken liggen vanaf 25 juli 2022 tot en met 5 september 2022 ter inzage bij de gemeente Steenbergen.

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de hoor- en adviescommissie, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Einde bezwaartermijn: 1 september 2022