gemeente Steenbergen | Omgevingsvergunning Westerstraat 10, 10a, 10b, 10c,10d en 10e te Dinteloord

Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Westerstraat 10, 10a, 10b, 10c,10d en 10e te Dinteloord

Op 1 april 2020 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het bouwen van een appartementengebouw en het realiseren van een in- en uitrit aan de Westerstraat 10, 10a, 10b, 10c,10d en 10e, 4671 CJ te Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK20000447.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum bekendmaking 1 april 2020 

Einde bezwaartermijn 13 mei 2020