Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Willemspolderweg 5 in Dinteloord

Op 9 november 2018 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning met als deelactiviteit bouwen ontvangen voor het realiseren van een tuinbouwkas op het perceel gelegen aan de Willemspolderweg 5, 4671 TK te Dinteloord. Deze aanvraag wordt buiten behandeling gelaten.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005021.

Tegen bovenstaande verlenging kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.