Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Willemspolderweg 5 te Dinteloord

Op 20 april 2018 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ verleend voor het realiseren van twee waterbassins aan de Willemspolderweg 5, 4671 TK te Dinteloord.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18000413.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 20 april 2018 

Einde bezwaartermijn 1 juni 2018