Officiele publicatie

Omgevingsvergunning Zuidzeedijk 19a te Dinteloord

Op 28 januari 2019 hebben wij een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het verbouwen van een woning met bijgebouw aan de Zuidzeedijk 19a, 4671 TR Dinteloord. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer ZK18005392.

Terinzagelegging beschikking

Om de beschikking en bijbehorende stukken in te zien, kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum bekendmaking 28 januari 2019 

Einde bezwaartermijn 11 maart 2019