Officiele publicatie

Onherroepelijke bestemmingsplannen App, Wouwsestraat op 15 december 2009, Beltmolen op 17 november 2009

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat de bestemmingsplannen App, Wouwsestraat op 15 december 2009, Beltmolen op 17 november 2009, Couveringepark op 18 augustus 2009 en Hof van Steenbergen op 18 augustus 2009 onherroepelijk zijn geworden.

De betreffende bestemmingsplannen liggen voor iedereen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, Buiten de Veste 1, op maandag tot en met donderdag van 09.00−13.00 uur en op vrijdag van 09.00−12.00 uur.

De betreffende bestemmingsplannen kan iedereen raadplegen op www.gemeente-steenbergen.nl.