Officiele publicatie

Ontwerp bestemmingsplan Lindetuin Steenbergen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat voor iedereen ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Lindetuin’ (NL.IMRO.0851.stbBPlindetuin-o001). Het plan betreft het bouwen van woningen op de locatie van het voormalige stadskantoor aan de Westdam 22 te Steenbergen.

Het betreffende ontwerp ligt van 10 oktober 2011 tot en met 21 november 2011 voor iedereen ter inzage:

  • a.
    in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
  • b.
    op www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • c.
    op www.gemeente-steenbergen.nl.

Binnen voornoemde termijn kan iedereen zijn zienswijze kenbaar maken bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer drs. M. Meulblok van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling tel. 14 0167.