Officiele publicatie

Ontwerp bestemmingsplannen buitengebied Nieuw-Vossemeer, herziening Oude Dijk 1 en Kapelaan Kockstraat 5 te Welberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat voor iedereen ter inzage ligt het:

 • 1.
  ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Nieuw-Vossemeer, Herziening Oude Dijk 1’. Het betreft het realiseren van een agrarische bedrijfswoning aan de Oude Dijk 1, Nieuw-Vossemeer, kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie A nr. 404 ged.;
 • 2.
  ontwerpbestemmingsplan ‘Kapelaan Kockstraat 5, Welberg’. Het betreft het realiseren van een nieuwe woning aan de Kapelaan Kockstraat 5 in Welberg, kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie Q nr. 5092.

Het ontwerp ligt van 19 oktober 2009 tot en met 30 november 2009 voor iedereen ter inzage:

 • a.
  bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1, op maandag tot en met donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur;
 • b.
  in bibliotheek Het Markiezaat,, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30–20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur;
 • c.
  in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30–17.30, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur.

Binnen voornomde termijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Tevens is het mogelijk om mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.