gemeente Steenbergen | Ontwerpbestemmingsplan ‘Steenbergen-Zuid 2e Herziening: Wipstraat’

Officiele publicatie

Ontwerpbestemmingsplan ‘Steenbergen-Zuid 2e Herziening: Wipstraat’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Wipstraat’ voor iedereen ter inzage ligt. Het betreft de verruiming van de gebruiks- en bouwmogelijkheden van het perceel van De Pioneer, Wipstraat 4, Steenbergen (sectie Q nr. 29 ged., 2385, 5300 en 5301 ged.).

Het ontwerp ligt van 29 juni 2009 tot en met 10 augustus 2009 voor iedereen ter inzage:

  • a.
    bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Buiten de Veste 1, op maandag t/m donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00‑12.00 uur;
  • b.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Blauwstraat 30, Steenbergen, op maandag van 13.30–20.00 uur, woensdag en donderdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30‑20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur;
  • c.
    in bibliotheek Het Markiezaat, Westvoorstraat 5, Dinteloord, op maandag en woensdag van 13.30–17.30, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur.

Binnen voornoemde termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar kan maken bij de Gemeenteraad, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Tevens is het mogelijk om mondelinge zienswijzen in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.