Officiele publicatie

Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Drietak 4 te Kruisland

Op 30 december 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het veranderen van een plat-dakconstructie, gelegen aan de Drietak 4, 4756 BZ te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000014.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.