Officiele publicatie

Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Heensedijk 16b te De Heen

Op 11 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘milieuneutraal veranderen’, ontvangen voor het werken met een mobiele wasplaats en in het gebruik nemen van een bunker voor opslag spuiwater, gelegen aan de Heensedijk 16b, 4655 SW te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000589.

Voor deze locatie is de Provincie het bevoegd gezag.