Officiele publicatie

Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 46 te Dinteloord

Op 1 augustus 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’, ontvangen voor het aanleggen van een uitrit, Westgroeneweg 46, 4671 CN te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003612.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.