gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning kappen bij 't Wit Hekke 9 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning kappen bij 't Wit Hekke 9 te Nieuw-Vossemeer

De gemeente Steenbergen heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De vergunning is aangevraagd voor kappen van 3 naaldbomen en 5 berken gelegen aan het perceel ’t Wit Hekke 9, 4681 BV te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21003115. De gemeente Steenbergen heeft de termijn voor het beslissen op deze aangevraagde omgevingsvergunning verlengd met 6 weken.

Geen bezwaar

Tegen de verlenging van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen. U kunt pas bezwaar maken als een beslissing op de aanvraag is genomen. Als de gemeente de vergunning verleent, publiceert de gemeente een nieuw bericht.

Heeft u vragen over de termijnverlenging?

Als u vragen heeft over de termijnverlenging, kunt u contact met de gemeente opnemen. Dit kan via het telefoonnummer 140167 of via e-mailadres info@gemeente-steenbergen.nl.