gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ , Langeweg 17 en 19 te Kruisland

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ , Langeweg 17 en 19 te Kruisland

Op 7 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘bouwen’ voor het bouwen van 3 woningen op het perceel Langeweg 17-19, 4756 AH te Kruisland. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22005632. Het college heeft op 6 maart 2023 de termijn om te beslissen op de aanvraag verlengd met zes weken.

Geen bezwaar

Tegen de verlenging van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen. U kunt pas bezwaar maken als een beslissing op de aanvraag is genomen. Zodra dit het geval is, wordt er een nieuw bericht gepubliceerd.