gemeente Steenbergen | Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ , Langeweg 93 te Kruisland

Officiele publicatie

Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ , Langeweg 93 te Kruisland

Op 9 december 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Langeweg 93, 4756 SH te Kruisland. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22005669. Het college heeft op 6 maart 2023 de termijn om te beslissen op de aanvraag verlengd met zes weken.

Geen bezwaar

Tegen de verlenging van de beslistermijn kunt u geen bezwaar indienen. U kunt pas bezwaar maken als een beslissing op de aanvraag is genomen. Zodra dit het geval is, wordt er een nieuw bericht gepubliceerd.