Officiele publicatie

Toekenning invalidenparkeerplaats Molenweg 22 Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van mevrouw P.J. de Zwart, wonende aan de Molenweg nummer 22 te Steenbergen om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen aan de Molenweg ter hoogte van nummer 22;

dat de mevrouw P.J. de Zwart voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

gelet op het advies van de politie, d.d. 24 juni 1999 waarin vermeld staat dat bij het voldoen aan de vastgestelde criteria er geen bezwaren bestaan tegen het nemen van een verkeersbesluit tot aanleg van een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

besluiten:

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen aan de Molenweg ter hoogte van nummer 22 op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken:28-LS-NK vermeld staat.

Steenbergen, 11 februari 2014

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

Medewerkster afdeling Realisatie en Beheer,

L.Ligtenberg