Officiele publicatie

Vaststelling grenzen bebouwde kom voor Dinteloord en Steenbergen

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2015

Gelet op:

artikel 147 Gemeentewet

artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1194, artikel 1, lid 5 van de Boswet en artikel 1.3. van de Bouwverordening

besluit:

vast te stellen de grenzen van de bebouwde kom van

  • 1.
    Dinteloord, te wijzigen i.v.m. de uitbreiding van het gebied bekend als ‘Landgoed Westcreecke’
  • 2.
    Dinteloord te wijzigen ter hoogte van de Molendijk in de richting van de Noordzeedijk
  • 3.
    Steenbergen in verband met de uitbreiding van het bedrijventerrein Reinierpolder I, fase 2, e.e.a. zoals aangegeven op de aan dit besluit gehechte situatietekeningen.

Steenbergen, 26 november 2015

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

drs. E.P.M. van de Meer J.A.M. Vos