Officiele publicatie

Vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom (voor drie kernen)

Aan de gemeenteraad van Steenbergen zal worden voorgesteld om de grenzen van de bebouwde kom van onderstaande kernen op grond van artikel 1, lid 5 van de Boswet vast te stellen.

Het betreft de volgende grenzen:

  • -
    Dinteloord: i.v.m. de realisering van een duurzaam bedrijventerrein binnen het AFC (nabij de suikerfabriek) te Dinteloord.
  • -
    Welberg: i.v.m. de gerealiseerde woningbouw bij ‘Stella Maris’, de gerealiseerde woningbouw aan de Landerije te Welberg en het verleggen van de grens van de bebouwde kom bij de entree van SC Welberg.
  • -
    Nieuw-Vossemeer: de realisering van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Platteweg..

Het voornemen zal ook worden gepubliceerd op de gemeentelijke website en in het gemeenteblad