Officiele publicatie

Vaststelling wijzigingsplannen Vlietdijk 11 en Welbergswegje 3

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het college op 3 oktober 2011 heeft vastgesteld de wijzigingsplannen:

 • a.
  bestemmingsplan buitengebied Dinteloord, wijzigingsplan Vlietdijk 11;
 • b.
  bestemmingsplan buitengebied Steenbergen, wijzigingsplan Welbergswegje 3.

De wijzigingsplannen liggen vanaf 10 oktober 2011 voor iedereen ter inzage ligt:

 • a.
  in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
 • b.
  op www.gemeente-steenbergen.nl.

Binnen zes weken kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • a.
  belanghebbenden die tijdig bij het college een zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan naar voren hebben gebracht;
 • b.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht;
 • c.
  belanghebbenden tegen wijzigingen in het wijzigingsplan ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan.