Officiele publicatie

Verleende Drank- en horecawetvergunning Nassaulaan 33 te Steenbergen

Op 28 mei 2018 heb ik een Drank- en horecavergunning verleend voor de inrichting aan de Nassaulaan 33, 4651 AA te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze exploitatievergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 31 mei  2018

Einde bezwaartermijn: 10 juli 2018