gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning afvuren van startschot te Steenbergen

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning afvuren van startschot te Steenbergen

Op 29 juni 2019 heb ik een evenementenvergunning verleend voor het afvuren van een startschot voor het bezegelen van een lidmaatschap met de Vereniging Nederlandse Vestingsteden op zaterdag 29 juni 2019 op de Markt te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 18 juni 2019

Einde bezwaartermijn 20 juni 2019

Metadata:

Algemeen: Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie , recreatie

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling