Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning en tapontheffing - feestavond/wagetjes kijken - 15 februari 2019

Op 4 februari 2019 heb ik een tapontheffing (voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken) en een evenementenvergunning verleend ijdens een feestavond en wagetjes kijken bij BC de Leuttrappers op vrijdag 15 februari 2019.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze tapontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie: 5 februari 2019

Einde bezwaartermijn: 19 maart 2019