Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning en tapontheffing Toertocht voor Recreanten (Koos Moerenhout Classic) te Steenbergen

Op 21 mei 2019 heb ik een evenementenvergunning en tapontheffing verleend voor het houden van de jaarlijkse Toertocht voor Recreanten op 24 mei 2019(Wielercafé Vuelta 2020) en 25 mei 2019 op de Markt te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 22 mei 2019

Einde bezwaartermijn: 3  juli 2019

Metadata:

Algemeen: Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie , recreatie

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling