Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning en tapontheffing voor muziekevenement Steenbergen Live! en Bassrulers Outdoor te Steenbergen

Op 21 mei 2019 heb ik een evenementenvergunning  en tapontheffing verleend  voor  het houden van de muziekevenementen Steenbergen Live!  En Bassrulers Outdoor op 24 mei 2019 en 25 mei 2019 te Steenbergen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie: 22 mei 2019

Einde bezwaartermijn: 3  juli 2019

Metadata:

Algemeen: Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie , recreatie

GB/PB/WB/BGR: Beschikking afhandeling