gemeente Steenbergen | Verleende evenementenvergunning voor een wiellerronde in Nieuw-Vossemeer op 8 mei 2016

Officiele publicatie

Verleende evenementenvergunning voor een wiellerronde in Nieuw-Vossemeer op 8 mei 2016

Op 5 april 2016 hebben wij een evenementenvergunning verleend  voor een wiellerronde in Nieuw-Vossemeer op 8 mei 2016

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze evenementenvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken/Vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

­

Datum publicatie 7 april 2016

Einde bezwaartermijn 19 mei 2016