Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunning Kapelaan Kockstraat in Steenbergen en Schutbocht in De Heen voor het jaar 2020

Op 19 november 2019 hebben wij een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats aan de Kapelaan Kockstraat in Steenbergen en de Schutbocht in De Heen voor het jaar 2020 voor een frites- en snackkraam.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 21 november 2019

Einde bezwaartermijn: 30 december 2019