Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunning voor het jaar 2019 aan de Westdam in Steenbergen

Op 23 oktober 2018 hebben wij een standplaatsvergunning verleend aan CZ voor het innemen van een standplaats aan de Westdam in Steenbergen ten behoeve van een rijdend kantoor.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 25 oktober 2018

Einde bezwaartermijn: 5 december 2018