Officiele publicatie

Verleende standplaatsvergunning voor het jaar 2019 op het Floraplein in Steenbergen en Raadhuisplein in Dinteloord

Op 21 januari 2019 hebben wij een standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats op het Floraplein in Steenbergen en het Raadhuisplein in Dinteloord voor het verkopen van groente, fruit en aardappelen.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 23 januari 2019

Einde bezwaartermijn: 4 maart 2019