Officiele publicatie

Verleende stookontheffing (besmet hout) Molenweg/Lindenburgsebaan te Kruisland

Op 18 juni 2019 hebben wij een stookontheffing verleend voor het stoken van besmet Perenhout (Bacterievuur) aan de Molenweg en Lindenburgsebaan te Kruisland.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze ontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie : 20 juni 2019

Einde bezwaartermijn: 31 juli 2019