Officiele publicatie

Verleende tapontheffing tijdens het IJsfestijn op de Westdam te Steenbergen van 7 december 2019 tot en met 5 januari 2020

Op 3 december 2019 heb ik een tapontheffing verleend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het evenement IJsfestijn (ijsbaan) op de Westdam te Steenbergen’ van 7 december tot en met 5 januari 2020.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan de burgemeester, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze tapontheffing kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.  

Datum publicatie:  7 december 2019

Einde bezwaartermijn: 5 januari 2020

Metadata:

Algemeen:

Beschikking afhandeling

Beleidsonderwerp: Cultuur en recreatie

GB/PB/WB/BGR

Beschikking afhandeling