Officiele publicatie

Verleende tijdelijke standplaatsvergunnig op de Markt in Steenbergen op 12 oktober 2019

Op 7 oktober 2019 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor het innemen van eenĀ standplaats op de Markt in Steenbergen op 12 oktober 2019.

Terinzagelegging beschikking

Het besluit met de bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op de website overheid.nl.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen. Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, werken en beleven via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie 9 oktober 2019

Einde bezwaartermijn 19 november 2019