Officiele publicatie

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning aan de Krommeweg nabij ’t Cromwiel en ”De IJzeren Put” in Steenbergen

Op 5 juni 2018 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats aan de Krommeweg nabij ’t Cromwiel en ”De IJzeren Put” in Steenbergen ten behoeve van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 7 juni 2018

Einde bezwaartermijn: 18 juli 2018