Officiele publicatie

Verleende tijdelijke standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats in Steenbergen, Dinteloord en Kruisland

Op 26 maart 2019 hebben wij een tijdelijke standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een tijdelijke  standplaats op diverse data in de maand april op de Westdam in Steenbergen, Raadhuisplein in Dinteloord en de Markt in Kruisland voor het promoten van glasvezelnetwerk door middel van een promotiebus.

Indienen bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet uw naam en adres worden vermeld, moet worden weergegeven tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en moet een motivatie van het bezwaar worden opgenomen.

Ook moet het bezwaarschrift worden voorzien van een datum en handtekening. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 6, 4650 AA Steenbergen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze standplaatsvergunning kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen, Werken en Beleven/vergunningen via nummer 14 0167 of via e-mail info@gemeente-steenbergen.nl.

Datum publicatie: 28 maart 2019

Einde bezwaartermijn: 7 mei 2019