Officiele publicatie

Wijziging bestemmingsplan artikel 3.6 Wro

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen maken bekend dat het wijzigingsplan voor het wijzigen en vergroten van het bouwblok voor het perceel aan de Kruislandsedijk 1a te Steenbergen via een wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen bij besluit van 20 juli 2010 is vastgesteld.

Het betreffende wijzigingsplan ligt voor iedereen vanaf 2 augustus 2010 ter inzage bij de

  • a.
    afdeling Publiekszaken, maandag tot en met donderdag van 09.00–13.00 uur en op vrijdag van 09.00–12.00 uur;
  • b.
    bibliotheek te Steenbergen gedurende de openingstijden op maandag van 13.30–20.00, woensdag en donderdag 13.30–17.30, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur.
  • c.
    bibliotheek te Dinteloord gedurende de openingstijden op maandag en woensdag van 13.30–17.30 uur, vrijdag van 13.30–20.00 uur en zaterdag van 10.00–13.00 uur.

Vanaf 2 augustus 2010 kan gedurende 6 weken door degenen die zienswijzen hebben ingediend, beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.