Officiele publicatie

Wijzigingen Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend dat zij) op 23 juni 2016 heeft ingestemd met de volgende wijzigingen van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

Vaststellen van de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de circulaires van 23 maart 2016 (kenmerk U201600450) en van 22 februari 2016 (kenmerk U201600266) respectievelijk met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 en 1 april 2016 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De teksten van de wijzigingen treft u aan als externe bijlagen bij deze bekendmaking en worden verwerkt in de integrale tekst van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant

Tilburg, 23 juni 2016

Namens het Dagelijks Bestuur: Algemeen Directeur, N. van Mourik