Officiele publicatie

Wijzigingen Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend dat zij op 23 juni 2016 heeft ingestemd met de volgende wijzigingen van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

1. De circulaire van het LOGA van 29 januari 2016 ECWGO/U201600078 vast te stellen en de wijzigingen in het “Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant” over te nemen, en deze wijzigingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 in werking te laten treden.

2. Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 19 februari 2016 (ECWGO/U201600259) op te nemen in het “Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant”over te nemen, en deze wijzigingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 in werking te laten treden.

De teksten van de wijzigingen treft u aan als externe bijlagen bij deze bekendmaking en worden verwerkt in de integrale tekst van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veilgheidsregio Midden- en West-Brabant.

Tilburg, 23 juni 2016

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.,

Algemeen Directeur, N. van Mourik