gemeente Steenbergen | Duurzaamheid

Artikel Klimaatstresstest gemeente Steenbergen

In 2020 heeft de gemeente Steenbergen een stresstest uit laten voeren. Gemeenten zijn verplicht om een klimaatstresstest uit te voeren. Deze test moet iedere zes jaar geactualiseerd worden. We maken de resultaten openbaar, zodat ook inwoners en ondernemers inzicht hebben in de kwetsbaarheid van hun gebied.

Wat is een klimaatstresstest?

De klimaatstresstest is een hulpmiddel dat inzichtelijk maakt wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor een bepaald gebied. Het toont de locaties die nu en met de toekomstige klimaatvoorspellingen gevoelig zijn voor wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte. De nadruk ligt op de risico's op overlast, schade en de veiligheid.

De klimaatstresstest geeft ruimtelijk inzicht in kwetsbaarheden, nog zonder waardeoordeel. Of de kwetsbaarheden daadwerkelijk een probleem vormen, wordt duidelijk tijdens de risicodialoog. Dit is het vervolg op de stresstest en is een gesprek tussen betrokken partijen over klimaatadaptatie. Tijdens dit gesprek wordt bepaald of de potentiƫle kwetsbaarheden die uit de klimaatstresstest volgen een probleem zijn en of er moet worden ingegrepen.

Inzien

U kunt de klimaatstresstest inzien via klimaatadaptatiebrabant.nl.