Artikel Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid is een proces van continue verbeteringen richting een duurzame samenleving. Dit betekent dat structureel en op een integrale manier gewerkt wordt aan een leefbare samenleving. Een samenleving, waarin mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien, zonder dat de basisbehoeften van toekomstige generaties in het gedrang komen.