Nieuwe rij

Nieuwe rij

Beveiligingsincident melden

Gemeente Steenbergen vraagt uw hulp bij het melden van mogelijke beveiligingsincidenten. Vindt u een zwakke plek, meldt het ons via het formulier.

Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)

Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD), is het op een verantwoorde wijze openbaar maken van ICT-kwetsbaarheden of incidenten. Hierbij werken de melder en de gemeente Steenbergen met elkaar samen. Een ieder kan een CVD-melding doen via onderstaand formulier. Waarna de gemeente Steenbergen de kans heeft om de kwetsbaarheid op te lossen.

Het doel van het CVD is het verhogen van de veiligheid van ICT-systemen door kennis over ICT-kwetsbaarheden te delen. Wij kunnen kwetsbaarheden dan verhelpen, vóórdat deze actief misbruikt zullen worden door derden. Hierdoor kan de schade zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt.
Vindt u een zwakke plek in onze beveiliging? Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons.