gemeente Steenbergen | Home

Sitemap

 1. Toptaken
  1. College B&W
  2. Vergaderingen van de raad
  3. Contact, adres en openingstijden
  4. Afspraak maken
  5. Gemeenteraad
  6. Gemeentelijke regelgeving
  7. Financiële stukken
  8. Openbare besluitenlijsten
  9. Duurzaamheid
  10. Werken bij de gemeente
  11. Inwoners statistiek 2023
  12. Meer onderwerpen
 2. Overzicht organisatie
  1. Officiƫle bekendmakingen
   1. Beleidsregels terug- en invordering bijstandsverlening zelfstandigen gemeente Steenbergen.
   2. Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
   3. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Rijksweg 4 te Nieuw-Vossemeer
   4. Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
   5. Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Hanedreef 16A’
   6. Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan 50 in Steenbergen
   7. Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
   8. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voorgenomen verkoop gemeentegrond aan Enexis Netbeheer B.V.
   9. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Gladioolstraat 23 te Steenbergen
   10. Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
   11. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen om over te gaan tot verkoop van het kadastrale perceel gemeente Steenbergen, sectie Y nummer 2044 en nummer 2049
   12. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Grote Kerkstraat 21 te Steenbergen.
   13. Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
   14. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend voor het uitoefenen van een aan huis gebonden bedrijf.
   15. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Steenbergseweg 25 in Dinteloord.
   16. Verleende evenementenvergunning Diomedon stratenloop, Steenbergen Zuid, 24 maart 2024
   17. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Gibsonstraat 2 in Steenbergen.
   18. Verleende evenementenvergunning, Wagens kijken, sportpark Molenkreek, 17 februari 2024
   19. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ verleend op de locatie Watertorenweg 1 te Steenbergen
   20. Omgevingsvergunning activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ verleend op de locatie Moerstraatseweg 147 te Steenbergen
   21. Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning
   22. Verleende evenementenvergunning Kindervakantieweek Dinteloord 8 t/m 15 aug. 2024
   23. Verleende evenementenvergunning Vestingloop Steenbergen, 31 maart 2024
   24. Verleende evenementenvergunning Carnaval Nieuw-Vossemeer 10 t/m 13 feb. 2024
   25. Reguliere procedure - aanvraag omgevingsvergunning
   26. Verleende evenementenvergunning Carnaval Dinteloord 7 t/m 13 feb. 2024
   27. Reguliere procedure - aanvraag omgevingsvergunning
   28. Gemeente Steenbergen - Parkeerverbod - Piet Heynstraat, Karel Doormanstraat en Westgroeneweg te Dinteloord
   29. Reguliere procedure - aanvraag omgevingsvergunning
   30. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op de locatie Olmendreef 9b1 tot en met 9b80 te Steenbergen.
   31. Verordening voor de behandeling van bezwaarschriften
   32. itvoeringsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2024
   33. Verleende evenementenvergunning Feestavond van Bouwclub BC PZN
   34. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’, ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het bouwen van een pompgebouw, en het verbreden van de bestaande in- en uitrit op het perceel Zoekweg 6C te Steen...
   35. Omgevingsvergunning activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ verleend voor het aanleggen van leidingen voor een warmte- en CO2- net tussen Roosendaal-Bergen op Zoom en Steenbergen.
   36. Omgevingsvergunning activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ verleend voor het aanleggen van leidingen voor een warmte- en CO2- net tussen Roosendaal en Dinteloord.
   37. Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Steenbergen
   38. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor de locatie De Ambacht 21 te Nieuw-Vossemeer.
   39. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het bouwen van een pompgebouw, en het aanleggen van een in- en uitrit op het perceel Symbiose 3 teDinteloord.
   40. Verleendetapontheffing Carnaval De Heen 4 feb. 2024
   41. Verleende evenementenvergunning carnavalsoptocht Gummarusschool,9 feb. 2024
   42. Verleende evenementenvergunning Carnaval Dinteloord, 9 t/m 13 feb. 2024
   43. Verleende evenementenvergunning Afterparty Carnavalsoptocht Kruisland, 11 feb. 2024
   44. Verleende evenementenvergunning Carnaval Kruisland 10 t/m 13 feb. 2024
   45. Verleende evenementenvergunning Carnaval Steenbergen, 9 t/m 13 feb. 2024
   46. Verleende evenementenvergunning Mini Carnavalsoptocht Welberg, 11 feb. 2024
   47. Verleende evenementenvergunning Carnaval De Heen 4 feb. 2024
   48. Gewijzigde omgevingsvergunning activiteit 'Werk of werkzaamheden uitvoeren'aan de Stoofdijk in Steenbergen
   49. Gemeente Steenbergen - Parkeerverbod en inrijverbod instellen - de Markt, de Molenstraat en het parkeerterrein aan de Markt te Kruisland
   50. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op de locatie Stoofdijk 41 te Dinteloord.
   51. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Oudlandsestraat 163 te Steenbergen
   52. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Groen van Prinstererstraat te Dinteloord
   53. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Graaf van Beierenstraat 7 te Nieuw-Vossemeer
   54. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Tweede Boutweg 2 te Kruisland
   55. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Magnoliastraat 17 te Steenbergen
   56. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op de locatie Moorseweg 6 in Nieuw-Vossemeer.
   57. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘werk- of werkzaamheden’ Moerstraatseweg 147 te Steenbergen.
   58. Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, inhoudende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
   59. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ Grote Kerkstraat 6 te Steenbergen.
   60. gemeente Steenbergen - Eenrichtingsverkeer - Jacob van Grimmesteijnstraat
   61. Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen’ en ‘Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) Prins Reinierstraat 7 te Steenbergen.
   62. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Graaf Hendrikstraat 8 en de Renessestraat 12 t/m 20 in Steenbergen.
   63. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Dwingel (ong.) te Steenbergen.
   64. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Oudlandsestraat 81 te Steenbergen.
   65. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Gladioolstraat 23 te Steenbergen.
   66. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Watertorenweg 1 te Steenbergen.
   67. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op de locatie Kartuizerstraat 7 te Steenbergen.
   68. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Stelleweg 2 te Dinteloord.
   69. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, kadastraal bekend sectie D nr. 501 te Nieuw-Vossemeer.
   70. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op de locatie kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie A, nummer 546 en plaatselijk bekend Heensedijk ongenummerd in De Heen
   71. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ Noordlangeweg 18 te Dinteloord.
   72. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’, Zoekweg 20 te Steenbergen.
   73. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ Kruislandsedijk 30a te Steenbergen.
   74. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Vlietdijk 11 te Dinteloord.
   75. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Rijksweg 4 te Nieuw-Vossemeer.
   76. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen’ en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ , kadastraal bekend sectie AC 52,53,55 en 73 te Steenbergen.
   77. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, kadastraal bekend, sectie A nr. 546 te Steenbergen.
   78. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, kadastraal bekend sectie D nr. 619 (Landgoed ‘de Vliet’, kavel 2, Zuidzeedijk) te Dinteloord.
   79. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Oudlandsestraat 163 te Steenbergen.
   80. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘bouwen’ en ‘alarm installatie aanleggen’, Zeelandweg -Oost 43 te De Heen.
   81. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Kruislandsedijk 30 in Steenbergen.
   82. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Steenbergseweg 112 te Dinteloord.
   83. Gemeente Steenbergen - Parkeerverboden tijdens de carnavalsoptocht - Steenbergen
   84. gemeente Steenbergen - Aanleg algemene gehandicaptenparkeerplaats - Wipstraat 2C te Steenbergen
   85. gemeente Steenbergen - laadpaal - Kapelaan Kockstraat Welberg
   86. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op de locatie Meestoof 54 te Kruisland.
   87. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Kortendijk 4 in Nieuw-Vossemeer.
   88. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Stoofdijk 41 te Dinteloord.
   89. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie kadastraal bekend gemeente Steenbergen, sectie Y, nummer 2018 en plaatselijk bekend Westlandse Langeweg ongenummerd in Steenbergen.
   90. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Maarlo 2 in De Heen.
   91. Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Kladwijck 1’
   92. Raadsbesluit rentepercentage Sociale verzekeringsbank (SVB) stimuleringsleningen
   93. Subsidieplafond Subsidieregeling Ondernemersfondsen gemeente Steenbergen
   94. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op het perceel kadastraal bekend gemeente Steenbergen, Sectie E, nummer 1304, en plaatselijk bekend Liberatorstraat 11 in Steenbergen.
   95. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op de Markt 2 te Steenbergen op 30 en 31 december 2023
   96. Verleende Tapontheffing Wagentjes kijken en feestavond Vereniging BC de vlaojestaampers 6 januari 2024
   97. Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Moorseweg 2’
   98. Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Steenbergen (Regeling BRP Steenbergen)
   99. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning Houtzagerij 6 en 8 in Steenbergen op 28, 29 en 30 december 2023
   100. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Kade 13 te Steenbergen
   101. Verleende evenementenvergunning Wagentjes kijken en feestavond Vereniging BC de vlaojestaampers 6 januari 2024
   102. Verordening reclamebelasting Dinteloord 2024
   103. Verordening afvalstoffenheffing Steenbergen 2024
   104. Verordening rioolheffing Steenbergen 2024
   105. Terinzagelegging: ontwerp structuurvisie ‘De Boogerd’
   106. Terinzagelegging: ontwerp bestemmingsplan ‘De Boogerd’, ontwerp herbegrenzingsverzoek
   107. Algemene plaatselijke verordening
   108. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Gibsonstraat 2 in Steenbergen.
   109. Verordening onroerende zaakbelastingen Steenbergen 2024
   110. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel gelegen aan Simon Luymesstraat 26 te Nieuw-Vossemeer.
   111. Verordening toeristenbelasting Steenbergen 2024
   112. Terinzagelegging: ontwerp bestemmingsplan ‘Het Hogediep’
   113. Verordening reclamebelasting Steenbergen 2024
   114. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen verleend’ op het perceel gelegen aan de Kaaistraat 42 te Steenbergen.
   115. Subsidieregeling Ondernemersfondsen gemeente Steenbergen
   116. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’’ op de locatie Rijksweg 41 in Nieuw-Vossemeer.
   117. Verordening lijkbezorgingsrechten Steenbergen 2024.
   118. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Steenbergen 2024
   119. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Moorseweg 6 in Nieuw-Vossemeer.
   120. Legesverordening Steenbergen 2024
   121. Verordening forensenbelasting Steenbergen 2024
   122. Rechtspositieverordening raads- en commissieleden gemeente Steenbergen 2023
   123. Verordening marktgeld Steenbergen 2024
   124. Subsidieplafond Subsidieregeling Ondernemersfondsen gemeente Steenbergen
   125. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen om over te gaan tot verkoop van het kadastrale perceel gemeente Steenbergen, sectie Y nummer 2050.
   126. Aanwijzingsbesluit inzameling textiel huis aan huis 2024
   127. Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2024
   128. Beleidskader Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
   129. Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2024
   130. Verleende standplaatsvergunning voor een Kaaswagen in Nieuw-Vossemeer 2024
   131. Concept Handboek Vitale Vesting
   132. Bekendmaking: Het voornemen om over te gaan verkoop van een gedeelte van het kadastrale perceel bekend als gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie B, nummer 3527, circa 36 m².
   133. Terinzagelegging: ontwerp bestemmingsplan ‘Hoogstraat 1’
   134. Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging ontwerp wijzigingsplan Westerstraat 56 Dinteloord:
   135. Aanwijzingsbesluit Collectieve festiviteiten gemeente Steenbergen 2024
   136. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op de locatie Meestoof 36 te Kruisland.
   137. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Oudlandsestraat 81 te Steenbergen.
   138. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Maarlo 2 te De Heen.
   139. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie De Ambacht ongenummerd te Nieuw-Vossemeer.
   140. Verleende evenementenvergunning Winter Wonderland Steenbergen, 15 t/m 24 december
   141. Verleende evenementenvergunning Kunst- en Kerstmarkt Steenbergen, 17 december
   142. Verleende Tapontheffing Kunst- en Kerstmarkt Steenbergen, 17 december
   143. Verleende evenementenvergunning Lichtjesoptocht Basisschool Gummarus, 21 december
   144. Verleende tapontheffing, Geheime Zender, Kruislandsedijk 8, 16 december 2023
   145. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’’ verleend op de locatie De Weverij 21 te Steenbergen.
   146. Verleende evenementenvergunning, Geheime Zender, Kruislandsedijk 8, 16 december 2023
   147. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Dwarsweg 1 te Dinteloord.
   148. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Van Diepenbeekstraat 38 in Kruisland.
   149. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Grote Kerkstraat 21 in Steenbergen.
   150. Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2023 Dinteloord
   151. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Oostvoorstraat 31 te Dinteloord.
   152. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend Grote Kerkstraat 28 te Steenbergen
   153. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’’ op de locatie Kartuizerstraat 7 te Steenbergen.
   154. Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2024
   155. Ontwerp woonzorgvisie gemeente Steenbergen
   156. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend voor het perceel gelegen aan de Kleine Kerkstraat 4 te Steenbergen.
   157. Omgevingsvergunning activiteit ‘Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen’, verleend op de locatie kruising Molendijk / Oostvoorstraat in Dinteloord.
   158. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op de locatie Meekrapweg 3a in Dinteloord.
   159. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Van Andelstraat 15 te Steenbergen.
   160. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aan de Veerweg te Nieuw-Vossemeer
   161. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op de locatie Dahliastraat 18 te Steenbergen.
   162. Verleende evenementenvergunning IJsfestijn Steenbergen, 2 december t/m 7 januari 2024
   163. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Van Boutershemstraat 25 in Steenbergen.
   164. Verleende evenementenvergunning Sinterklaasintocht Dinteloord, 25 november
   165. Verleende evenementenvergunning Kunst- en Kerstmarkt Steenbergen, 17 december
   166. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Van Andelstraat 10 in Steenbergen.
   167. Verleende standplaatsvergunning Floraplein in Steenbergen voor het jaar 2024, 2025 en 2026
   168. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Franseweg te Steenbergen
   169. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Steenbergseweg 25 in Dinteloord.
   170. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Van Diepenbeekstraat 38 in Kruisland.
   171. Omgevingsvergunning activiteit bouwen op het perceel aan de Graaf Hendrikstraat 2 te Steenbergen
   172. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Stellingmolen 2 in Dinteloord.
   173. gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Tuimelaar te Kruisland
   174. Verleende evenementenvergunning, Sinterklaas intocht Steenbergen, 19 november 2023
   175. gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Burg. Mr. H. Popstraat te Dinteloord
   176. Omgevingsvergunning aanleg inrit De Spindel 54 te Steenbergen
   177. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Rondom 161 te Dinteloord.
   178. Gemeente Steenbergen - eenrichtingsverkeer Grondzeiler - Nieuw-Vossemeer
   179. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend Rondom 10 te Dinteloord
   180. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op de locatie Samenwerking 2 in Dinteloord.
   181. Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Woonwagenlocaties’
   182. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteiten ‘Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen’, op de locatie kruising Molendijk / Oostvoorstraat in Dinteloord.
   183. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Rondom 16 te Dinteloord.
   184. gemeente Steenbergen - Parkeer- en inrijdverbod - parkeerterrein aan de Westdam te Steenbergen
   185. Verordening gemeentelijke rekenkamer Steenbergen 2023
   186. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op het Raadhuisplein in Dinteloord van 1 december tot en met 31 december 2024
   187. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Van Andelstraat 15 in Steenbergen.
   188. Financiële verordening 212 Gemeentewet Steenbergen 2023
   189. Verordening op de rekenkamerfunctie Steenbergen 2021
   190. Verleende standplaatsvergunning voor het jaar 2024
   191. Controleverordening gemeente Steenbergen
   192. Gemeente Steenbergen: ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Gummarushofjes
   193. Wegsleepverordening gemeente Steenbergen
   194. Verordening participatie gemeente Steenbergen
   195. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend ’ in de commerciële plint van het appartementencomplex aan de Lindenburghlaan / Westdam te Steenbergen
   196. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend voor de volgende locaties:
   197. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel Hoogstraat 8 te Steenbergen.
   198. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen.
   199. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op de locatie Meekrapweg 3a in Dinteloord.
   200. Beleidsregels Eenmalige energietoeslag (EET) 2023 gemeente Steenbergen
   201. Omgevingsvergunning activiteit kappen verleend aan de kappen van één boom op het perceel welke kadastraal bekend is onder sectie B met nummer 3575 te Nieuw -Vossemeer
   202. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke orde’ verleend aan de Hoogstraat 18 en 20, 4651 XA te Steenbergen.
   203. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op de locatie Westdam 1 te Steenbergen
   204. Omgevingsvergunning activiteit bouwen verleend aan Merijntje Gijzenstraat 1 te Nieuw-Vossemeer.
   205. Beleidsregel Handhavingsstrategie voor de uitvoering van omgevingstaken gemeente Steenbergen
   206. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het perceel Leerlooierij 3 te Steenbergen.
   207. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning verkoop oliebollen in de maand december op het Floraplein in Steenbergen
   208. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’’ op de locatie Dahliastraat 18 te Steenbergen.
   209. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Kortendijk 4 in Nieuw-Vossemeer
   210. gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Piet Heynstraat te Dinteloord
   211. Gemeente Steenbergen - realisatie laad en loszone - Raadhuisplein Dinteloord
   212. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Simon Luymesstraat 26 in Nieuw-Vossemeer.
   213. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend - De Weel 1-7 (oneven) en 2-10 (even) te Dinteloord.
   214. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel gelegen aan Noorddonk 150 te Steenbergen.
   215. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op diverse locaties in de gemeente Steenbergen.
   216. gemeente Steenbergen - parkeerverbod - parkeerterrein Kade Steenbergen
   217. gemeente Steenbergen - Parkeerverbod en afsluiting - Westdam, Oostdam en de Ijzeren Put te Steenbergen
   218. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de percelen gelegen aan Visserstraat 12 en 14 te Steenbergen.
   219. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Dwarsweg ongenummerd te Dinteloord.
   220. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Wijngaarden Bolwerk te Steenbergen
   221. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op de locatie kadastraal bekend gemeente Steenbergen. Sectie E, nummers 232, 231, 245, 88, 89 en plaatselijk ...
   222. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen.
   223. Rectificatie Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
   224. Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2023
   225. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’’ op de locatie Van Hoofsweg ongenummerd te Nieuw-Vossemeer.
   226. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Dwarsweg ongenummerd te Dinteloord.
   227. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit Bouwen
   228. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Nieuwe Werf te Kruisland
   229. Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
   230. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie De Weverij 21 te Steenbergen.
   231. Verleende evenementenvergunning Halloween Welberg, 28 oktober 2023
   232. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Oostvoorstraat 31 te Dinteloord.
   233. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor de locatie Willemspolderweg 2 te Dinteloord.
   234. Omgevingsvergunning activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ op de locatie Veerweg (fietstunnel) ongenummerd te Nieuw-Vossemeer.
   235. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op de locatie Boompjesdijk 11 te Dinteloord.
   236. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Oudlandsestraat 76 te Steenbergen.
   237. Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging bestemmingsplan: Van Heemskerckstraat/Karel Doormanstraat
   238. Besluit onttrekking weggedeelten aan de openbaarheid van de Van Heemkerckstraat in Dinteloord gemeente Steenbergen
   239. Verleende evenementenvergunning Najaarskermis Steenbergen, 3 t/m 6 november 2023
   240. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op de locatie Olmendreef 9a te Steenbergen.
   241. Omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend, Prinses Beatrixstraat 6, 4671 CX te Dinteloord
   242. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Dorpsweg 136 in De Heen.
   243. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel De Mudde 4 te Steenbergen.
   244. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Schenkeldijk 9 te Dinteloord.
   245. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend voor het perceel Welbergsedijk 52 te Steenbergen.
   246. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de locatie Vestinghlaan 2 t/m 16 te Steenbergen
   247. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Oudlandsestraat 76 te Steenbergen.
   248. Gemeente Steenbergen - Instellen eenrichtingsverkeer - Wilhelminastraat te Dinteloord
   249. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op de locatie Kleine Kerkstraat 4a te Steenbergen.
   250. Verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Steenbergen
   251. Erfgoedverordening gemeente Steenbergen 2022
   252. Verordening nadeelcompensatie gemeente Steenbergen
   253. Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Steenbergen
   254. Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019
   255. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Rondom 16 te Dinteloord.
   256. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure kappen kadastraal bekend onder sectie B met nummer 3575 te Nieuw Vossemeer.
   257. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend voor het perceel Westerstraat 20 te Dinteloord.
   258. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het perceel Van Nispenstraat 32 te Steenbergen.
   259. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen – Rondom 10 te Dinteloord
   260. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Leerlooijerij 3 te Steenbergen.
   261. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen – Graaf Hendrikstraat 2 te Steenbergen
   262. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie De Mudde 4 te Steenbergen.
   263. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Prins Reinierstraat ongenummerd te Steenbergen.
   264. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Schenkeldijk 9 te Dinteloord.
   265. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, Hoogstraat 18 - 20 te Steenbergen
   266. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen - Prinses Beatrixstraat 6 te Dinteloord
   267. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op de locatie Oudlandsestraat 82 te Steenbergen.
   268. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Vestinghlaan 6 t/m 18 te Steenbergen.
   269. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere bouwen te de Weel 1-7 (oneven) en 2-10 (even) te Dinteloord
   270. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Roosendaalseweg 3 te Kruisland,
   271. Verleende evenementenvergunning, Dikke banden race, centrum Steenbergen, 16 september 2023
   272. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op het perceel Drie Lindekensweg 5 te Steenbergen.
   273. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op de locatie Oudlandsestraat 129 te Steenbergen.
   274. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op de locatie Oudlandsestraat 86 te Steenbergen.
   275. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op de locatie Hoogstraat 8 te Steenbergen.
   276. Verleende evenementenvergunning, Garage sale, Dinteloord, 16 september 2023
   277. Verleende evenementenvergunning, Foodtruckfestival, Hoogstraat 15, Welberg, 23 september 2023
   278. Verleende evenementenvergunning, Sint Annaparochie/ Gummarusdag, centrum Steenbergen, 17 september 2023
   279. Verleende evenementenvergunning, Kermis, Raadhuisplein Dinteloord, 27 t/m 30 september 2023
   280. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Van Nispenstraat 32 te Steenbergen.
   281. Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Uitbreiding de Schapenput’
   282. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend Halsterseweg 16 te Lepelstraat
   283. Verleende evenementenvergunning Vrienden van Kruisland, 10 september
   284. Gemeente Steenbergen - Gewichtsbeperking - Leguijt & Krabbenweg te Welberg
   285. Verleende evenementenvergunning Kermis Nieuw-Vossemeer 9 t/m 11 sept
   286. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Molendijk te Dinteloord
   287. Verleende evenementenvergunning End of Summer Steenbergen, 1 t/m 3 sept
   288. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Roosendaalseweg 3 in Kruisland.
   289. Verleende tapontheffing Vrienden van Kruisland, 10 sept
   290. Verleende evenementenvergunning Zeemeerminnenroute Steenbergen, 10 sept
   291. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Burg. Mr. H. Popstraat te Dinteloord
   292. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Rondom 159 te Dinteloord.
   293. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Welbergsedijk 52 te Steenbergen
   294. Verleende evenementenvergunning Kermis Kruisland, Markt, Kruisland, 22 t/m 25 september 2023
   295. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Helfrichstraat te Dinteloord
   296. Omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend - Burg. Mr. H. Popstraat 89, 91, 93, 95, 97 & 99, 4671 ER te Dinteloord.
   297. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Binnenhof te Kruisland
   298. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Anjerstraat 35 te Steenbergen.
   299. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Europastraat 15A te Dinteloord.
   300. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Wit Kruis 2 te Steenbergen.
   301. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Nicolaas Peckstraat 22 te Steenbergen.
   302. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Kwartier 50 te Steenbergen.
   303. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Kwartier 58 te Steenbergen.
   304. Adviesrecht van de gemeenteraad en de verplichte participatie bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit op grond van de Omgevingswet
   305. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure werk of werkzaamheden uitvoeren aan een talud van een dijk aan de Veerweg te Nieuw-Vossemeer
   306. Gemeente Steenbergen - Eenrichtingsverkeer instellen in westelijke richting - Wilhelminastraat te Dinteloord
   307. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Kerkwerf te Kruisland
   308. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure plaatsen dakkapel aan de voorzijde van de woning Lunet 20 te Steenbergen
   309. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor een uitbouw aan de voorzijde van de woning aan de Van Boutershemstraat 25 te Steenbergen
   310. Verleende Tapontheffing Eetcafe Havenzicht Muza Dinteloord, 24 t/m 26 augustus
   311. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Panneman te Steenbergen
   312. Verleende evenementenvergunning Muza Dinteloord, 24 t/m 26 augustus
   313. Verleende tapontheffing Eetcafe Havenzicht op Montmartre a/d haven, 3 september
   314. Verleende evenementenvergunning Kindervakantieweek Dinteloord, 21 t/m 25 augustus
   315. Verleende evenementenvergunning Circus Barum Steenbergen, 18 t/m 27 augustus
   316. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de huisvesting Oekraïense vluchtelingen in de woning aan het Wit Kruis 2 te Steenbergen
   317. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de huisvesting Oekraïense vluchtelingen in de woning aan het Kwartier 58 te Steenbergen
   318. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de huisvesting Oekraïense vluchtelingen in de woning aan de Europastraat 15A te Dinteloord
   319. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de huisvesting Oekraïense vluchtelingen in de woning aan de Anjerstraat 35 te Steenbergen
   320. Verleende evenementenvergunning Kleine Tour Steenbergen, 14 t/m 19 augustus 2023
   321. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Fuksiastraat 2 te Steenbergen
   322. [Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor een uitbouw en dakopbouw aan de Westerstraat 20 te Dinteloord]
   323. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de huisvesting Oekraïense vluchtelingen in de woning aan de Nicolaas Peckstraat 22 te Steenbergen
   324. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de huisvesting Oekraïense vluchtelingen in de woning aan het Kwartier 50 te Steenbergen
   325. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Oudlandsestraat te Steenbergen
   326. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwactiviteit Burg. H. Popstraat 89-99 te Dinteloord
   327. Geaccepteerde melding aan de Kaaistraat 12 te Steenbergen
   328. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ op de locatie Dwarsweg 1 te Dinteloord.
   329. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure kappen van 7 bomen nabij kruising Veerweeg – Zeeweg en nabij Voorstraat 14 te Nieuw-Vossemeer
   330. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op het de locatie Grote Kerkstraat 28 te Steenbergen.
   331. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Merijntje Gijzenstraat 1 te Nieuw-Vossemeer.
   332. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op de locatie Kaaistraat 42 te Steenbergen.
   333. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten werk of werkzaamheden uitvoeren/kappen
   334. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten werk of werkzaamheden uitvoeren/kappen
   335. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend te Molenstraat 51, 4756 BB te Kruisland.
   336. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op de locatie Samenwerking ongenummerd te Dinteloord.
   337. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op de locatie Olmendreef 9a te Steenbergen.
   338. intrekking verhuurbeleid 2019
   339. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure werk of werkzaamheden uitvoeren vanaf de Voorstraat 14 tot aan de kruising Veerweg – Zeeweg te Nieuw-Vossemeer
   340. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure aanleggen/wijzigen uitweg Halsterseweg 16 te Lepelstraat
   341. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Oostvoorstraat 23 te Dinteloord.
   342. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel Zwingelstraat 18 te Dinteloord.
   343. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Binnenhof te Kruisland
   344. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel Westzijstraat 10 te Dinteloord.
   345. Melding mobiel breken Olmendreef 9 Steenbergen
   346. Bekendmaking: Het voornemen om over te gaan tot verkoop van een gedeelte van het kadastrale perceel bekend als gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie B, nummer 3470, circa 23 m².
   347. Deze beleidsregels vervangen de “Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Steenbergen” en de “Nadere regels
   348. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen te Seringenlaan 64 te Steenbergen
   349. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op het perceel Stoofdijk 5 te Dinteloord.
   350. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen bij Westcreecke 9, 4671 KX te Dinteloord
   351. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen bij Westcreecke 9, 4671 KX te Dinteloord
   352. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Kastanjelaan te Steenbergen
   353. Algemene subsidieverordening gemeente Steenbergen 2015
   354. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Binnenhof Kruisland
   355. Intrekking mandaatbesluit indienen (spoed)aanvragen gesloten jeugdzorg buiten kantoortijden
   356. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Galgendijk 7 te Dinteloord.
   357. Verleende tapontheffing Zomerconcert Volharding, 8 juli
   358. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend Veerweg 11 te Steenbergen
   359. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Van Andelstraat 3B te Steenbergen.
   360. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ op het perceel Willemspolderweg 2 te Dinteloord.
   361. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op het perceel Galgendijk 7 te Dinteloord.
   362. Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Mariaweg 4’
   363. Geaccepteerde melding aan de Symbiose 9 te Dinteloord
   364. Verleende evenementenvergunning Zomerkermis Steenbergen, 5 t/m 10 juli
   365. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Oostvoorstraat 23 te Dinteloord.
   366. Bekendmaking Definitief Locatieplan ondergrondse containers gemeente Steenbergen
   367. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ locatie Welbergsedijk 52 te Steenbergen
   368. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ locatie Dorpsweg 44 te De Heen
   369. Bekendmaking Definitief Locatieplan ondergrondse containers gemeente Steenbergen
   370. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ’Bouwen’, ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren, en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Symbiose 9 te Dinteloord.
   371. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel Terre 7 te Steenbergen.
   372. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Westzijstraat 10 te Dinteloord.
   373. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ’Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op het perceel Dorpsweg 136 in De Heen.
   374. Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘Milieu bij de Mosquitostraat 7 te Steenbergen
   375. Verleende tapontheffing voor het evenement Steenbergen Live, Moerstraatseweg 151, Steenbergen, 30 juni t/m 1 juli 2023
   376. Verleende evenementenvergunning Zomerconcert Volharing, Krommeweg 1, Steenbergen, 8 juli 2023.
   377. Verleende evenementenvergunning Wolfrock, de Markt, Steenbergen, 15 juli 2023
   378. Verleende evenementenvergunning Steenbergen Live, Moerstraatseweg 151, Steenbergen, 30 juni t/m 1 juli 2023
   379. Verleende tapontheffing Zomerkarnaval Raldal, Dorpsplein, Welberg, 8 juli 2023
   380. Verleende evenementenvergunning Buurtcamping Steenbergen, speelveld Vlamingvaart/ Noorddonk, Steenbergen, 14 t/m 16 juli 2023
   381. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het perceel Groenedijk 5 te Steenbergen.
   382. Verleende evenementenvergunning Zomerkarnaval Raldal, Dorpsplein, Welberg, 8 juli 2023
   383. Omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ verleend Langeweg 24 te Kruisland.
   384. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Van Andelstraat 3b te Steenbergen.
   385. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op het perceel Drie Lindekensweg 5 te Steenbergen.
   386. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Raadhuisplein 3 te Dinteloord.
   387. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ geweigerd op het perceel De Spindel 54 te Steenbergen.
   388. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ bij de Veerweg 11 te Steenbergen
   389. gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Oostdam te Steenbergen
   390. Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 17’
   391. Verleende evenementenvergunning, Schuurfeest, Kruisland, 24 juni 2023
   392. Verleende evenementenvergunning, Wandeldriedaagse, Kruisland, 14 t/m 16 juni 2023
   393. Verleende tapontheffing, Schuurfeest, Holderbergsestraat 7, Kruisland, 24 juni 2023.
   394. Verleende evenementenvergunning, Suikerstad Sportief, Dinteloord, 15 t/m 17 juni 2023
   395. Verleende evenementenvergunning, Merijntje Gijzen braderie, centrum Nieuw-Vossemeer, 10 en 11 juni 2023.
   396. Verleende tapontheffing, Merijntje Gijzen braderie, centrum Nieuw-Vossemeer, 10 en 11 juni 2023.
   397. Verleende evenementenvergunning, braderie Dinteloord, Raadhuisplein 10 juni 2023.
   398. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ verleend, Gastelseweg 4 te Kruisland.
   399. gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Gladioolstraat te Steenbergen
   400. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voorgenomen verkoop gemeentegrond
   401. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Terre 7 te Steenbergen.
   402. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Molenstraat 51 te Kruisland
   403. Omgevingsvergunning activiteiten ’handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ verleend, Kruispoort 34, Paulus Baxstraat 17,19 en 19a te Steenbergen.
   404. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel Brugweg 28 in Kruisland.
   405. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Fuksiastraat te Steenbergen
   406. Omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres nabij Meester Molstraat 9 te Kruisland.
   407. Verleende evenementenvergunning, Hemelvaartsdag, Centrum Steenbergen, 18 mei
   408. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel De Spindel 28 te Steenbergen.
   409. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Groenedijk 5 te Steenbergen.
   410. Omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren verleend op een perceel gelegen aan de Visvlietseweg te Steenbergen.
   411. gemeente Steenbergen - Gemeente Steenbergen verkeersbesluit laadpalen - Oostdam 29 Steenbergen & Molendijk 5 Dinteloord
   412. Verleende evenementenvergunning, CZAV kijkdag, Havenweg 67, Dinteloord, 3 juni 2023
   413. Verleende evenementenvergunning Albert Heijn Jeugdtoernooi, Seringenlaan 1, Steenbergen, 10 juni 2023
   414. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’
   415. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘bouwen’ en “uitrit aanleggen of veranderen’ Rondom 161 te Dinteloord
   416. Verleende evenementenvergunning, Doorkomst Roparun, Van Gaverenlaan Steenbergen, 29 mei 2023
   417. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ’en ‘bouwen’ Kruispoort 34 te Steenbergen
   418. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Piet Snoeijersstraat 28 te Steenbergen.
   419. Verleende evenementenvergunning, Doorkomst Roparun, Westvoorstraat 6 Dinteloord, 29 mei 2023
   420. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ Langeweg 24 Kruisland
   421. Verleende evenementenvergunning, Avondvierdaagse, Markt Steenbergen, 30 mei tot en met 2 juni 2023
   422. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ Gastelseweg 4 Kruisland
   423. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Oudlandsestraat 129 te Steenbergen.
   424. Verleende evenementenvergunning, Wij van de Welberg, dorpsplein de Welberg, 21 mei 2023
   425. Omgevingsvergunning activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ verleend Meestoof 39 te Kruisland
   426. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘uitrit aanleggen of veranderen’ Meester Molstraat 9 te Kruisland
   427. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel raadhuisplein ongenummerd te Dinteloord.
   428. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ Meestoof 39 te Kruisland
   429. Tijdelijke omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’’ verleend op het perceel Moerstraatseweg 151 verleend.
   430. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op de weekmarkt te Steenbergen op 10 mei 2023 en weekmarkt te Dinteloord op 11 mei 2023
   431. Verleende evenementenvergunning, Beachvolley, Markt Steenbergen, 28 mei 2023
   432. Verleende evenementenvergunning, Koos Moerenhout Classic, Markt Steenbergen, 13 mei 2023
   433. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen.
   434. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Wijngaarden Bolwerk te Steenbergen
   435. Besluit gemeenteraad aanwijzen verstrekken stimuleringsleningen op grond van de Verordening Stimuleringsregeling kleine VvE als een economische activiteit in het algemeen belang op grond van artikel 25 lid h van de Mededingingswet
   436. Omgevingsvergunning activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ verleend nabij Molenweg 9 te Kruisland
   437. Omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ verleend Lancasterstraat 4 te Steenbergen
   438. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Burg. Mr. H. Popstraat 61 te Dinteloord.
   439. Verordening Stimuleringslening kleine VvE gemeente Steenbergen
   440. Omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ verleend Dwarsweg 1te Dinteloord
   441. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ te verlenen voor de Wipstraat 2 a, 4651 XW te Steenbergen.
   442. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voorgenomen verkoop gemeentegrond aan Enexis Netbeheer B.V.
   443. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ verleend Meestoof 6 te Kruisland.
   444. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Burgemeester Mr. H. Popstraat 59 te Dinteloord.
   445. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Burgemeester Mr. H. Popstraat 55 te Dinteloord.
   446. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend voor het perceel Groenedijk 5 te Steenbergen.
   447. Bekendmaking concept Locatieplan ondergrondse containers gemeente Steenbergen
   448. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ , ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’, Rondom (ong.) te Dinteloord.
   449. Verleende evenementenvergunning Survivalrun Steenbergen op 30 april 2023
   450. Jaarverslag 2022 vergunningverlening, toezicht en handhaving
   451. Verlenging tijdelijke standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek Nederland aan de IJzeren Put in Steenbergen tot en met 30 juni 2023
   452. Verleende tapontheffing tijdens Survivalrun Steenbergen op 30 april 2023
   453. Verleende tapontheffing tijdens Koningsdag in Nieuw-Vossemeer
   454. Verleende evenementenvergunning Koningsdag Nieuw-Vossemeer
   455. Verleende evenementenvergunning Koningsnacht en -dag in het centrum van Steenbergen
   456. Omgevingsvergunning activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ verleend Langeweg 93 te Kruisland.
   457. Verleende evenementenvergunning Koningsdag op het Raadhuisplein te Dinteloord
   458. Verleende tapontheffing tijdens Koningsdag op het Raadhuisplein te Dinteloord
   459. Verleende evenementenvergunning Mini Roparun op 21 april 2023 op het sportpark te Steenbergen
   460. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ , Symbiose (ong.) te Dinteloord.
   461. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op het perceel De Spindel 28 te Steenbergen.
   462. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Piet Snoeijersstraat 28 te Steenbergen.
   463. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ , Zoekweg (ong.) te Steenbergen.
   464. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Zwingelstraat 18 te Dinteloord.
   465. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Brugweg 28 te Kruisland.
   466. Verleende standplaatsvergunning Foodtruck op de parkeerplaats ter hoogte van de Schoolstraat en Achterstraat in Nieuw-Vossemeer (nabij de Spar)
   467. Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Vlietdijk 11’
   468. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen bij de Wipstraat 2a 4651 XW te Steenbergen
   469. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Meestoof 6 te Kruisland.
   470. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, nabij Molenweg 9 te Kruisland.
   471. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ op het perceel De Spindel 28 te Steenbergen.
   472. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Zilverhoek 4 te Steenbergen
   473. Omgevingsvergunning activiteit ‘‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel de Terre 5 te Steenbergen.
   474. gemeente Steenbergen - Intrekking verkeersbesluit parkeerverbod - Raadhuisplein Dinteloord
   475. Intrekking en verlening evenementenvergunning paaskermis te Dinteloord op 6 t/m 10 april 2023
   476. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Galgendijk 7 te Dinteloord.
   477. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Terre 5 te Steenbergen.
   478. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Brugweg 28 te Kruisland.
   479. Besluit Hotspotlijst Gemeente Steenbergen
   480. Omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend Julianastraat 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a, 12, 12a te Nieuw-Vossemeer.
   481. Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2016
   482. Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang Sociaal Medische Indicatie Steenbergen
   483. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ verleend Molenweg 21a te Kruisland
   484. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Dwarsweg 1 te Dinteloord
   485. Beleidsregels bijzondere bijstand 2021
   486. Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2022
   487. Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2022
   488. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Groenedijk 5 te Steenbergen.
   489. Omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ verleend Langeweg 17,19 en 19a te Kruisland
   490. Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang Sociaal Medische Indicatie Steenbergen 2021
   491. Regeling sociaal-culturele bijdrage voor de minima 2016
   492. Omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ verleend Geert Vinckestraat 2a te Steenbergen
   493. Verleende evenementenvergunning paaskermis Dinteloord, Raadhuisplein, 6 t/m 10 april 2023
   494. Het voornemen om over te gaan tot verkoop van het kadastrale perceel bekend als gemeente Steenbergen, sectie Q, nummer 5731, circa 65 m².]
   495. Verleende evenementenvergunning, Diomedon stratenloop, Steenbergen Zuid, 19 maart 2023
   496. Verleende evenementenvergunning, Vestingloop, centrum Steenbergen e.o., 2 april 2023
   497. Omgevingsvergunning activiteit ‘Kappen’ verleend in de Noordonk en de Watertorenweg in de gemeente Steenbergen
   498. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure Werk of werkzaamheden uitvoeren, voor werkzaamheden bij de Visvlietseweg te Steenbergen.
   499. gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Zuidwal te Steenbergen
   500. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ , Langeweg 17 en 19 te Kruisland
   501. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ , Langeweg 93 te Kruisland
   502. gemeente Steenbergen - Tijdelijk parkeerverbod wegens Paaskermis - Raadhuisplein Dinteloord
   503. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Corneliusstraat 30 te Steenbergen.
   504. Omgevingsvergunning activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ verleend op het adres Vlietdijk 12 te Dinteloord
   505. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Hoogstraat 8 te Steenbergen.
   506. Omgevingsvergunning activiteit ‘Kappen’ verleend voor diverse locaties door de gemeente Steenbergen.
   507. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ verleend op het perceel De Spindel ongenummerd te Steenbergen.
   508. Omgevingsvergunning activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ verleend voor het stadspark te Steenbergen.
   509. Verleende alcoholvergunning Schuurfeest KPJ Steenbergen, Dinteloordseweg 16 Steenbergen, 10 t/m 12 maart 2023
   510. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ verleend op het adres Noordlangeweg 12 te Dinteloord.
   511. Schuurfeest KPJ Steenbergen, Dinteloordseweg 16 Steenbergen, 10 t/m 12 maart 2023
   512. Omgevingsvergunning activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’’ verleend in het Stadspark te Steenbergen.
   513. Omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres nabij Steenbergseweg 92 te Dinteloord.
   514. Omgevingsvergunning activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ verleend op het adres Schansdijk 5 te De Heen
   515. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op het perceel ’t Steen 23 te Dinteloord.
   516. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Brugweg 28 te Kruisland.
   517. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Stierenweg 13 te Steenbergen.
   518. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘bouwen’, ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ , Symbiose (ong.) te Dinteloord.
   519. Omgevingsvergunning activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres Liberatorstraat 13 te Steenbergen.
   520. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Geert Vinckestraat 2a te Steenbergen.
   521. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘vellen van een houtopstand’ , traject Roosendaal- Dinteloord.
   522. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op de locatie Corneliusstraat 30 te Steenbergen.
   523. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘bouwen’, ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ , Zoekweg (ong.) te Steenbergen.
   524. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘vellen van een houtopstand’ , traject Roosendaal- Bergen op Zoom- Dinteloord.
   525. verleende alcoholvergunning feestavond waogentjes kijken vv prinsenland, sportpark Molenbeek
   526. Verleende evenementenvergunning Feestavond waogentjes kijken vv Prinsenland, Sportpark Molenbeek, 25 februari 2023
   527. Transitivisie Warmte fase 2
   528. Transitievisie warmte gemeente Steenbergen – fase II
   529. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voorgenomen verkoop gemeentegrond aan Enexis Netbeheer B.V.
   530. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend’ voor het perceel Hoogstraat 50 te Steenbergen.
   531. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Raadhuisplein 3 te Dinteloord.
   532. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het perceel Prins Reinierstraat 12 te Steenbergen.
   533. Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Hanedreef 16a'
   534. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ hoek Samenwerking/Rondom te Dinteloord.
   535. Transitievisie warmte gemeente Steenbergen – fase II
   536. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ aan de Stoofweg ongenummerd te Kruisland.
   537. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Spinnerijstraat Dinteloord
   538. Gemeente Steenbergen - Tijdelijk verkeerverbod Carnaval 2023 - Steenbergen
   539. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning Lidl plantjesmarkt op 13 april 2023
   540. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ Julianastraat 2, 2a, 4, 4a, 6, 6a, 8, 8a, 10, 10a, 12, 12a te Nieuw- Vossemeer
   541. Gemeente Steenbergen - Gewichtsbeperking 35 ton - Molenweg Nieuw-Vossemeer
   542. Verleende evenementenvergunning Feestavond Bouwclub Ploeg Zonder Naam, Stoofweg 9, Nieuw-Vossemeer 10 februari 2023
   543. Verleende evenementenvergunning Carnaval Nieuw-Vossemeer, diverse locaties, 18 t/m 21 februari 2023
   544. Verleende evenementenvergunning Jubileumviering VV Steenbergen, Seringenlaan 1, 17 t/m 19 maart 2023
   545. Verleende evenementenvergunning carnaval Dinteloord, Raadhuisplein1, Dinteloord
   546. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Bergmolen 19 te Dinteloord.
   547. Gemeente Steenbergen - gehandicaptenparkeerplaats - Westerstraat Dinteloord
   548. Verleende evenementenvergunning carnaval Dinteloord Buitelstee, Van Oldenbarnevelstraat 2, Dinteloord, 17 t/m 21 februari 2023
   549. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Steenbergen 2023
   550. Verleende evenementenvergunning Mini carnavalsoptocht, Welberg, 19 februari 2023
   551. Verleende tapontheffing tijdens Feestavond Bouwclub Ploeg Zonder Naam
   552. Omgevingsvergunning activiteit “Bouwen’ verleend op het perceel De Weverij 22 te Steenbergen.
   553. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op de locatie Moerstraatseweg 151 te Steenbergen.
   554. Verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen
   555. Beleidsregels woonwagenbeleid
   556. Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 17’
   557. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voorgenomen verkoop gemeentegrond
   558. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’, Steenbergseweg 92 te Dinteloord
   559. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ Molenweg 21a te Kruisland
   560. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen.
   561. Uitvoeringsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2023
   562. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’, Schansdijk 5 te De Heen
   563. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Bergmolen 19 te Dinteloord.
   564. Beleidsregels Tijdelijk Ondersteuningsfonds
   565. Subsidieregeling Ondersteuning Energiekosten Steenbergen
   566. Kader woonwagenbeleid 2023
   567. Verleende evenementenvergunning Carnavalsoptocht RK basisschool Gummarus, Esdoornstraat e.o., 17 februari 2023
   568. Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Mariaweg 4
   569. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Molenweg 47 te Steenbergen.
   570. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Stadspark in Steenbergen
   571. Verleende evenementenvergunning Karnaval Steenbergen, centrum Steenbergen van 17 t/m 21 februari 2023
   572. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Voorstraat 54 te Nieuw-Vossemeer
   573. Verleende evenementenvergunning Carnaval Kruisland, centrum Kruisland, 19 februari 2023
   574. Verleende evenementenvergunning Carnaval de Heen, Dorpsweg 94, 12 februari 2023
   575. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op het perceel Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen.
   576. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’’ verleend op het adres Meekrapweg 3 te Dinteloord.
   577. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ verleend op het adres Westberg 7 te Steenbergen.
   578. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Solmsbolwerk Steenbergen
   579. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Seringenlaan 60 te Steenbergen.
   580. Omgevingsvergunning activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’’ verleend op het adres Oranjewal 9 te Steenbergen.
   581. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel De Weverij 22 te Steenbergen.
   582. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voorgenomen verkoop gemeentegrond aan DLV B.V.
   583. Omgevingsvergunning activiteiten ’Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het perceel Welbergsedijk 51 te Steenbergen.
   584. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Westberg 7 te Steenbergen
   585. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Prins Reinierstraat 12 te Steenbergen.
   586. Verleende standplaatsvergunning Schoolstraat in Nieuw-Vossemeer
   587. Verleende evenementenvergunning wagentjes kijken en feestavond aan de Hoogstraat 25 te Steenbergen op 14 januari 2023
   588. Verleende tapontheffing tijdens Feestavond Vlaojestaampers
   589. Verleende standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek Nederland
   590. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het perceel Terre 1 te Steenbergen.
   591. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het adres Westberg 19 te Steenbergen.
   592. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Vlietdijk 12 te Dinteloord
   593. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend Olmentuin 36 te Steenbergen
   594. Verleende stookontheffing kerstboomverbranding Kruisland
   595. Verleende stookontheffing kerstboomverbranding Nieuw-Vossemeer
   596. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op de Markt in Steenbergen
   597. Beschikking Wabo, reguliere procedure, milieuneutrale wijziging
   598. Melding klein evenement: kerstboomverbranding Kruisland
   599. Melding klein evenement: kerstboomverbranding Nieuw-Vossemeer
   600. Omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’, Waterlinie 146 te Steenbergen
   601. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen om over te gaan tot verkoop van het kadastrale perceel gemeente Steenbergen, sectie Y nummer 2045
   602. Omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' verleend op het adres Dorpsweg 42a te De Heen.
   603. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Vlietdijk 28 te Dinteloord.
   604. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op het perceel Westberg 19 te Steenbergen.
   605. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’’ verleend op het perceel Burg. Catshoeklaan 28 te Nieuw-Vossemeer.
   606. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Bergmolen 19 te Dinteloord
   607. Reguliere procedure - definitief besluit omgevingsvergunning modelkennisgeving
   608. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Terre 1 te Steenbergen.
   609. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’’ verleend op het adres Oostvoorstraat 19 te Dinteloord
   610. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Warwickstraat 15 te steenbergen.
   611. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Burg. Catshoeklaan 28 te Nieuw-Vossemeer.
   612. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Oostvoorstraat 19 te Dinteloord.
   613. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’’ verleend op het adres Bergmolen 19 te Dinteloord
   614. Verordening marktgeld Steenbergen 2023
   615. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Steenbergen 2023
   616. Verordening afvalstoffenheffing Steenbergen 2023
   617. Verordening reclamebelasting Dinteloord 2023
   618. Verordening rioolheffing Steenbergen 2023
   619. Verordening lijkbezorgingsrechten Steenbergen 2023
   620. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op het perceel Hoogstraat 50 te Steenbergen.
   621. Verordening reclamebelasting Steenbergen 2023
   622. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen 2023
   623. Verordening leges Steenbergen 2023
   624. Verordening forensenbelasting Steenbergen 2023
   625. Verordening onroerende zaakbelastingen Steenbergen 2023
   626. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op het perceel Stierenweg 13 te Steenbergen.
   627. Verordening toeristenbelasting Steenbergen 2023
   628. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelen in strijd met regel ruimtelijke ordening’ Dorpsweg 42 te De Heen.
   629. Reguliere procedure - aanvraag omgevingsvergunning modelkennisgeving
   630. Omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’’ verleend op het adres Voorstraat 46a te Nieuw-Vossemeer.
   631. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’’ verleend op het adres Nassaulaan 6 te Steenbergen.
   632. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Meekrapweg 3 te Dinteloord.
   633. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, Oranjewal 9 te Steenbergen.
   634. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Langeweg 93 te Kruisland.
   635. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Oostvoorstraat 19 te Dinteloord
   636. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Welbergsedijk 51 te Steenbergen.
   637. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Langeweg 17 en 19 te Kruisland.
   638. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Noordlangeweg 12 te Dinteloord
   639. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’’ verleend op het adres Prins Reinierstraat 7 te Steenbergen.
   640. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op het perceel Molenweg 47 te Steenbergen.
   641. [Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor de locatie Graaf Hendrikstraat 2, 4651 TB te Steenbergen
   642. Aanwijzingsbesluit inzameling textiel huis aan huis 2023
   643. Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten gemeente steenbergen 2023
   644. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Kruislandsedijk 38 te Kruisland.
   645. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Zuidlangeweg 11 te Dinteloord.
   646. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Pastoor Kerckerstraat 13 te Steenbergen.
   647. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’’ verleend op het adres Dwarsweg 1 te Dinteloord.
   648. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’, Voorstraat 46a te Nieuw-Vossemeer
   649. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘Bouwen ’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op het perceel Burgemeester Catshoeklaan 28 te Nieuw-Vossemeer.
   650. Verleende standplaatsvergunning Floraplein te Steenbergen voor het jaar 2023
   651. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ op het perceel Burgemeester Catshoeklaan 28 te Nieuw-Vossemeer.
   652. Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
   653. Omgevingsvergunning activiteit ‘Kappen’ verleend Schoolstraat 34, 4681 BK te Nieuw-Vossemeer.
   654. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Zuidlangeweg 11 te Dinteloord.
   655. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, en ‘Slopen’ verleend op het perceel Kade 9 en 9A te Steenbergen.
   656. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Voorstraat te Nieuw-Vossemeer
   657. Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2023
   658. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ verleend op het adres Stoofweg 16 te Kruisland.
   659. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’, nabij Voorstraat 46a te Nieuw- Vossemeer.
   660. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Primulastraat te Steenbergen
   661. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Nassaulaan 6-8 te Steenbergen
   662. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de percelen Het Pontje 1 t/m 36 te Nieuw-Vossemeer.
   663. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ op het perceel Vlietdijk 28 te Dinteloord.
   664. Omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres Pastoor Kerckerstraat 41 te Steenbergen.
   665. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’, nabij Voorstraat 46a te Nieuw- Vossemeer
   666. Subsidieregeling Welzijn gemeente Steenbergen 2023
   667. Omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ verleend op het adres Wisselkom 8 te Steenbergen.
   668. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ’Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ gelegen aan de Molenweg ongenummerd te Steenbergen.
   669. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Markt 5A te Kruisland.
   670. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel de Ambacht 27 te Nieuw-Vossemeer.
   671. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouw’ op de locatie Kruislandsedijk 38 te Steenbergen.
   672. Omgevingsvergunning activiteit Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend aan de Molenweg 47 te Steenbergen.
   673. Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Dinteloord 2022
   674. Omgevingsvergunning activiteiten ‘uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres Westerstraat 35 te Dinteloord.
   675. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Zilverdenstraat 25 te Steenbergen.
   676. Omgevingsvergunning activiteit kappen verleend voor het Stadspark te Steenbergen
   677. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen verkoop gemeentelijke grond in Dinteloord
   678. Nota bodembeheer (inclusief bodemfunctieklassenkaart) en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart
   679. Bekendmaking Nota bodembeheer (inclusief bodemfunctieklassenkaart) en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart
   680. Bodemkwaliteitskaart Steenbergen
   681. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel gelegen aan de Hoogstraat 35 te Steenbergen.
   682. Verleende standplaatsvergunning weekmarkt te Steenbergen
   683. Verleende standplaatsvergunning weekmarkt te Steenbergen
   684. Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2023
   685. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Blauwstraat 50 te Steenbergen.
   686. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Wisselkom 8 te Steenbergen
   687. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Stoofweg 16 te Kruisland
   688. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Prins Reinierstraat 7 te Steenbergen
   689. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Vlietdijk 12 te Dinteloord
   690. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’, Westerstraat 35 te Dinteloord
   691. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Kapelaan Kockstraat 73 te Steenbergen.
   692. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Groenedijk 5 te Steenbergen.
   693. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Montenaken te Steenbergen
   694. Verleende evenementenvergunning voor een ijsbaan Kruisbeek van 1 december 2022 t/m 31 maart 2023 aan de Kruislandsedijk 34 te Steenbergen
   695. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning Raadhuisplein in Dinteloord (december 2023)
   696. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen, Olmentuin 36 te Steenbergen
   697. Ontwerp Omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘Brandveilig gebruik’ Waterlinie 146 te Steenbergen
   698. Jaarverslag 2021 Commissie ruimtelijke kwaliteit
   699. Bekendmaking Jaarverslag 2021 Commissie ruimtelijke kwaliteit van Steenbergen
   700. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Galgendijk 7 te Dinteloord.
   701. Verleende exploitatievergunning en alcoholvergunning voor Wijn- en destillaatproeverijen bij de Heenwerf Winery aan de Kruislandsedijk 38 te Kruisland.
   702. Verleende evenementenvergunning voor het IJsfestijn Steenbergen van 3 december 2022 t/m 7 januari 2023 op de Parkeerplaats Westdam
   703. Verleende evenementenvergunning voor Sinterklaas Steenbergen op 13 november 2022 te Steenbergen
   704. Gemeente Steenbergen - Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer - Veerweg en Binnenvest Steenbergen
   705. Omgevingsvergunning activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Bouwen’ verleend op het adres Rondom 16 te Dinteloord.
   706. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Oostvoorstraat 19 te Dinteloord.
   707. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Pelsendijk 12A te Nieuw-Vossemeer.
   708. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Pastoor Kerckerstraat 13 te Welberg.
   709. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ‘‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen”
   710. Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Vlietdijk 11’
   711. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ter inzage legging gewijzigde vastgestelde structuurvisie Structuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen’
   712. Verleende standplaatsvergunningen Raadhuisplein te Dinteloord en Floraplein te Steenbergen voor het jaar 2023
   713. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend Olmentuin 54 te Steenbergen
   714. Gemeente Steenbergen - parkeerverbod - Kade Steenbergen
   715. Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2022 Dinteloord
   716. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’’ verleend op het perceel Welbergsedijk 18 en 20 te Steenbergen.
   717. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure kappen van een kastanjeboom Schoolstraat 34 te Nieuw-Vossemeer.
   718. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ gelegen aan De Ambacht 27 te Nieuw-Vossemeer.
   719. Melding brandveilig gebruik voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten Kruislandsedijk 8, 4651 RD te Steenbergen
   720. Omgevingsvergunning activiteiten ’handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres Waterlinie 146 te Steenbergen.
   721. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op het perceel Markt 5a te Kruisland.
   722. Geweigerde standplaatsvergunning Viskraam op het Raadhuisplein in Dinteloord
   723. Verleende standplaatsvergunning Dortmundstraat in Nieuw-Vossemeer
   724. Brandveilig gebruik Westdam 83 te Steenbergen op 18 december 2022
   725. Omgevingsvergunning activiteiten ’Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Bouwen’ verleend op het adres Kruislandsedijk 8 te Steenbergen.
   726. Verleende evenementenvergunning voor de herdenking bij de De Klok te Welberg op 6 november van 15:15 uur tot 16:30 uur
   727. Verleende evenementenvergunning voor aankomst van de Bietentocht op 27 oktober 2022 van 13:00 uur tot 18:00 uur
   728. Verleende evenementenvergunning voor een de Sinterklaas intocht Dinteloord op 19 november 2022, van 13:00 uur tot 16:00 uur
   729. Verleende evenementenvergunning voor een de kunst- en kerstmarkt in de St. Gummaruskerk op 18 december 2022
   730. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op het perceel Blauwstraat 50 te Steenbergen.
   731. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Hoogstraat 35 te Steenbergen.
   732. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Welbergsedijk 18 en 20 te Steenbergen.
   733. Bekendmaking: Omgevingsvergunning ‘Oostdam-Grote Kerkstraat’
   734. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Zilverdenstraat 25 te Steenbergen.
   735. Beleidsregels Eenmalige energietoeslag (EET) 2022 gemeente Steenbergen
   736. Gemeente Steenbergen - Realisatie Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Plein 1 februari 1953 Nieuw-Vossemeer
   737. Omgevingsvergunning activiteit ‘inrit’ verleend Rode Kruisstraat 10, 4681 AP te Nieuw-Vossemeer
   738. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ verleend op het adres Blauwstraat 75 en 75a te Steenbergen.
   739. Verleende standplaatsvergunning oliebollenkraam op het Floraplein in Steenbergen
   740. Beschikking Wabo, intrekken vergunning, uitgebreide procedure
   741. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure kappen in het stadspark te Steenbergen
   742. Verordening Starterslening gemeente Steenbergen
   743. Beschikking Wabo, intrekken deel vergunning, uitgebreide procedure Stoofweg 9 Nieuw-Vossemeer
   744. Verleende evenementenvergunning voor Circus Bolalou van 7 oktober 2022 t/m 9 oktober 2022 op het Floraplein te Steenbergen.
   745. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op de locatie Pelsendijk 12a te Nieuw-Vossemeer.
   746. Nadere regel Meerkosten Covid-19 Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022
   747. Omgevingsvergunning activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’’ verleend op het adres Kade 2 te Steenbergen.
   748. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen om over te gaan tot verkoop van de kadastrale percelen gemeente Steenbergen, sectie Y nummers 2048 en 2052
   749. Tekening
   750. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen om over te gaan tot verkoop van een gedeelte van het kadastrale perceel, gemeente Nieuw-Vossemeer, sectie B nummer 3461.
   751. Omgevingsvergunning activiteiten ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ verleend op het adres Westlandse Langeweg 6a te Steenbergen.
   752. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’bouwen’, Piet Snoeijersstraat 28 te Steenbergen
   753. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel gelegen aan de Dwingel 28 te Steenbergen.
   754. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het adres Groenedijk 5 te Steenbergen.
   755. Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit Leerlooierij 20a Steenbergen
   756. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ bij Rode Kruisstraat 10 te Nieuw-Vossemeer
   757. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ’bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’’, Kruislandsedijk 8 te Steenbergen
   758. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ bij Olmentuin 54 (kavel 34) te Steenbergen
   759. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het adres Meestoof 39 te Kruisland.
   760. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het adres Boomdijk 20 te Steenbergen.
   761. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op het adres De Spindel 28 te Steenbergen.
   762. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteiten ’bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’, Waterlinie (ong.) te Steenbergen
   763. Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘Brandveilig gebruik’ Waterlinie (ong.) te Steenbergen
   764. Gemeente Steenbergen - Verzamelverkeersbesluit laadpalen - Diverse locaties gemeente Steenbergen
   765. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het adres Westvoorstraat 16a te Dinteloord.
   766. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het adres Arnold van Lieropstraat 34 te Steenbergen.
   767. Verleende marktstandplaatsvergunning op de weekmarkt te Dinteloord
   768. Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen
   769. Verleende evenementenvergunning voor een Burendag Kruisland op 11 september 2022 aan de Molenstraat te Kruisland.
   770. Beschikking intrekking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
   771. Verleende evenementenvergunning voor een Foodtruck festival Welberg aan de Hoogstraat 15 te Welberg op 24 september.
   772. Gemeente Steenbergen - instellen van een inhaalverbod - Steenbergseweg Dinteloord
   773. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’’ verleend op het adres Molenstraat 28 te Kruisland
   774. Gemeente Steenbergen - Reserveren van parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Steenbergen
   775. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op de adressen Doornbosseweg en Gagelweg te Kruisland
   776. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het perceel gelegen aan de Hogendijk 17b te Nieuw-Vossemeer.
   777. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’’ verleend op het adres Anjerstraat 30 te Steenbergen
   778. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’’ verleend op het adres West-Havendijk 56 te Steenbergen
   779. Gemeente Steenbergen - Realisatie parkeervakken voor minder validen en voor gezinnen - Burgemeester van loonstraat 72 Steenbergen
   780. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het perceel gelegen aan de Hogendijk 17a te Nieuw-Vossemeer.
   781. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het adres Arnold van Lieropstraat 34 te Steenbergen.
   782. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het adres Boomdijk 20 te Steenbergen.
   783. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Dwingel ongenummerd te Steenbergen.
   784. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’’ verleend op het adres Panneman 26 te Steenbergen
   785. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Weidemolen te Dinteloord
   786. Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Vlietdijk 12’
   787. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Kleinedijk 4 te Dinteloord.
   788. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Oude Heijdijk 83A te De Heen.
   789. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure “Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Hogendijk 17a te Nieuw-Vossemeer.
   790. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Bouwen’ op het perceel Veerweg ongenummerd te Nieuw-Vossemeer.
   791. Verleende evenementenvergunning doorkomst Vuelta (Side Event Vuelta) op zondag 21 augustus 2022 van 13:00 - 17:00 uur.
   792. Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van de Burendag 2022 Nieuw-Vossemeer op zondag 25 september 2022 van 11:00 - 16:00 uur.
   793. Verleende evenementenvergunning Kermis Kruisland van vrijdag 23 tot en met maandag 26 september 2022.
   794. Verleende evenementenvergunning voor de Dernykoers en de Dikke Banden Race op zaterdag 20 augustus 2022 van 13:00 - 20:00 uur.
   795. Verleende evenementenvergunning Trekkertrek KJP Wouw ter hoogte van de Princebossenweg, Grote Spellestraat en Hoge Boutweg te Kruisland ( 21 augustus 2022 van 12.00 – 21.00 uur)
   796. Verleende evenementenvergunning Avondvierdaagse Steenbergen (13 t/m 16 september 2022)
   797. Verleende evenementenvergunning voor het Sint Annaprocessie op zondag 18 september 2022 van 14:00 - 15:30 uur
   798. RECTIFICATIE: Verleende evenementenvergunning Muza aan de Havenweg en Kade te Dinteloord (1 september 2022 t/m 4 september 2022)
   799. Gemeente Steenbergen - tijdelijk vparkeerverbod - Kaaistraat, Blauwstraat, Grote Kerkstraat, Kerkplein en parkeerterrein Westdam
   800. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Handelelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Bouwen’ verleend op het adres Stoofdijk 37 te Dinteloord.
   801. Gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders
   802. Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval Berenstraat 27 te Steenbergen
   803. Ontwerpbeschikking intrekken omgevingsvergunning Wabo, uitgebreide procedure Oude Heijdijk 8a te De Heen
   804. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Groenedijk 5 te Steenbergen
   805. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’, ‘Reclame’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ bij de Dwarsweg te Dinteloord
   806. Verleende evenementenvergunning Jaarmarkt Steenbergen (2 t/m 4 september 2022)
   807. Verleende evenementenvergunning Muza aan de Havenweg en Kade te Dinteloord (1 september 2022)
   808. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Blauwstraat 75 te Steenbergen
   809. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Panneman 26 te Steenbergen
   810. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Gagelweg 3 te Steenbergen
   811. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Galgendijk 7 te Dinteloord
   812. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ bij Molenstraat 28 te Kruisland
   813. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’, ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘reclame’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij Liberatorstraat Steenbergen
   814. Bekendmaking: Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Oostdam-Grote Kerkstraat’
   815. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij De Spindel 28 te Steenbergen
   816. Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘bouwen’, ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en 'brandveilig gebruik' Waterlinie 142 te Steenbergen
   817. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ bij Kade 2 te Steenbergen
   818. Beschikking Wabo, intrekken vergunning aspect milieu, uitgebreide procedure Karel Doormanstraat 8 Dinteloord
   819. Aanwijzingsbesluit Verklaring onder Ede, artikel 2.8 wet BRP
   820. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ verleend op het adres Bloemendijk 38 te Dinteloord.
   821. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Jacob van Grimmesteijnstraat 5 te Steenbergen.
   822. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel gelegen aan Oudlandsestraat 161 te Steenbergen.
   823. Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Tolsedijk 1’
   824. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in regels met ruimtelijke ordening’ op het perceel Waterlinie 62 te Steenbergen.
   825. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend voor het perceel gelegen aan Groene Kruisstraat 43 te Dinteloord.
   826. Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een schakelruimte aan de Noordzeedijk 113 te Dinteloord
   827. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’’ verleend op het adres Van Heemskerckstraat 27 b te Dinteloord
   828. Aanvraag omgevingsvergunning ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ buiten behandeling gelaten, Welbergsedijk 24 te Steenbergen.
   829. Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen
   830. Melding brandveilig gebruik op het adres Blauwstraat 30 te Steenbergen.
   831. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’bouwen’ bij Anjerstraat 30 te Steenbergen.
   832. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’bouwen’ bij West-Havendijk 56 te Steenbergen.
   833. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’’ verleend op het adres Roosendaalseweg 81 te Kruisland.
   834. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’’ en “Uitrit aanleggen of veranderen” verleend op het adres Piet Snoeijersstraat 30 te Steenbergen
   835. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’’ verleend op het adres Noordwal 7 te Steenbergen.
   836. Melding brandveilig gebruik op het adres Willemspolderweg 8 te Dinteloord
   837. Gemeente Steenbergen - Verzamelverkeersbesluit diverse laadpalen - verschillende locatie in de gemeente Steenbergen
   838. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure plaatsen dakkapel op het achterdakvlak aan de Westvoorstraat 16A te Dinteloord
   839. Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Kruislandsedijk 8’
   840. Reglement Adviescommissie Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland Noord-Brabant Steenbergen
   841. Gemeente Steenbergen - Gewijzigd verkeersbesluit laadpalen - van Gaverenlaan 45, Arnold van Lieropstraat 18Steenbergen, Graaf Engelbrechtstraat 12 Kruisland
   842. Rectificatie: eerder gepubliceerd met verkeerd adres; Ontwerpbeschikking Wabo, intrekken deel vergunning, uitgebreide procedure
   843. Wijzigingsbesluit: verleende evenementenvergunning Buurtcamping Steenbergen
   844. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’’ verleend op het adres Hogendijk 2 te Nieuw-Vossemeer.
   845. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen om over te gaan tot verkoop van de kadastrale percelen gemeente Steenbergen, sectie Y nummers 2047 en 2043.
   846. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2022
   847. Nota bodembeheer
   848. Bodemkwaliteitskaart Steenbergen
   849. Bekendmaking terinzagelegging ontwerp Nota bodembeheer (inclusief bodemfunctieklassenkaart) en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart
   850. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure vervangen twee verkeersbruggen t.h.v. Doornbosseweg 2 te Kruisland en Gagelweg 2 te Steenbergen
   851. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure uitbreiding bewaarloods aan de Kruislandsedijk 38 te Kruisland
   852. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure aanleggen inrit aan de Hogendijk 17b te Nieuw-Vossemeer
   853. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure bouwen kas met bedrijfshal, voorzieningen, bijbehorende verharing en waterbassin t.h.v. de Dwarsweg 1 te Dinteloord
   854. Bekendmaking: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Pelsendijk 12a’
   855. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Blauwstraat 30 te Steenbergen
   856. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ verleend op het adres Redoute 4 t/m 34 te Steenbergen.
   857. Omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend voor het wijzigen van de buitengevel van houten gevelbekleding naar metselwerk gelegen aan De Ambacht 19, 4681 CV te Nieuw-Vossemeer.
   858. Omgevingsvergunning activiteiten “Bouwen’’, “Werk of werkzaamheden uitvoeren” en “Uitrit aanleggen of veranderen” verleend op het adres Blauwstraat 45a en 45b te Steenbergen.
   859. Verleende evenementenvergunning de Buurtcamping op 22 juli tot en met 24 juli 2022
   860. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ bij Molenweg 47 te Steenbergen
   861. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ bij Oude Heijdijk 83A te De Heen
   862. Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Noordlangeweg 16a’
   863. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ bij Oudlandsestraat 161 te Steenbergen
   864. Ontwerpbeschikking Wabo Stoofdijk 9 te Dinteloord
   865. Ontheffing geluidshinder Bouwbesluit bouwwerkzaamheden
   866. Ontheffing geluidshinder Bouwbesluit bouwwerkzaamheden
   867. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ bij Zeelandweg-Oost 52 te De Heen
   868. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ verleend op het adres Graaf Hendrikstraat 3 te Steenbergen.
   869. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel gelegen aan Zuidzeedijk 30 te Dinteloord.
   870. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel J.L. Brooijmansdreef 1 te Steenbergen.
   871. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Bouwen’ verleend op het perceel aan de Eerste Kruisweg 6 te Dinteloord.
   872. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel gelegen aan Roosendaalseweg 147 te Kruisland.
   873. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Heemskerckstraat te Dinteloord
   874. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Vlasakker 3 te Dinteloord
   875. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres Welbergsedijk 49a te Steenbergen.
   876. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel gelegen aan Turfbaan 5 te Steenbergen.
   877. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Molendijk 4 te Dinteloord.
   878. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Steenbergen
   879. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel Grondzeiler 20 te Nieuw-Vossemeer.
   880. Omgevingsvergunning activiteit kappen van 19 houtopstanden ten behoeve van het herinrichten van de David van Orliënsstraat te Steenbergen
   881. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Wijngaarden Bolwerk Steenbergen
   882. Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Dinteloord en Prinsenland, wijziging Vlietdijk 12’
   883. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Bloemendijk 38 te Dinteloord
   884. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend Grondzeiler 25 te Nieuw-Vossemeer
   885. Beschikking Wabo intrekken Heensedijk 14 De Heen
   886. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Roosendaalseweg 81 te Kruisland
   887. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Graaf Hendrikstraat 2 te Steenbergen
   888. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij P. Snoeijersstraat, Kavel B2 te Steenbergen
   889. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ verleend op het adres Halsterseweg 9 te Steenbergen.
   890. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het adres Roemrijkhof 5 te Kruisland.
   891. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Stoofweg 1 te Nieuw–Vossemeer verleend.
   892. Ontwerpbeschikking Wabo vergunning Mariaweg 6 te Dinteloord
   893. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Oostvoorstraat 19 te Dinteloord
   894. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Stoofdijk 37 te Dinteloord
   895. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres De Weverij 21 te Steenbergen.
   896. Melding brandveilig gebruik op het adres Burgemeester van Loonstraat 72 te Steenbergen.
   897. Richtlijnen voor het plaatsen van ondergrondse containers
   898. Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘Bouwen’ en ‘Handelen met gevolgen voor beschermende monumenten’ Welbergsedijk 24 te Steenbergen
   899. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Watertorenweg 26 te Steenbergen
   900. Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan: Van Heemskerckstraat
   901. Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan: Van Heemskerckstraat
   902. Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Steenbergen 2022
   903. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ’uitrit aanleggen of veranderen’ bij De Ambacht 29 te Nieuw-Vossemeer
   904. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘kappen ’ kadastraal bekend onder sectie W nummer 3537 en sectie F nummer 1433 te Steenbergen
   905. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres De Weverij 23 te Steenbergen.
   906. Beleidsregels leerlingenvervoer 2022
   907. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen tot het vestigen van een recht van opstal voor twee PoP stations ten behoeve van een glasvezelnetwerk
   908. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Hogendijk 2 te Nieuw-Vossemeer
   909. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ op het perceel Pastoor Kerckerstraat 27 te Steenbergen verleend.
   910. Omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend Olmentuin 26, 4651 RX te Steenbergen
   911. Klachtenregeling aanbestedingen gemeente Steenbergen
   912. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Westvoorstraat 16a te Dinteloord
   913. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Groene Kruisstraat 43 te Dinteloord
   914. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel gelegen aan de Welbergsedijk 49C te Steenbergen.
   915. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Voornemen verkoop gemeentelijke grond in Dinteloord
   916. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ verleend Olmentuin 46 te Steenbergen
   917. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op het perceel Molendijk 31 te Dinteloord.
   918. Melding brandveilig gebruik
   919. Algemene plaatselijke verordening 2022
   920. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ bij Kade 9 en 11 te Steenbergen
   921. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op de Markt in Steenbergen op 18 juni 2022
   922. Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure
   923. Omgevingsvergunning activiteit 'bouwen’ verleend Olmentuin 48 te Steenbergen
   924. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ verleend, diversen locaties in Steenbergen
   925. Omgevingsvergunning activiteit ’Bouwen’ verleend op het perceel Kwarenvliet 7 te Steenbergen.
   926. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op het perceel Stoofdijk 86 te Dinteloord verleend.
   927. Verleende evenementenvergunning voor een modeshow in de binnenstad van Steenbergen op 26 mei 2022.
   928. Verleende evenementenvergunning voor Steenbergen Live en Bassrulers op 20 en 21 mei 2022
   929. Subsidieregeling stimulering investeringen terrassen gemeente Steenbergen
   930. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel Welbergsedijk 3 te Steenbergen.
   931. Ontwerpbeschikking Wabo, intrekken vergunning aspect milieu, uitgebreide procedure
   932. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij Blauwstraat 45 te Steenbergen
   933. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ bij Kleinedijk 4 te Dinteloord
   934. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Hoogte 2 te Nieuw-Vossemeer
   935. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij Roosendaalseweg 147 te Kruisland.
   936. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ verleend op het adres Montenaken 10 te Steenbergen.
   937. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij De Landerije 27 te Steenbergen
   938. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Willemspolderweg 5 te Dinteloord
   939. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Pastoor Kerckerstraat 27 te Steenbergen
   940. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij Beltmolen Fase II, kavel 38 te Nieuw-Vossemeer
   941. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ verleend op het adres Oost-Havendijk 16 te Steenbergen.
   942. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Roemrijkhof 5 te Kruisland
   943. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Coupure 27 te Steenbergen.
   944. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het adres Doornedijkje 68 te Steenbergen.
   945. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Turfbaan 5 te Steenbergen
   946. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij De Ambacht 19 te Nieuw-Vossemeer
   947. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen ’ bij Stoofweg 1 te Nieuw-Vossemeer
   948. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij de Grote Kerkstraat 7, 9, 11 en 13 en Oostdam 14 te Steenbergen
   949. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Doornedijkje 26B te Steenbergen.
   950. Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Pelsendijk 12a’
   951. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij J.L. Brooijmansdreef 1 te Steenbergen
   952. Nadere regels voorwerpen op of aan de weg/openbare plaats
   953. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ verleend op het adres Nazarethstraat 2 te Nieuw-Vossemeer.
   954. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel gelegen aan Grimbergen 29 te Steenbergen.
   955. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘handelingen met gevolgen voor beschermende monumenten’ bij Halsterseweg 9 te Steenbergen
   956. Omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend aan de Rondom 10, 4671 TZ te Dinteloord.
   957. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij de Welbergsedijk 3 te Steenbergen
   958. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij de Kwarenvliet 7 te Steenbergen
   959. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij de Olmentuin 26 te Steenbergen
   960. Bekendmaking Digitaal aanvragen rijbewijs – gemeente Steenbergen
   961. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’, ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aan de Welbergsedijk, kavel 4 te Steenbergen
   962. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ aan de Eerste Kruisweg 6 te Dinteloord
   963. Gemeente Steenbergen: Terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Noordlangeweg 16a’
   964. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het perceel gelegen aan Burgemeester Mr. H. Popstraat 4 te Dinteloord.
   965. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ aan de Zuidzeedijk ongenummerd te Dinteloord
   966. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘reclame ’ bij Graaf Hendrikstraat 3 te Steenbergen
   967. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen ’ bij de Redoute te Steenbergen
   968. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres Coupure 22 te Steenbergen.
   969. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Oudlandsestraat 62 te Steenbergen.
   970. Verleende marktstandplaatsvergunning met de verkoop van vis op de weekmarkt te Steenbergen
   971. Omgevingsvergunning activiteiten ‘‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’’ verleend op het adres Voorstraat 42 te Nieuw-Vossemeer.
   972. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het adres Kaaistraat 31 te Steenbergen.
   973. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend kadastraal bekend onder sectie AC 31 en AC 32
   974. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Seringenlaan 122 te Steenbergen.
   975. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘uitrit aanleggen of veranderen’ aan de Grimbergen 29 te Steenbergen
   976. Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Steenbergen
   977. Beleidsregels bijzondere bijstand 2021
   978. Beleidsregels schuldhulpverlening 2021
   979. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ aan de Welbergsedijk 51 te Welberg.
   980. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ’ bij Molendijk 4 te Dinteloord.
   981. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen ’ bij kadastraal perceel, bekend onder sectie F nummer 1441 te Dinteloord.
   982. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen ’ bij Oudlandsestraat 62 te Steenbergen
   983. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het adres Roosendaalseweg 52 te Kruisland.
   984. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen ’ bij Jacob v Grimmesteijnstraat 5 te Steenbergen
   985. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen ’ bij diverse locaties in de Gemeente Steenbergen
   986. Geaccepteerde melding aan de Symbiose 2 te Dinteloord
   987. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ verleend op het adres De Weverij 22 en 24 te Steenbergen.
   988. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het adres Westcreecke 9 te Dinteloord.
   989. Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2022
   990. Rectificatie: Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Molendijk 119 te Dinteloord
   991. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Kade 2 te Steenbergen.
   992. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres Laurentiusdijk 4b te Steenbergen.
   993. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ter inzage legging ontwerp wijziging Structuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen’
   994. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ op het perceel Brugweg 24 te Kruisland.
   995. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres Coupure 22 te Steenbergen.
   996. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend aan de Notendaalsedijk 29 te De Heen.
   997. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Molendijk 119 te Kruisland.
   998. Omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’’ verleend voor de locatie Steenbergseweg 4, 4671 BG te Dinteloord
   999. Omgevingsvergunning activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ verleend op het perceel Zoekweg 20 te Steenbergen.
   1000. Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Tolsedijk 1’
   1001. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel Hanedreef ongenummerd te Kruisland.
   1002. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ’bouwen en uitrit aanleggen ’ bij Olmentuin, kavel 11 te Steenbergen
   1003. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen ’ bij Olmentuin, kavel 10 te Steenbergen
   1004. Kaart beschermde groenelementen
   1005. Monumentale bomenlijst deel 4
   1006. Monumentale bomenlijst deel 3
   1007. Monumentale bomenlijst deel 2
   1008. Monumentale bomenlijst deel 1
   1009. Bomenverordening Steenbergen
   1010. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Oost-Havendijk 16 te Steenbergen.
   1011. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ aan de Seringenlaan 122 te Steenbergen
   1012. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen ’ bij Montenaken 10 te Steenbergen
   1013. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’, en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het adres Wilgepad 14 te Steenbergen.
   1014. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ’ aan de Molendijk 31 te Dinteloord.
   1015. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel De Mudde 17 te Steenbergen
   1016. Omgevingsvergunning activiteiten ‘‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ & ‘Bouwen’ verleend op het perceel Steenbergseweg 4, 4671 BG te Dinteloord.
   1017. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ bij Nassaulaan 25 te Steenbergen
   1018. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Duivenvoorde 25 te Steenbergen.
   1019. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen ’ bij Couveringenpark (kavel c) te Steenbergen.
   1020. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij Couveringenpark, kavel D te Steenbergen
   1021. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Rondom 10 te Dinteloord
   1022. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ‘Reclame’ bij Kaaistraat 31 te Steenbergen
   1023. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het adres Molenstraat 28 te Kruisland.
   1024. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘kappen’ bij David van Orliënstraat ong. te Steenbergen
   1025. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’.’
   1026. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ verleend, Waterlinie 130 en Coupure 4, 14, 17 & 21 te Steenbergen
   1027. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ op het perceel Brugweg ongenummerd te Kruisland.
   1028. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure 'bouwen’ bij Notendaalsedijk 29 te De Heen
   1029. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘kappen’ van 22 populieren’ bij Moerstraatseweg 154 te Steenbergen
   1030. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Havenweg 1 te Dinteloord
   1031. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ bij Hanedreef 14 te Kruisland
   1032. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ op het perceel Hoogstraat 12 te Steenbergen.
   1033. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘kappen’ bij Noordlangeweg ong. te Dinteloord
   1034. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend de Olmentuin 38 & 40 te Steenbergen
   1035. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, ‘Bouwen’, en ‘Handelen met gevolgen voor beschermde monumenten’ verleend op het perceel gelegen aan Kaaistraat 24 te Steenbergen.
   1036. Omgevingsvergunning activiteit beperkte milieutoets bij Boonhil 29c te Kruisland
   1037. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij Hoogstraat 12 te Steenbergen
   1038. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’, en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het adres Hoogstraat 11 te Steenbergen.
   1039. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Bouwen’ bij Plan Ravelijn, kadastraal sectie E nummer 1231 te Steenbergen
   1040. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘Uitrit aanleggen of veranderen’’ bij Duivenvoorde 25 te Steenbergen
   1041. Geaccepteerde melding aan de Bloemendijk 34 te Dinteloord
   1042. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel Redoute 2 te Steenbergen
   1043. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen ’ Hoogstraat 35 te Steenbergen
   1044. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘uitrit aanleggen of veranderen’  bij Burg. Mr. H. Popstraat 4 te Dinteloord
   1045. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend op het perceel gelegen aan de Galgendijk 1, 4671 RH te Dinteloord.
   1046. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend aan Hanedreef 14, 4756 BK te Kruisland
   1047. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend op het adres Zuideinde 34 te Dinteloord.
   1048. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ bij’ Molendijk 119 te Dinteloord
   1049. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure ‘bouwen’ bij Nassaulaan 33 te Steenbergen
   1050. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ bij Doornedijkje 26 te Steenbergen
   1051. Omgevingsvergunning activiteiten ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor het perceel Welbergsedijk 49B te Steenbergen
   1052. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ bij Coupure ong. te Steenbergen
   1053. Omgevingsvergunning activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ verleend, Steenbergseweg 7 te Dinteloord
   1054. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ bij Zuideinde 34 te Dinteloord
   1055. Omgevingsvergunning activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het vergroten van het kantoor op het perceel gelegen aan Gagelweg 4, 4651 VL te Steenbergen.
   1056. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’, Brugweg 24 te Kruisland
   1057. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ bij Hoogstraat 11 te Steenbergen
   1058. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend voor de locatie Kapelaan Kockstraat 58, 4651 XE te Steenbergen
   1059. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ in diverse kernen gemeente Steenbergen
   1060. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ bij Coupure ong. te Steenbergen
   1061. Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure Schansdijk 4 te De Heen
   1062. Omgevingsvergunning activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend, Liberatorstraat ong., kavel 12 en 13 (Reinierpolder) te Steenbergen
   1063. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ bij De Weverij ong. te Steenbergen
   1064. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend voor het perceel gelegen aan Van Leuvenstraat 4, 4651LX te Steenbergen.
   1065. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ bij Stoofdijk 37b(Westcreecke ) te Dinteloord
   1066. Omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend, diversen locaties in de gemeente Steenbergen.
   1067. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ bij de Engelseweg 1e te Kruisland
   1068. Omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend - De Ambacht 19 te Nieuw-Vossemeer
   1069. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ bij Grote Kerkstraat 28 te Steenbergen
   1070. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Handelingen met gevolgen beschermde monumenten’ bij Steenbergseweg 7 te Dinteloord
   1071. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ bij Molenstraat 65 te Kruisland
   1072. Verleende standplaatsvergunningen voor het jaar 2022 met groente en fruit op het Floraplein in Steenbergen en Raadhuisplein in Dinteloord
   1073. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ bij Voorstraat 42 te Nieuw-Vossemeer
   1074. Omgevingsvergunning activiteit ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘Bouwen’ verleend Molendijk 87, 4671 BP te Dinteloord.
   1075. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’, ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’, en ‘Handelen met gevolgen beschermde monumenten’ bij Kaaistraat 24 te Steenbergen
   1076. Termijnverlenging omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ bij Molenstraat 28 te Kruisland
   1077. Omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ verleend, Drukkerij 14 te Steenbergen.
   1078. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’’ bij Olmentuin ong. te Steenbergen
   1079. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend aan De Landerije 2 te Steenbergen
   1080. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend aan West-Zandberg 5 te Kruisland
   1081. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ bij De Landerije 2 te Steenbergen
   1082. Gemeente Steenbergen - Instellen laad- en losplaats - Kaaistraat te Steenbergen
   1083. Omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ verleend, Heensedijk 67 te De Heen.
   1084. Verleende alcoholvergunning voor Kruislandsedijk 34 te Steenbergen
   1085. Omgevingsvergunning activiteit "Bouwen" verleend Olmentuin 22 te Steenbergen
   1086. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ Witte Ruiterweg 6 te Steenbergen.
   1087. Omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend Pastoor Kerckerstraat 16 te Steenbergen
   1088. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ bij Gagelweg 4 te Steenbergen
   1089. Omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend, Laurentiusdijk, kadastraal bekend, sectie Q nr. 5840 te Steenbergen.
   1090. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ Reinierpolder kavel 12 en 13 te Steenbergen
   1091. Omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend aan de Burg. Mr. H. Popstraat 87te Dinteloord.
   1092. Geaccepteerde melding aan de Van Andelstraat 15 (4651 TA) te Steenbergen
   1093. Omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ verleend, Molenweg 14 te Steenbergen
   1094. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ verleend aan de Ambacht 2 t/m 16 & 7 t/m 17 te Nieuw-Vossemeer
   1095. Verleende standplaatsvergunning Goudwisselkantoor op het Floraplein in Steenbergen
   1096. Verleende standplaatsvergunning voor een kaaswagen aan de Schoolstraat te Nieuw-Vossemeer
   1097. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, Olmentuin 16 en 18 te Steenbergen
   1098. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’, Zoekweg 20 te Steenbergen
   1099. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend Galgendijk 21 te Dinteloord
   1100. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend op het perceel gelegen aan Johan Frisolaan 4 te Dinteloord.
   1101. Nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente Steenbergen
   1102. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ Welbergsedijk ong. te Steenbergen
   1103. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’, Olmentuin 52 te Steenbergen
   1104. Legesverordening Steenbergen 2022
   1105. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’  Laurentiusdijk ong. te Steenbergen
   1106. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ Molenweg 14a te Steenbergen
   1107. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’  Kapelaan Kockstraat 58 te Steenbergen
   1108. 2137060 en 2137062
   1109. Subsidieregels peuteropvang gemeente Steenbergen 2022
   1110. Uitvoeringsplan VTH 2022
   1111. Beleidskaders Inburgering Brabantse Wal 2022
   1112. Uitvoeringsnota Inkoop Steenbergen 2022
   1113. Verordening Inburgering gemeente Steenbergen 2022
   1114. Verordening toeristenbelasting Steenbergen 2022
   1115. Verordening afvalstoffenheffing Steenbergen 2022
   1116. Verordening reclamebelasting Steenbergen 2022
   1117. Beleidsregels vrijlating giften gemeente Steenbergen 2022
   1118. Verordening lijkbezorgingsrechten Steenbergen 2022
   1119. Reglement burgerlijke stand Steenbergen
   1120. Verordening marktgeld Steenbergen 2022
   1121. Verordening rioolheffing Steenbergen 2022
   1122. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2018
   1123. Verordening onroerende zaakbelastingen Steenbergen 2022
   1124. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Steenbergen 2022
   1125. Gemeente Steenbergen - Verzamelbesluit laadpalen - Kruisland, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord, Steenbergen,
   1126. Omgevingsvergunning Eikstraat 7 te Steenbergen
   1127. Gemeente Steenbergen - Laadpaal - Krommeweg Steenbergen
   1128. Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2021
   1129. Aanwijzingsbesluit inzameling textiel huis aan huis 2022
   1130. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend Raadhuisplein 3 te Dinteloord
   1131. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend ter hoogte van het havenhoofd Molendijk ong. te Dinteloord
   1132. Rectificatie opleggen maatwerkvoorschriften voor Westvoorstraat 50 te Dinteloord
   1133. Gemeente Steenbergen - Laadpunt - Prinses Irenestraat te Dinteloord
   1134. Omgevingsvergunning activiteit Bouwen verleend voor Olmentuin 56 t/m 64 te Steenbergen
   1135. Gemeente Steenbergen - Laadpunt - Burgemeester van Loonstraat naast 36
   1136. Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2021 Dinteloord
   1137. Verordening forensenbelasting Steenbergen 2022
   1138. Omgevingsvergunning Drukkerij 3 te Steenbergen
   1139. Omgevingsvergunning activiteit ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’’ verleend op diverse agrarische percelen te Steenbergen, Dinteloord en Kruisland.
   1140. Gemeente Steenbergen - Laadpunt - Van Glymesstraat Steenbergen
   1141. Opleggen maatwerkvoorschriften voor Westvoorstraat 50 te Dinteloord
   1142. Omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ verleend, Zoekweg 10 te Steenbergen
   1143. Omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ verleend de Wisselkom 21, 4651 WP te Steenbergen.
   1144. Omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en ‘bouwen’ verleend, Geert Vinckesstraat 2 te Steenbergen
   1145. Gemeente Steenbergen - laadpaal - Dalem Steenbergen
   1146. Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ verleend, Willemspolderweg 8 te Dinteloord
   1147. Rectificatie omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ verleend, Geert Vinckesstraat 2 te Steenbergen
   1148. Omgevingsvergunning activiteit Bouwen Olmentuin 28 te Steenbergen
   1149. Omgevingsvergunning Zoekweg 20 Steenbergen
   1150. Omgevingsvergunning Zonnepark Aan de Dintel te Dinteloord
   1151. Omgevingsvergunning De Ambacht 23 te Nieuw-Vossemeer
   1152. Omgevingsvergunning Dwingel 2 t/m 26 te Steenbergen
   1153. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ Eikstraat 7 te Steenbergen
   1154. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ en ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ Goorhoekseweg 2 te Kruisland
   1155. Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2022
   1156. Omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen
   1157. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Oranjeplein/Julianastraat Dinteloord
   1158. Omgevingsvergunning activiteit ‘Kappen’ verleend tussen West-Havendijk 64 en 70 te Steenbergen
   1159. Omgevingsvergunning Zilverhoek 13 te Steenbergen
   1160. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit Olmentuin ong. (kavel 25&26) te Steenbergen
   1161. Verleende evenementenvergunning IJsbaan de Kruisbeek, Kruislandsedijk 34 te Steenbergen
   1162. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit Geert Vinkestraat 2 Steenbergen
   1163. Omgevingsvergunning Westcreecke 3 te Dinteloord
   1164. Omgevingsvergunning Roosendaalseweg 151 te Kruisland
   1165. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ Markt 18 te Steenbergen
   1166. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ Olmentuin ong. (kavel 23) te Steenbergen
   1167. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ Heensedijk 67 te De Heen
   1168. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ Liberatorstraat 8 te Steenbergen
   1169. Omgevingsvergunning Geert Vinckestraat 4 te Steenbergen
   1170. Omgevingsvergunning Olmentuin 20 te Steenbergen
   1171. Omgevingsvergunning Hogendijk 17b te Nieuw-Vossemeer
   1172. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’, ‘bouwen, en ‘handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten Kaaistraat 24 te Steenbergen
   1173. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ’Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ Roosendaalseweg 151 te Kruisland
   1174. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit, ‘bouwen’, Drukkerij 3 te Steenbergen
   1175. Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘Bouwen’, Wisselkom 21 te Steenbergen
   1176. Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit 'Bouwen', Grote Kerkstraat 15 te Steenbergen
   1177. Omgevingsvergunning Rolafseweg 8 te Nieuw-Vossemeer
   1178. Omgevingsvergunning Meestoof 38 te Kruisland
   1179. Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘bouwen’, Wisselkom 21 te Steenbergen
   1180. Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘bouwen’, Grote Kerkstraat 15 te Steenbergen
   1181. Omgevingsvergunning Helenahoeve 11 te De Heen
   1182. Verleende evenementenvergunning Sinterklaasintocht te Dinteloord
   1183. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ Vesting 4 te Steenbergen’
   1184. Verleende evenementenvergunning Sinterklaasintocht te Steenbergen
   1185. Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure activiteit ‘kappen’ Krommeweg ong. te Steenbergen’
   1186. Omgevingsvergunning Helmich van Doernickstraat 9 te Nieuw-Vossemeer
   1187. Omgevingsvergunning Hogendijk ong. te Nieuw-Vossemeer
   1188. Omgevingsvergunning Olmentuin ong. te Steenbergen
   1189. Omgevingsvergunning Zilverhoek 1 te Steenbergen
   1190. Omgevingsvergunning Boompjesdijk 1 te Dinteloord
   1191. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op het Raadhuisplein in Dinteloord verkoop oliebollen december 2022
   1192. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ De Ambacht ong. te Nieuw-Vossemeer
   1193. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ Helmich van Doernickstraat 9 te Nieuw-Vossemeer
   1194. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ Geert Vinckestraat 4 te Steenbergen
   1195. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ Welbergsedijk ong. te Steenbergen
   1196. Verleende exploitatievergunning Blauwstraat 68 te Steenbergen
   1197. Verleende exploitatievergunning Kaaistraat 12 te Steenbergen
   1198. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ Westcreecke 3 te Dinteloord
   1199. Verleende exploitatievergunning Blauwstraat 9 te Steenbergen
   1200. Verleende alcoholvergunning Kaaistraat 12 te Steenbergen
   1201. Verleende alcoholvergunning Blauwstraat 68 te Steenbergen
   1202. Verleende alcoholvergunning Dinteloordseweg 28 te Steenbergen
   1203. Verleende alcoholvergunning Krommeweg 1 te Steenbergen
   1204. Verleende alcoholvergunning Blauwstraat 9 te Steenbergen
   1205. Verleende exploitatievergunning Dinteloordseweg 28 te Steenbergen
   1206. Verleende exploitatievergunning Kade 7 te steenbergen
   1207. Omgevingsvergunning Waterlinie 128 t/m 134 (even), Coupure 2 t/m 20 (even), Coupure 11 t/m 25 (oneven) te Steenbergen
   1208. Gemeente Steenbergen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Kleine Kerkstraat Steenbergen
   1209. Gemeente Steenbergen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Westgroeneweg Dinteloord
   1210. Gemeente Steenbergen - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Westgroeneweg Oranjeplein Dinteloord
   1211. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ Dwingel ong. te Steenbergen
   1212. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Nicolaas Peckstraat Steenbergen
   1213. Omgevingsvergunning Oostvoorstraat 23 te Dinteloord
   1214. Omgevingsvergunning Kaaistraat 37 en Visserstraat 16, 16 a t/m k (geen g en i) en Visserstraat 18, a t/m d te Steenbergen
   1215. Omgevingsvergunning Hogendijk 17a te Nieuw-Vossemeer
   1216. Omgevingsvergunning Boonhil 35 te Steenbergen
   1217. Verleende standplaatsvergunningen op het Raadhuisplein in Dinteloord en de Westdam in Steenbergen voor de jaren 2022 tot en met 2024
   1218. Omgevingsvergunning Roosendaalseweg 147 te Kruisland
   1219. Aanvraag vergunning voor ‘kappen’ West-Havendijk 64 - 70 te Steenbergen
   1220. Aanvraag vergunning voor ‘uitrit aanleggen of veranderen’ Zeelandweg-Oost 33 te De Heen
   1221. Omgevingsvergunning Middenwal ong. te Steenbergen
   1222. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ Willemspolderweg 8 te Dinteloord
   1223. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ Mariaweg 4 te Dinteloord
   1224. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen’ Galgendijk 21 te Dinteloord
   1225. Rectificatie Olmentuin ong. 'Bouwen' en 'uitrit aanleggen of veranderen' te Steenbergen
   1226. Aanvraag vergunning voor ‘kappen’ Van Speykstraat ong. te Dinteloord
   1227. Omgevingsvergunning Olmentuin 34 te Steenbergen
   1228. Omgevingsvergunning Vlamingvaart 39 te Steenbergen
   1229. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ Olmentuin ong. te Steenbergen
   1230. Aanvraag vergunning voor ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ Meestoof 38 te Kruisland
   1231. Verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats met een snackkraam op het parkeerterrein De Vaert in Steenbergen (Welberg) en de Schutbocht in De Heen voor het jaar 2022
   1232. Verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats met een viskraam op het Raadhuisplein in Dinteloord en de Markt in Kruisland voor de jaren 2022 tot en met 2024
   1233. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ Helenahoeve 11 te De Heen
   1234. Omgevingsvergunning Witte Ruiterweg 2 te Steenbergen
   1235. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ Zilverhoek 13 te Steenbergen
   1236. Omgevingsvergunning Oudlandsestraat 72 te Steenbergen
   1237. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ Welbergsedijk 51 te Steenbergen
   1238. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ Zoekweg 20 te Steenbergen
   1239. Aanvraag vergunning voor ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ Rijksweg 73 te Nieuw-Vossemeer
   1240. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen’ Roosendaalseweg 147 te Kruisland
   1241. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen’ Vlamingvaart 39 te Steenbergen
   1242. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen’ Dwarsweg 1 te Dinteloord
   1243. Omgevingsvergunning Olmentuin 54 t/m 62 te Steenbergen(buiten behandeling)
   1244. Omgevingsvergunning Galgendijk 21 te Dinteloord(buiten behandeling)
   1245. Omgevingsvergunning Olmentuin 38 en 40 te Steenbergen(buiten behandeling)
   1246. Jaarverslag 2020 Commissie ruimtelijke kwaliteit
   1247. Bekendmaking Jaarverslag 2020 Commissie ruimtelijke kwaliteit van Steenbergen
   1248. Omgevingsvergunning Liberatorstraat 9 te Steenbergen
   1249. Omgevingsvergunning Rijksweg 73 te Nieuw - Vossemeer
   1250. Melding Activiteitenbesluit Markt 14 te Steenbergen
   1251. Rectificatie publicatie beschikking intrekking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
   1252. Rectificatie Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure Schansdijk 4 te De Heen
   1253. Subsidieregeling welzijn 2019 gemeente Steenbergen
   1254. Subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld
   1255. Omgevingsvergunning Burgemeester van Loonstraat 72 te Steenbergen
   1256. Melding Activiteitenbesluit Van Andelstraat 8 te Steenbergen
   1257. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ Galgendijk 1 te Dinteloord
   1258. Omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 81 te Steenbergen
   1259. Aanvraag vergunning voor ‘brandveilig gebruik’ en ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ Zoekweg 20 te Steenbergen
   1260. Omgevingsvergunning Hanedreef 14 te Kruisland
   1261. Aanvraag vergunning voor ‘Milieu’ Boonhil 29 c te Steenbergen
   1262. Omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen
   1263. Aanvraag vergunning voor ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ West-Havendijk 70 te Steenbergen
   1264. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ Boonhil 35 te Steenbergen
   1265. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen’ Oostvoorstraat 23 te Dinteloord
   1266. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ Heensedijk 67 te De Heen
   1267. Omgevingsvergunning Roosendaalseweg 97 te Kruisland
   1268. Aanvraag vergunning voor ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten’ en ‘Bouwen‘ Halsterseweg 9 te Steenbergen
   1269. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ en ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ Middenwal ong. te Steenbergen
   1270. Omgevingsvergunning Seringenlaan 1 te Steenbergen
   1271. Omgevingsvergunning Simonshaven 7, 9 en 11, en Berenstraat 52 te Steenbergen
   1272. Omgevingsvergunning Boekhout 24 te Steenbergen
   1273. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ en ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ aan de Hanedreef 14 te Kruisland
   1274. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Rolafseweg ong. te Nieuw-Vossemeer
   1275. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Witte Ruiterweg 2 te Steenbergen
   1276. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Zilverhoek 1 te Steenbergen
   1277. Besluit aanmeldnotitie milieu-effectrapportage (Mer)
   1278. Nota waardering en afschrijving vaste activa gemeente Steenbergen
   1279. Omgevingsvergunning Hoogte 4 te Nieuw -Vossemeer
   1280. Omgevingsvergunning Welbergswegje 3 te Steenbergen
   1281. Subsidieregeling kunst, cultuur en erfgoed gemeente Steenbergen.
   1282. Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure
   1283. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Hogendijk ong. te Nieuw-Vossemeer
   1284. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Olmentuin 34 te Steenbergen
   1285. Omgevingsvergunning Waterlinie 76 te Steenbergen
   1286. Omgevingsvergunning Krommeweg 2d te Steenbergen
   1287. Aanvraag vergunning voor ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ aan de Seringenlaan 1 te Steenbergen
   1288. Omgevingsvergunning Van Speykstraat 2 te Dinteloord
   1289. Omgevingsvergunning Langeweg 9 te Kruisland
   1290. Omgevingsvergunning Seringenlaan 48 te Steenbergen
   1291. Besluit aanmeldnotitie milieu-effectrapportage (Mer)
   1292. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen ‘ aan Burgemeester van Loonstraat 72 te Steenbergen
   1293. Omgevingsvergunning Burgemeester van Loonstraat 83 te Steenbergen
   1294. Omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 45 te Steenbergen
   1295. Aanvraag vergunning voor ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ aan de Burgemeester van Loonstraat 83 te Steenbergen
   1296. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ en ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ aan de Waterlinie ong. te Steenbergen
   1297. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen’ aan de Hogendijk ong. te Nieuw-Vossemeer
   1298. Omgevingsvergunning Liberatorstraat 9 te Steenbergen
   1299. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen ‘ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ aan de Olmentuin ong., te Steenbergen
   1300. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ aan de Roosendaalseweg 97 te Kruisland
   1301. Gemeente Steenbergen - Aanleg invalide parkeerplaats - Dortmundstraat Nieuw-Vossemeer
   1302. Omgevingsvergunning Wijngaarden Bolwerk 8 te Steenbergen
   1303. Gemeente Steenbergen - Aanleg mindervalide parkeerplaats - Stoofdijk Dinteloord
   1304. Gemeente Steenbergen - Aanleg invalide parkeerplaats - Dorpsweg De Heen
   1305. Omgevingsvergunning Franseweg 57 te Steenbergen
   1306. Omgevingsvergunning West-Groeneweg 1 te De Heen.
   1307. Aanvraag vergunning voor ‘Uitrit aanleggen of veranderen‘ aan de Waterlinie 76 te Steenbergen
   1308. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Zoekweg 10 te Steenbergen
   1309. Omgevingsvergunning Piet Snoeijersstraat ong. te Steenbergen
   1310. Omgevingsvergunning Westlandse Langeweg 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 42 en 44 te Steenbergen.
   1311. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Simon Luymesstraat 26 te Nieuw-Vossemeer
   1312. Omgevingsvergunning Knapendreef 5 te Steenbergen
   1313. Omgevingsvergunning Roosendaalseweg 9 te Kruisland
   1314. Termijnverlenging omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen
   1315. Omgevingsvergunning 'Bouwen' Tolsedijk 7 te Nieuw-Vossemeer
   1316. Aanvraag vergunning voor ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening‘ aan de Dinteloordseweg 28 te Steenbergen
   1317. Aanvraag vergunning voor ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening‘ aan de Kapelaan Kockstraat 81 te Steenbergen
   1318. Omgevingsvergunning 'handelen in strijd regels ruimtelijke ordening' Kruislandsedijk 38 te Kruisland
   1319. Omgevingsvergunning 't Wit Hekke 9 te Nieuw-Vossemeer
   1320. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen ‘ aan Boekhout 24 te Steenbergen
   1321. Omgevingsvergunning Roosendaalseweg 28 te Kruisland
   1322. Verordening Adviesraad Verkeer gemeente Steenbergen
   1323. Termijnverlenging omgevingsvergunning Tolsedijk 7 te Nieuw-Vossemeer
   1324. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ en Handelen in strijd regels met ruimtelijke ordening aan de West-Groeneweg 1 te De Heen
   1325. Omgevingsvergunning Van Boutershemstraat 25 te Steenbergen
   1326. Omgevingsvergunning Welbergsedijk 57 te Steenbergen
   1327. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen ‘ aan het Kerkplein 3 te Steenbergen
   1328. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen ‘ aan de Seringenlaan 48 te Steenbergen
   1329. Aanvraag vergunning voor ‘Uitrit aanleggen of veranderen‘ aan de Van Gaverenlaan 45 te Steenbergen
   1330. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Oudlandsestraat 72 te Steenbergen
   1331. Omgevingsvergunning Tolsedijk 3, 5, 7 en 9 te Nieuw-Vossemeer
   1332. Omgevingsvergunning Schoolstraat 67 te Nieuw-Vossemeer
   1333. Omgevingsvergunning Laurentiusdijk 4b te Steenbergen
   1334. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Wijngaarden Bolwerk 8 te Steenbergen
   1335. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Schansdijk 2 te De Heen
   1336. Omgevingsvergunning Van Andelstraat 6 te Steenbergen
   1337. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen‘ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ aan de Olmentuin ong. te Steenbergen
   1338. Aanvraag vergunning voor ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ Kruislandsedijk 38 te Kruisland
   1339. Termijnverlenging omgevingsvergunning kappen bij 't Wit Hekke 9 te Nieuw-Vossemeer
   1340. Aanvraag vergunning voor ‘kappen’ aan de Langeweg ong. te Kruisland
   1341. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen‘ aan de Roosendaalseweg 28 te Kruisland
   1342. Aanvraag vergunning voor ‘bouwen’ aan de Oudlandsestraat 76 te Steenbergen
   1343. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen en Uitrit aanleggen of veranderen‘ aan de Piet Snoeijersstraat ong. te Steenbergen
   1344. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen’ en ‘Uitrit aanleggen of veranderen‘ Van Speykstraat ong. te Dinteloord
   1345. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen’ en ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ aan Simonshaven 7, 9 en Berenstraat 52 te Steenbergen
   1346. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan Doornedijkje ong. te Steenbergen
   1347. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen’ Franseweg 57 te Steenbergen
   1348. Omgevingsvergunning Olmentuin ong. (42 en 44) te Steenbergen
   1349. Omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 23 te Steenbergen
   1350. Omgevingsvergunning Kerkplein 3 te Steenbergen
   1351. Omgevingsvergunning Pastoor Kerckerstraat 43 te Steenbergen
   1352. Omgevingsvergunning Kade 18 te Dinteloord
   1353. Omgevingsvergunning Molenweg 21 te Kruisland
   1354. Aanwijzing toezichthouders
   1355. Aanvraag vergunning voor ‘Kappen‘ aan de Doornedijkje ong. te Steenbergen
   1356. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zonnepark Aan de Dintel te Dinteloord
   1357. Bekendmaking: gewijzigde vaststelling van het ‘Paraplubestemmingsplan 2021’
   1358. Omgevingsvergunning Havenweg 1 te Dinteloord
   1359. Omgevingsvergunning Westberg 1 Steenbergen
   1360. Omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 19 te Steenbergen
   1361. Mandaatbesluit 2021 Gemeente Steenbergen
   1362. Invulvel 2021
   1363. Aanvraagformulier subsidie peuteropvang 2021
   1364. Subsidieregels Peuteropvang gemeente Steenbergen 2021
   1365. Verleende exploitatievergunning en ontwerp-besluit Drank- en horecawet Krommeweg 1 te Steenbergen
   1366. Aanvraag vergunning voor ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ de Dorpsweg 45 te De Heen
   1367. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen ‘ aan de Kaaistraat 37-41 en Visserstraat 16 te Steenbergen
   1368. Aanvraag vergunning voor ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening‘ aan de Pelsendijk 12a te Nieuw-Vossemeer
   1369. Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Steenbergen
   1370. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Westlandse Langeweg 20 te Steenbergen
   1371. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Van Andelstraat 6 te Steenbergen
   1372. Aanvraag vergunning voor ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening‘ aan de Steenbergseweg 2 & 4 te Dinteloord
   1373. Aanvraag vergunning voor ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ aan het Waterhoefke ong. te Steenbergen
   1374. Omgevingsvergunning West-Havendijk 70 te Steenbergen
   1375. Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, locatie: Esdoornstraat 1 te Steenbergen
   1376. Omgevingsvergunning Steenbergseweg 2 & 4 Dinteloord
   1377. Omgevingsvergunning Molendijk 38 te Dinteloord
   1378. Omgevingsvergunning Koperslagerij 2a te Steenbergen.
   1379. Aanvraag vergunning voor ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening‘ aan de Westlandse Langeweg 16 te Steenbergen
   1380. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ en ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ aan de Nassaulaan 43 te Steenbergen
   1381. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Ligneweg 13 te Steenbergen (buiten beschouwing)
   1382. Aanvraag vergunning voor ‘Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening‘ aan de Steenbergseweg 2 en 4 te Dinteloord
   1383. Handhaving quarantaineplicht
   1384. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ en ‘handelen in strijd regels ruimtelijke ordening’ aan de Molenweg 21 te Kruisland
   1385. Aanvraag vergunning voor ‘Uitrit aanleggen of veranderen’ aan de Liberatorstraat 8 te Steenbergen
   1386. Omgevingsvergunning Olmendreef 24 te Steenbergen
   1387. Omgevingsvergunning Rondom 210 te Dinteloord.
   1388. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Tolsedijk 7 te Nieuw-Vossemeer
   1389. Aanvraag vergunning voor Liberatorstraat ong. te Steenbergen
   1390. Omgevingsvergunning Nassaulaan 43 en 43a te Steenbergen
   1391. Omgevingsvergunning Molendijk 107 te Dinteloord
   1392. Termijnverlenging omgevingsvergunning Kerkplein 3 te Steenbergen
   1393. Aanvraag vergunning voor ‘Bouwen‘ aan de Johan Frisolaan 4 te Dinteloord
   1394. Bekendmaking: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Rubeerdijk 1
   1395. Subsidieregeling coronaondersteuning maatschappelijk veld
   1396. Omgevingsvergunning Olmentuin 30 te Steenbergen
   1397. Omgevingsvergunning Olmentuin 32 te Steenbergen
   1398. Aanvraag omgevingsvergunning Markt 14-16 te Steenbergen
   1399. Aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 21 te Nieuw-Vossemeer
   1400. Aanvraag omgevingsvergunning West-Havendijk 70 te Steenbergen
   1401. Aanvraag omgevingsvergunning Ligneweg 13 te Steenbergen
   1402. Aanvraag omgevingsvergunning Ligneweg 11 te Steenbergen
   1403. Ontwerp-omgevingsvergunning Esdoornstraat 1 te Steenbergen
   1404. Melding Activiteitenbesluit Stoofdijk 8 te Dinteloord
   1405. Subsidieregeling verlichting beeldbepalende panden gemeente Steenbergen 2021
   1406. Beleidsregels evenementen
   1407. Omgevingsvergunning Westgroeneweg 50 te Dinteloord
   1408. Gemeente Steenbergen - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Koningin Julianastraat te Dinteloord
   1409. Omgevingsvergunning Merijntje Gijzenstraat 25 te Nieuw-Vossemeer
   1410. Omgevingsvergunning Warwickstraat 10 te Steenbergen
   1411. Omgevingsvergunning Oostvoorstraat 9 (Oosterstraat) te Dinteloord
   1412. Aanvraag omgevingsvergunning Anjerstraat 1 te Steenbergen
   1413. Aanvraag omgevingsvergunning Westcreecke 5 te Dinteloord
   1414. Omgevingsvergunning Helenahoeve 2 te De Heen
   1415. Omgevingsvergunning Meekrapweg 3 te Dinteloord
   1416. Verleende en gewijzigde exploitatievergunning Markt 20 te Steenbergen
   1417. Omgevingsvergunning Olmentuin 50 & 52 te Steenbergen
   1418. Omgevingsvergunning Dwarsweg 1 te Dinteloord
   1419. Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2021
   1420. Aanvraag omgevingsvergunning Westcreecke 7 te Dinteloord
   1421. Aanvraag omgevingsvergunning Vesting 2 te Steenbergen
   1422. Omgevingsvergunning Hof van Steenbergen 1 te Steenbergen
   1423. Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg ong. te Nieuw-Vossemeer
   1424. Omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 1 te Dinteloord
   1425. Omgevingsvergunning Laurentiusdijk ong. te Steenbergen
   1426. Aanvraag omgevingsvergunning De Spindel 58 te Steenbergen
   1427. Aanvraag omgevingsvergunning Roosendaalseweg 9a te Kruisland
   1428. Omgevingsvergunning Beneden Sasweg 6a te De Heen
   1429. Omgevingsvergunning Westgroeneweg 46 te Dinteloord
   1430. Aanvraag omgevingsvergunning De Werken 2 te Steenbergen
   1431. Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat 82 te Steenbergen
   1432. Omgevingsvergunning Heensedijk 19 te De Heen
   1433. Omgevingsvergunning Zoekweg 10 te Steenbergen
   1434. Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 20 te Steenbergen(buiten behandeling)
   1435. Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Rubeerdijk 1’
   1436. Melding Activiteitenbesluit Stoofdijk 8 te Dinteloord
   1437. Nadere regel Meerkosten Covid-19 Jeugdwet en Wmo
   1438. Omgevingsvergunning Welbergswegje 3 te Steenbergen
   1439. Omgevingsvergunning Zoekweg 6a te Steenbergen
   1440. Aanvraag omgevingsvergunning Merijntje Gijzenstraat 25 te Nieuw-Vossemeer
   1441. Aanvraag omgevingsvergunning Grondzeiler 14 te Nieuw-Vossemeer
   1442. Verordening Starterslening gemeente Steenbergen
   1443. Omgevingsvergunning De Barkas 2 te Dinteloord
   1444. Gemeente Steenbergen: terinzagelegging ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Boonhil 35’
   1445. Omgevingsvergunning Turfbaan 3 te Steenbergen.
   1446. Aanvraag omgevingsvergunning Oostvoorstraat 9 te Dinteloord
   1447. Aanvraag omgevingsvergunning Emmastraat 10 te Steenbergen
   1448. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Steenbergen 2021
   1449. Gemeente Steenbergen - Aanleg laadpunt - Montenaken Steenbergen
   1450. Gemeente Steenbergen - Aanleg laadpunt - Molendijk Dinteloord
   1451. Gemeente Steenbergen - Aanleg laadpunt - Eikstraat Steenbergen
   1452. Omgevingsvergunning Groene Kruisstraat 35 te Dinteloord
   1453. Algemene plaatselijke verordening 2021 Gemeente Steenbergen
   1454. Omgevingsvergunning, Berenstraat 21 a t/m 21 e, Berenstraat 23 a t/m 23 f, Berenstraat 25 a t/m 25 f, Kaaistraat 34 a t/m 34 d, Kaaistraat 36 a t/m 36 d, Kaaistraat 38 a t/m 38 d en Kaaistraat 40 te Steenbergen
   1455. Omgevingsvergunning De Landerije 13 te Steenbergen
   1456. Omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen
   1457. Aanvraag omgevingsvergunning Mosquitostraat 7 te Steenbergen
   1458. Aanvraag omgevingsvergunning Geraniumstraat 9 te Steenbergen
   1459. Aanvraag omgevingsvergunning Olmentuin ong. te Steenbergen
   1460. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Steenbergen
   1461. Omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord
   1462. Aanvraag omgevingsvergunning Olmentuin ong. te Steenbergen
   1463. Aanvraag omgevingsvergunning Krommeweg ong. te Steenbergen
   1464. Omgevingsvergunning Waterlinie 84 t/m 126 te Steenbergen
   1465. Omgevingsvergunning Heensedijk 53 te De Heen
   1466. Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg 2a te Nieuw-Vossemeer
   1467. Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 1 te Dinteloord
   1468. Verleende Drank- en horecawetvergunning en exploitatievergunning Markt 20 te Steenbergen
   1469. Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 21a te Kruisland
   1470. Aanvraag omgevingsvergunning Hof van Steenbergen 1 te Steenbergen
   1471. Omgevingsvergunning Westvoorstraat 2 te Dinteloord
   1472. Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 65 te Steenbergen
   1473. Aanvraag omgevingsvergunning Groene Kruisstraat 35 te Dinteloord
   1474. Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 46 te Dinteloord
   1475. Aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 8 te Dinteloord
   1476. Aanvraag omgevingsvergunning Doornedijkje ong. te Steenbergen
   1477. Aanvraag omgevingsvergunning Beneden Sasweg 6a te De Heen
   1478. Omgevingsvergunning Kade 16 te Steenbergen
   1479. Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging West-Groeneweg 1’
   1480. Gemeente Steenbergen: bekendmaking ontwerp ‘Paraplubestemmingsplan 2021’
   1481. Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 130 te Kruisland
   1482. Aanvraag omgevingsvergunning Rolafseweg ong. te Nieuw-Vossemeer
   1483. Omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 67 te Steenbergen
   1484. Aanvraag omgevingsvergunning Meekrapweg ong. te Dinteloord
   1485. Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 10 te Steenbergen
   1486. Aanvraag omgevingsvergunning Heensedijk 19 te De Heen
   1487. Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 10 te Steenbergen
   1488. Omgevingsvergunning Zilverhoek 15 te Steenbergen
   1489. Omgevingsvergunning Sasdijk 18 te Dinteloord
   1490. Aanvraag omgevingsvergunning Oudevest 4 te Steenbergen(buiten behandeling)
   1491. Aanvraag omgevingsvergunning Warwickstraat 10 te Steenbergen
   1492. Aanvraag omgevingsvergunning Heensedijk 53 te De Heen
   1493. Omgevingsvergunning Oudlandsestraat 131 te Steenbergen
   1494. Aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 10 te Dinteloord
   1495. Aanvraag omgevingsvergunning Gagelweg 4 te Steenbergen
   1496. Omgevingsvergunning Prinses Irenestraat 43 te Dinteloord
   1497. Omgevingsvergunning Waterlinie 136 t/m 144 en Coupure 1 t/m 9 te Steenbergen
   1498. Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Steenbergen
   1499. Collecte- en wervingsrooster 2021 gemeente Steenbergen
   1500. Melding Activiteitenbesluit Dwarsweg 1 te Dinteloord
   1501. Omgevingsvergunning Wethouder Swagemakersstraat 6 te Kruisland
   1502. Termijnverlenging omgevingsvergunning Waterlinie ong. in Steenbergen
   1503. Termijnverlenging omgevingsvergunning Waterlinie ong. in Steenbergen
   1504. Aanvraag omgevingsvergunning Laurentiusdijk ong. te Steenbergen
   1505. Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 10 te Steenbergen
   1506. Omgevingsvergunning Molendijk 103, 103a, 103b, 103c, 105, 105a, 105b en 105c te Dinteloord
   1507. Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat 131 te Steenbergen
   1508. Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 50 te Dinteloord
   1509. Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Irenestraat 43 te Dinteloord
   1510. Omgevingsvergunning Olmendreef ong. (Olmentuin 14) te Steenbergen
   1511. Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 6a te Steenbergen
   1512. Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 6a te Steenbergen
   1513. Melding Activiteitenbesluit Stoofdijk 2a te Steenbergen
   1514. Melding Activiteitenbesluit Zeelandweg-Oost 35 te De Heen
   1515. Melding Activiteitenbesluit Dwarsweg 1 te Dinteloord
   1516. Aanvraag omgevingsvergunning West-Zandberg 5 te Kruisland
   1517. Aanvraag omgevingsvergunning De Landerije 13 te Steenbergen
   1518. Aanvraag omgevingsvergunning Wethouder Swagemakerstraat 6 te Kruisland
   1519. Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 6a te Steenbergen
   1520. Omgevingsvergunning Oudlandsestraat 12 te Steenbergen
   1521. Omgevingsvergunning kadastraal bekend onder sectie Langeweg ong. te De Heen
   1522. Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 20 te Steenbergen
   1523. Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat ong. te Steenbergen
   1524. afrondingsbrief
   1525. melding
   1526. Melding Activiteitenbesluit Oude Heijdijk 53b te Nieuw-Vossemeer
   1527. Omgevingsvergunning Notendaalsedijk 15 te De Heen
   1528. Aanvraag omgevingsvergunning Westlandse Langeweg ong. te Steenbergen
   1529. Aanvraag omgevingsvergunning Kade 16 te Steenbergen
   1530. Omgevingsvergunning; Grote Kerkstraat 28 te Steenbergen
   1531. Aanvraag omgevingsvergunning Waterhoefke 11 te Steenbergen
   1532. Aanvraag omgevingsvergunning Burg. Catshoeklaan ong. te Nieuw-Vossemeer
   1533. Omgevingsvergunning Welbergsedijk 25 te Steenbergen
   1534. Omgevingsvergunning Markt 11 & Visserstraat 55 te Steenbergen
   1535. Omgevingsvergunning Dinteloordseweg 28 te Steenbergen
   1536. Omgevingsvergunning Westcreecke ong. te Dinteloord
   1537. Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg ong. te De Heen
   1538. Omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost 35 te De Heen
   1539. Aanvraag omgevingsvergunning Westvoorstraat 2 te Dinteloord
   1540. Aanvraag omgevingsvergunning Olmentuin ong. te Steenbergen
   1541. Aanvraag omgevingsvergunning Liberatorstraat ong. te Steenbergen
   1542. Aanvraag omgevingsvergunning Notendaalsedijk 15 te De Heen
   1543. Omgevingsvergunning Stoofdijk 2a te Steenbergen
   1544. Omgevingsvergunning Kortenaerstraat 21 te Dinteloord
   1545. Aanwijzingsbesluit onafhankelijk arts inzake vrijstelling artikel 5 sub a. Leerplichtwet 1969
   1546. Maatwerkvoorschriften Vuurwerkbesluit
   1547. Buiten behandeling gelaten aanvraag omgevingsvergunning Schenkeldijk te Dinteloord (sectie A 961)
   1548. Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 67 te Steenbergen
   1549. Aanvraag omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 28 te Steenbergen
   1550. Aanvraag omgevingsvergunning Notendaalsedijk 4 te De Heen
   1551. Aanvraag omgevingsvergunning Kortenaerstraat 21 te Dinteloord
   1552. Omgevingsvergunning Liberatorstraat ong. te Steenbergen
   1553. Termijnverlenging omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen
   1554. Termijnverlenging omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord
   1555. Omgevingsvergunning Warwickstraat ong. te Steenbergen
   1556. Aanvraag omgevingsvergunning Oudevest 4 te Steenbergen
   1557. Aanvraag omgevingsvergunning Fort Henricusweg 2 te De Heen
   1558. Aanvraag omgevingsvergunning Turfbaan 3 te Steenbergen
   1559. Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost 35 te De Heen
   1560. Omgevingsvergunning Blauwstraat 52 te Steenbergen
   1561. Omgevingsvergunning Moerstraatseweg 147 te Steenbergen
   1562. Verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats in de Schoolstraat in Nieuw-Vossemeer voor het jaar 2021
   1563. Verleende marktstandplaatsvergunning op de weekmarkt te Dinteloord
   1564. Omgevingsvergunning Helenahoeve 11 te De Heen
   1565. Omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen
   1566. Aanvraag omgevingsvergunning Waterlinie ong. te Steenbergen
   1567. Aanvraag omgevingsvergunning Kaaistraat 34, 40a en Berenstraat 27 te Steenbergen
   1568. Aanvraag omgevingsvergunning Watertorenweg ong. Noorddonk ong. en Catshoeklaan ong. Noordzeedijk ong. te Steenbergen en Nieuw-Vossemeer
   1569. Aanvraag omgevingsvergunning Helenahoeve 11 te De Heen
   1570. Aanvraag omgevingsvergunning Markt 11 te Steenbergen
   1571. Aanvraag omgevingsvergunning Noordzeedijk ong. te Dinteloord
   1572. Aanvraag omgevingsvergunning Waterlinie ong. te Steenbergen
   1573. Termijnverlenging omgevingsvergunning Warwickstraat 11 en 13 in Steenbergen
   1574. Omgevingsvergunning Molenstraat 2 te Kruisland
   1575. Omgevingsvergunning Westvoorstraat 2 te Dinteloord
   1576. Aanvraag omgevingsvergunning Olmentuin ong. te Steenbergen
   1577. Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsdijkje 8 te Steenbergen
   1578. Omgevingsvergunning Nieuw-Vossemeersedijk 1 A, te Nieuw-Vossemeer
   1579. Omgevingsvergunning Roosendaalseweg 97 te Kruisland
   1580. Omgevingsvergunning Hoogstraat 10 en 12 te Steenbergen
   1581. Aanvraag omgevingsvergunning Zilverhoek 15 te Steenbergen
   1582. Aanvraag omgevingsvergunning Dinteloordseweg 28 te Steenbergen
   1583. Verordening leges Steenbergen 2021
   1584. Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Bolspolder ong. te Kruisland
   1585. Aanvraag omgevingsvergunning Roosendaalseweg 97 te Kruisland
   1586. Verordening leges Steenbergen 2021
   1587. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Steenbergen 2021
   1588. Verordening lijkbezorgingsrechten Steenbergen 2021
   1589. Verordening afvalstoffenheffing Steenbergen 2021
   1590. Verordening marktgeld Steenbergen 2021
   1591. Verordening rioolheffing Steenbergen 2021
   1592. Verordening reclamebelasting Steenbergen 2021
   1593. Verordening toeristenbelasting Steenbergen 2021
   1594. Verordening onroerende zaakbelastingen Steenbergen 2021
   1595. Verordening forensenbelasting Steenbergen 2021
   1596. 20201028 Nota bodembeheer PFAS N-Brabant def
   1597. 20201028 BKK PFAS N-Brabant def
   1598. Kennisgeving vaststelling ‘Bodemkwaliteitskaart PFAS’ en Nota Bodembeheer PFAS’ voor het grondgebied van de gemeente Steenbergen
   1599. Intrekking Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant
   1600. Omgevingsvergunning Boompjesdijk 11a te Dinteloord
   1601. Omgevingsvergunning Heensedijk 19 te De Heen
   1602. Intrekkingsverordening hondenbelasting Steenbergen
   1603. Aanvraag omgevingsvergunning Schenkeldijk ong. te Dinteloord
   1604. Aanvraag omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen
   1605. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet
   1606. Algemene plaatselijke verordening 2020 Gemeente Steenbergen
   1607. Omgevingsvergunning Waterlinie 78 te Steenbergen
   1608. Omgevingsvergunning Heensedijk 15 te De Heen
   1609. Omgevingsvergunning Gladioolstraat 27 te Steenbergen
   1610. Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Steenbergen
   1611. Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken
   1612. Beleidsregels Persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Steenbergen
   1613. Omgevingsvergunning Helfrichstraat 4 te Dinteloord
   1614. Aanwijzingsbesluit inzameling textiel huis aan huis 2021
   1615. Omgevingsvergunning Dinteloordseweg 28 te Steenbergen
   1616. bijlage 5 checklist
   1617. bijlage 4 standaardvoorwaarden GHOR
   1618. bijlage 3 plattegronden
   1619. bijlage 2 formulier evenementen vergunning
   1620. Bijlage 1 formulier melding evenement
   1621. Beleidsregels evenementen
   1622. definitief Werkprogramma Steenbergen 2021 OMWB
   1623. Uitvoeringsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving 2021
   1624. Herstelbesluit Omgevingsvergunning Zonnepark Rebeccahoeve De Heen
   1625. Aanwijzingsbesluit vergunningplichtige evenementen
   1626. Herstelbesluit Omgevingsvergunning Zonnepark Rebeccahoeve De Heen
   1627. nadere regels evenementen 2018-2023
   1628. Omgevingsvergunning Zeeweg 2b te Nieuw-Vossemeer
   1629. Termijnverlenging omgevingsvergunning Zeeweg 2b in Nieuw-Vossemeer
   1630. Aanvraagformulier subsidie peuteropvang 2021
   1631. Invulvel 2021
   1632. Subsidieregels Peuteropvang gemeente Steenbergen 2021
   1633. Omgevingsvergunning Seringenlaan 1 te Steenbergen
   1634. Openbare kennisgeving van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen over het voornemen tot vaststelling Bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS
   1635. Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraatseweg 147 te Steenbergen
   1636. Aanvraag omgevingsvergunning Sasdijk 18 te Dinteloord
   1637. Aanvraag omgevingsvergunning Waterlinie 78 te Steenbergen
   1638. Bekendmaking anterieure overeenkomst Zonnepark Rebeccahoeve Zeelandweg-oost 43 De Heen
   1639. Omgevingsvergunning Kade 7, 7a. 7b & 7c te Steenbergen
   1640. Verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats op het Floraplein in Steenbergen en op het Raadhuisplein in Dinteloord voor het jaar 2021
   1641. Omgevingsvergunning Zonnepark Rebeccahoeve De Heen
   1642. Omgevingsvergunning Zonnepark Rebeccahoeve De Heen
   1643. Omgevingsvergunning Kreekweg 1 te Dinteloord
   1644. Omgevingsvergunning Boeier ong. en Fregat ong. te Dinteloord
   1645. Aanvraag omgevingsvergunning Gladioolstraat 27 te Steenbergen
   1646. Gemeente Steenbergen - plaatsen van de verkeersbord - Kruising Molenstraat/ Molenweg Kruisland
   1647. Gemeente Steenbergen - Parkeerverbod - Olmendreef Steenbergen
   1648. Gemeente-Steenbergen - parkeerverbod - Duivenvoorde Steenbergen
   1649. Gemeente Steenbergen - Parkeerverbod - Seringenlaan Steenbergen
   1650. Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 2a te Steenbergen
   1651. Gemeente Steenbergen - Molenstraat - Kruisland
   1652. Omgevingsvergunning Princebosseweg 1 te Kruisland
   1653. Aanvraag omgevingsvergunning Heensedijk 15 te De Heen
   1654. Aanvraag omgevingsvergunning Vlietdijk 12 te Dinteloord
   1655. Aanvraag omgevingsvergunning Liberatorstraat ong. te Steenbergen
   1656. Omgevingsvergunning Symbiose 9 te Dinteloord
   1657. Omgevingsvergunning Westerstraat 1b te Dinteloord
   1658. Aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 2a te Steenbergen
   1659. Aanvraag omgevingsvergunning Zilverhoek 25 te Steenbergen
   1660. Omgevingsvergunning Zonnepark de Eendracht te Nieuw-Vossemeer
   1661. Omgevingsvergunning Zonnepark de Eendracht te Nieuw-Vossemeer
   1662. Aanvraag omgevingsvergunning Van Andelstraat 6 te Steenbergen
   1663. Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 2 te Kruisland
   1664. Aanvraag omgevingsvergunning Liberatorstraat ong. te Steenbergen
   1665. Omgevingsvergunning Zuidzeedijk 16 te Dinteloord
   1666. Termijnverlenging omgevingsvergunning Dinteloordseweg 28 in Steenbergen
   1667. Aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan 1 te Steenbergen
   1668. Aanvraag omgevingsvergunning Esdoornstraat 1 te Steenbergen
   1669. Omgevingsvergunning Visserstraat 35 te Steenbergen
   1670. Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 52 te Steenbergen
   1671. Aanvraag omgevingsvergunning Van Andelstraat 6 te Steenbergen
   1672. Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 10 te Steenbergen
   1673. Omgevingsvergunning Oude Dijk ong., sectie A, nr. 406 & 434 te Nieuw Vossemeer
   1674. Omgevingsvergunning Esdoornstraat 1 te Steenbergen
   1675. Omgevingsvergunning Westgroeneweg 60 te Dinteloord
   1676. Omgevingsvergunning Piet Snoeijersstraat 34 t/m 48 te Steenbergen
   1677. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op het Floraplein, Westdam, Kapelaan Kockstraat in Steenbergen
   1678. Omgevingsvergunning Watertorenweg 1 te Steenbergen
   1679. Termijnverlenging omgevingsvergunning Boeier 2 t/m 8 en Fregat 1 t/m 9 in Dinteloord
   1680. Aanvraag omgevingsvergunning Welbergswegje 3 te Steenbergen
   1681. Aanvraag omgevingsvergunning Molendijk 103 te Dinteloord
   1682. Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg 2b te Nieuw-Vossemeer
   1683. Omgevingsvergunning Koudenberg 29 te Steenbergen
   1684. Omgevingsvergunning Oudlandsestraat 12 te Steenbergen
   1685. Aanvraag omgevingsvergunning Visserstraat 35 te Steenbergen
   1686. Aanvraag omgevingsvergunning Princebosseweg 1 te Kruisland
   1687. Aanvraag omgevingsvergunning West-Zandberg 5 te Kruisland
   1688. Aanvraag omgevingsvergunning Hoeker 14 te Dinteloord
   1689. Geen Milieueffectrapport (MER) bij indienen aanvraag omgevingsvergunning Zonnepark Dintel
   1690. Omgevingsvergunning Prins Mauritsstraat 12 te Dinteloord
   1691. Omgevingsvergunning West-Zandberg 5 te Kruisland
   1692. Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat 12 te Steenbergen
   1693. Aanvraag omgevingsvergunning Zuidzeedijk 16 te Dinteloord
   1694. Omgevingsvergunning Raadhuisplein 25 a te Dinteloord
   1695. Ingekomen melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
   1696. Omgevingsvergunning Liberatorstraat 8 te Steenbergen
   1697. Omgevingsvergunning Molenweg 33 te Steenbergen
   1698. Omgevingsvergunning Welbergsedijk 20a te Steenbergen (Welberg)
   1699. Aanvraag omgevingsvergunning Westvoorstraat ong. te Dinteloord
   1700. Omgevingsvergunning Boonhil 5 te Kruisland
   1701. Aanvraag omgevingsvergunning Boonhil 39 te Steenbergen
   1702. Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsesetraat 12 te Steenbergen
   1703. Verleende standplaatsvergunningen voor het jaar 2021
   1704. Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2021
   1705. Omgevingsvergunning Montenaken 34 te Steenbergen
   1706. Omgevingsvergunning Westberg 39 te Steenbergen
   1707. Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg ong., te Dinteloord
   1708. Aanvraag omgevingsvergunning Prins Mauritsstraat 12 te Dinteloord
   1709. Aanvraag omgevingsvergunning Heensedijk 19 te De Heen
   1710. Omgevingsvergunning Kade 1 te Dinteloord
   1711. Omgevingsvergunning Moerakker 8 te Kruisland
   1712. Verleende standplaatsvergunning op het Floraplein in Steenbergen voor de jaren 2021, 2022 en 2023
   1713. Gemeente Steenbergen - aanleg invalidenparkeerplaats - Van Oldenbarneveltstraat Dinteloord
   1714. Gemeente Steenbergen - Aanleg invalidenparkeerplaats - Westgroeneweg Dinteloord
   1715. Gemeente Steenbergen - Aanleg invalidenparkeerplaats - De Ruyterstraat Dinteloord
   1716. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning aan de Lindenburghlaan in Steenbergen
   1717. Verleende standplaatsvergunning op de Westdam in Steenbergen voor het jaar 2021
   1718. Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 60 te Dinteloord
   1719. Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord
   1720. Aanvraag omgevingsvergunning Liberatorstraat ong. te Steenbergen
   1721. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zonnepark Rebeccahoeve De Heen
   1722. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zonnepark Rebeccahoeve De Heen
   1723. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Welbergsedijk 51’
   1724. Ontwerp-wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging West-Groeneweg 1’
   1725. Omgevingsvergunning Raadhuisplein 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5h te Dinteloord
   1726. Omgevingsvergunning Zuideinde 5 te Dinteloord
   1727. Aanvraag omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 18 te Dinteloord
   1728. Aanvraag omgevingsvergunning Boonhil 5 te Kruisland
   1729. Aanvraag omgevingsvergunning Esdoornstraat 1 te Steenbergen
   1730. Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 29 te Steenbergen
   1731. Aanvraag omgevingsvergunning Kreekweg 1 te Dinteloord
   1732. Aanvraag omgevingsvergunning Heensedijk 16b te De Heen
   1733. Aanvraag omgevingsvergunning Esdoornstraat 1 te Steenbergen
   1734. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning aan de Rozemarijnstraat in Steenbergen (gewijzigd)
   1735. Omgevingsvergunning Langeweg 4 te Kruisland
   1736. Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied Steenbergen, wijziging Rolafseweg 8’
   1737. Omgevingsvergunning Drie Lindekensdijk 4 te Steenbergen
   1738. Omgevingsvergunning Zuidzeedijk 19 te Dinteloord
   1739. Omgevingsvergunning Kortendijk 4 te Nieuw-Vossemeer
   1740. Ontwerp-omgevingsvergunning Kade 7, 7a. 7b & 7c te Steenbergen
   1741. Aanvraag omgevingsvergunning De Barkas 10 te Dinteloord
   1742. Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg 2b te Nieuw-Vossemeer (buiten behandeling)
   1743. Omgevingsvergunning Kaaistraat 26 a te Steenbergen
   1744. besluit Toezichthouders Participatiewet (Pw), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (loaz) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) Steenbergen
   1745. Aanvraag omgevingsvergunning Koudenberg 29 te Steenbergen
   1746. Aanvraag omgevingsvergunning Westberg 39 te Steenbergen
   1747. gemeente Steenbergen, invoering snelheidslimiet 5 km/u Havenkanaal Dinteloord
   1748. Bekendmaking: gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Appartementencomplex Molendijk’
   1749. Omgevingsvergunning Boeier 1 te Dinteloord
   1750. Omgevingsvergunning Grondmolen 3 te Dinteloord
   1751. Aanvraag omgevingsvergunning Oosterstraat 46 te Dinteloord
   1752. Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 60 te Dinteloord
   1753. Aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 25a te Dinteloord
   1754. Aanvraag omgevingsvergunning Franseweg 71 te Steenbergen
   1755. Omgevingsvergunning Welbergsedijk 22a te Steenbergen
   1756. Aanvraag omgevingsvergunning Kade 7 te Steenbergen
   1757. Verleende ontheffing geluid werkzaamheden Prinsenlandsebrug
   1758. Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Steenbergen Zuid 2020
   1759. Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure Steenbergseweg 97b Dinteloord
   1760. Verleende exploitatievergunning Boerengorseweg 1 te Nieuw-Vossemeer
   1761. Omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 17 te Steenbergen
   1762. Aanvraag omgevingsvergunning Moerakker 8 te Kruisland
   1763. Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 33 te Steenbergen
   1764. Aanvraag omgevingsvergunning Zuidzeedijk 19 te Dinteloord
   1765. Omgevingsvergunning Stoofdijk ong. te Steenbergen
   1766. Omgevingsvergunning Rondom 10 te Dinteloord
   1767. Omgevingsvergunning Molenweg 9 te Kruisland
   1768. Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 4 te Kruisland
   1769. Omgevingsvergunning Welbergsedijk 20a te Steenbergen
   1770. Aanvraag omgevingsvergunning De Pinas ong. te Dinteloord
   1771. Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg 43 te De Heen
   1772. Aanvraag omgevingsvergunning Roosendaalseweg 28 te Kruisland
   1773. Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 1 te Dinteloord
   1774. ligging plangebied
   1775. begrenzing plangebied
   1776. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zonnepark de Eendracht te Nieuw-Vossemeer
   1777. ligging plangebied
   1778. begrenzing plangebied
   1779. Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Zonnepark de Eendracht te Nieuw-Vossemeer
   1780. Aanvraag omgevingsvergunning Kade 1 te Dinteloord
   1781. Aanvraag omgevingsvergunning Watertorenweg 1 te Steenbergen
   1782. Aanvraag omgevingsvergunning Krommeweg ong. te Steenbergen
   1783. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op het Raadhuisplein in Dinteloord
   1784. Omgevingsvergunning nabij Oostgroeneweg 5 te Dinteloord
   1785. Omgevingsvergunning Zuidzeedijk 19 te Dinteloord
   1786. Aanvraag omgevingsvergunning Zuideinde 5 te Dinteloord
   1787. Aanvraag omgevingsvergunning Hanedreef 17 te Kruisland
   1788. Verleende tapontheffing voetbal-derby SC Welberg
   1789. Aanvraag omgevingsvergunning Piet Snoeijersstraat ong. te Steenbergen
   1790. Aanvraag omgevingsvergunning Drie Lindekensdijk 4 te Steenbergen
   1791. Verleende exploitatievergunning Galgendijk 3 te Dinteloord
   1792. Omgevingsvergunning Blauwstraat 69 te Steenbergen
   1793. Omgevingsvergunning Symbiose 9 te Dinteloord
   1794. Omgevingsvergunning Bronkhorststraat 12 te Steenbergen
   1795. Omgevingsvergunning Julianastraat 5 te Nieuw-Vossemeer
   1796. Verleende exploitatievergunning Blauwstraat 70 te Steenbergen
   1797. Verleende exploitatievergunning en Drank- en horecawet Oostzijstraat 3 te Dinteloord
   1798. Aanvraag omgevingsvergunning Oude Dijk ong., te Nieuw-Vossemeer, weigering
   1799. Beschikking Wabo milieuneutrale verandering, reguliere procedure
   1800. Omgevingsvergunning Koeveringsedijk 16 te Steenbergen
   1801. Termijnverlenging omgevingsvergunning Koeveringsedijk 16 in Steenbergen
   1802. Aanvraag omgevingsvergunning Oostgroeneweg 5 te Dinteloord
   1803. Aanvraag omgevingsvergunning Kortendijk 4 te Nieuw-Vossemeer
   1804. Aanvraag omgevingsvergunning Boeier 1 te Dinteloord
   1805. Omgevingsvergunning nabij Redoute 15 te Steenbergen
   1806. Beschikking Wabo milieuneutrale verandering, reguliere procedure
   1807. Omgevingsvergunning Welbergsedijk 25 te Steenbergen
   1808. Beschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure
   1809. Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, ‘locatie ; Boompjesdijk 11, 4671 PR te Dinteloord
   1810. Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg 2b te Nieuw-Vossemeer
   1811. Aanvraag omgevingsvergunning Montenaken 34 te Steenbergen
   1812. Aanvraag omgevingsvergunning Omloop 10 te Dinteloord
   1813. Verleende exploitatievergunning Olmendreef 5a te Steenbergen
   1814. Omgevingsvergunning Zeelandweg-oost 23 te Steenbergen
   1815. Aanvraag omgevingsvergunning Olmentuin ong. te Steenbergen
   1816. Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 17 te Steenbergen
   1817. Aanvraag omgevingsvergunning Schenkeldijk 31 te Dinteloord
   1818. Aanvraag omgevingsvergunning Zuidzeedijk 19 te Dinteloord
   1819. Omgevingsvergunning Welbergsedijk 63a te Steenbergen
   1820. Omgevingsvergunning Lunet 15 te Steenbergen
   1821. Omgevingsvergunning Pelsendijk 17 te De Heen
   1822. Omgevingsvergunning Heense Molenweg 25 te De Heen
   1823. Omgevingsvergunning Emmastraat 39 te Steenbergen
   1824. Aanvraag omgevingsvergunning Welbergsedijk 20a te Steenbergen
   1825. Aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 2a te Steenbergen
   1826. Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 69 te Steenbergen
   1827. Omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 42 te Steenbergen
   1828. Noodverordeining COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 10 augustus 2020
   1829. Aanvraag omgevingsvergunning Symbiose 9 te Dinteloord
   1830. Aanvraag omgevingsvergunning Welbergsedijk 20a-22 te Steenbergen
   1831. Geen Milieueffectrapport (MER) bij indienen aanvraag omgevingsvergunning Zonneveld de Eendracht te Nieuw-Vossemeer
   1832. Aanvraag omgevingsvergunning Symbiose 9 te Dinteloord
   1833. Aanvraag omgevingsvergunning Oost-Havendijk ong. te Steenbergen
   1834. Aanleg mindervalideparkeerplaats Van Nesstraat
   1835. Gemeente Steenbergen - Aanleg mindervalideparkeerplaats - Van Nesstraat te Dinteloord
   1836. Omgevingsvergunning Molenstraat 165 te Kruisland
   1837. Aanvraag omgevingsvergunning Welbergsedijk 25 te Steenbergen
   1838. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ter inzage legging structuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen
   1839. Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 58 te Steenbergen
   1840. Omgevingsvergunning Lunet 20 te Steenbergen
   1841. Beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021
   1842. Omgevingsvergunning J.L. Brooijmansdreef ong. te Steenbergen
   1843. Omgevingsvergunning Mosquitostraat 5 te Steenbergen
   1844. Omgevingsvergunning Emmastraat 39 te Steenbergen
   1845. Omgevingsvergunning Blauwstraat 10 te Steenbergen
   1846. Omgevingsvergunning Zeeweg 2a te Nieuw-Vossemeer
   1847. Omgevingsvergunning Rubeerdijk ong. te Nieuw-Vossemeer
   1848. Omgevingsvergunning Welbergsedijk 63a te Steenbergen
   1849. Omgevingsvergunning De Meestoof 22 te Nieuw-Vossemeer
   1850. Gemeente Steenbergen - aanwijzen Markt tot voetgangersgebied en opheffen mindervalideparkeerplaats Oostdam - Markt en Oostdam Steenbergen
   1851. Ontwerpbeschikking Wabo-vergunning, uitgebreide procedure
   1852. Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 15 juli 2020
   1853. Verleende marktstandplaatsvergunning op de weekmarkt in Steenbergen
   1854. Gemeente Steenbergen - Aanleg mindervalide parkeerplaats - Abraham Kuyperstraat Dinteloord
   1855. Omgevingsvergunning Rubeerdijk ong. te Nieuw-Vossemeer
   1856. Omgevingsvergunning Piet Snoeijersstraat 32 te Steenbergen
   1857. Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg 2b te Nieuw-Vossemeer
   1858. Aanvraag omgevingsvergunning Lunet 20 te Steenbergen
   1859. Aanvraag omgevingsvergunning Mosquitostraat 5 te Steenbergen
   1860. Omgevingsvergunning Watertorenweg 1 te Steenbergen
   1861. Omgevingsvergunning Drielindekensweg 7 te Steenbergen
   1862. Omgevingsvergunning Galgendijk 3 te Dinteloord
   1863. Omgevingsvergunning West-Zandberg 33 te Kruisland
   1864. Aanvraag omgevingsvergunning Koeveringsedijk 16 te Steenbergen
   1865. Aanvraag omgevingsvergunning Pelsendijk 17 te Steenbergen
   1866. Ontwerp-omgevingsvergunning Molenweg 9 te Kruisland
   1867. Omgevingsvergunning Ontcommerstraat 9 te Steenbergen
   1868. Steenbergen Zuid
   1869. Steenbergen Kern
   1870. Reinierpolder en de Welberg
   1871. Nieuw Vossemeer
   1872. Kruisland
   1873. Dinteloord
   1874. De Heensemolen
   1875. De Heen
   1876. Buitengebied Steenbergen
   1877. Buitengebied Nieuw Vossemeer
   1878. Buitengebied Kruisland
   1879. Buitengebied Dinteloord West
   1880. Buitengebied Dinteloord Oost
   1881. Buitengebied de Heen
   1882. Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen
   1883. Omgevingsvergunning Montenaken 1 te Steenbergen
   1884. Aanwijzingsbesluit overlast en verontreiniging door honden 2016
   1885. MER-beoordeling, Schansdijk 4, 4655 TE, De Heen, gemeente Steenbergen
   1886. Aanvraag omgevingsvergunning Corneliusstraat 44 te Steenbergen
   1887. Aanvraag omgevingsvergunning Welbergsedijk 63a te Steenbergen
   1888. Financiële verordening 212 Gemeentewet Steenbergen 2020
   1889. Aanvraag omgevingsvergunning Galgendijk 3 te Dinteloord
   1890. Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Steenbergen
   1891. Omgevingsvergunning Dorus Rijkersstraat 2 te Dinteloord
   1892. Omgevingsvergunning Rode Kruisstraat 12 te Nieuw-Vossemeer
   1893. Aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisplein 25 te Dinteloord
   1894. Aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan ong. te Steenbergen
   1895. Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 42 te Steenbergen
   1896. Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 10 te Steenbergen
   1897. Omgevingsvergunning Azaleastraat 19 te Steenbergen
   1898. Omgevingsvergunning Welbergswegje 2 te Steenbergen
   1899. Rectificatie Verleende vergunning Drive Thru Streekmarkt te Steenbergen
   1900. terinzagelgging ontwerp-wijzigingsplan 'Wijzigingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Rolafseweg 8’
   1901. Aanvraag omgevingsvergunning Fortplein 9 te Steenbergen
   1902. Aanvraag omgevingsvergunning Watertorenweg 1 te Steenbergen
   1903. Omgevingsvergunning Westgroeneweg 74 te Steenbergen
   1904. Omgevingsvergunning nabij Lunet 14 te Steenbergen
   1905. Omgevingsvergunning nabij Redoute 1 te Steenbergen
   1906. Ontwerpbeschikking Wabo-vergunning, uitgebreide procedure
   1907. Aanvraag omgevingsvergunning Emmastraat 39 te Steenbergen
   1908. Ontwerp omgevingsvergunning Boompjesdijk 11 te Dinteloord
   1909. Omgevingsvergunning Van Glymesstraat 15 te Steenbergen
   1910. Gewijzigde omgevingsvergunning Langeweg 69 te Kruisland
   1911. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op het Floraplein in Steenbergen op 20 juni 2020
   1912. Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West Brabant van 12 juni 2020
   1913. Omgevingsvergunning Molenstraat 112 te Kruisland
   1914. Omgevingsvergunning Welbergsedijk 23 te Welberg
   1915. Omgevingsvergunning Molenstraat 120 te Kruisland
   1916. Aanvraag omgevingsvergunning Redoute 1 te Steenbergen
   1917. Omgevingsvergunning Anjerstraat 36 te Steenbergen
   1918. Aanvraag omgevingsvergunning Sint Ontcommerstraat 9 te Steenbergen
   1919. Aanvraag omgevingsvergunning Kortendijk 4 te Nieuw-Vossemeer
   1920. Omgevingsvergunning Bloemendijk 38 te Dinteloord
   1921. Aanvraag omgevingsvergunning West-zandberg 33 te Kruisland
   1922. Aanvraag omgevingsvergunning Rode Kruisstraat 12 te Nieuw-Vossemeer
   1923. Omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 4 te Steenbergen
   1924. Aanvraag omgevingsvergunning Stoofweg 9 te Nieuw-Vossemeer
   1925. Omgevingsvergunning Molendijk 79 te Dinteloord
   1926. Aanvraag omgevingsvergunning Groene Kruisstraat 72/72a te Dinteloord
   1927. Beleidsnota Arbeidsmigratie
   1928. Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. te Steenbergen
   1929. Omgevingsvergunning Willemspolderweg 5 te Dinteloord
   1930. Verleende evenementenvergunning Drive Thru Streekmarkt te Steenbergen
   1931. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op het Floraplein in Steenbergen december 2020
   1932. Omgevingsvergunning Stoofweg 3 te Nieuw-Vossemeer
   1933. Omgevingsvergunning Zuidzeedijk 16 te Dinteloord
   1934. Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant houdende voorschriften ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/COVID-19 (Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 29 mei 2020)
   1935. Aanvraag omgevingsvergunning Stoofweg 9 te Nieuw-Vossemeer
   1936. Aanvraag omgevingsvergunning Heense Molenweg 25 te De Heen
   1937. Aanvraag omgevingsvergunning Welbergswegje 2 te Steenbergen
   1938. Aanvraag omgevingsvergunning Olmendreef ong. te Steenbergen
   1939. Aanvraag omgevingsvergunning Lunet 14 te Steenbergen
   1940. Grondprijs bouwgrond De Pinas
   1941. Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 74 te Dinteloord
   1942. Omgevingsvergunning Molenstraat 129 te Kruisland
   1943. Aanvraag omgevingsvergunning Glymesstraat 15 te Steenbergen
   1944. Aanvraag omgevingsvergunning Rubeerdijk ong. te Nieuw-Vossemeer
   1945. Aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 24 te Dinteloord
   1946. Aanvraag omgevingsvergunning Rondom 10 te Dinteloord
   1947. Aanvraag omgevingsvergunning Wildenhoeksestraat 3a te Kruisland
   1948. Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg 2b te Nieuw-Vossemeer
   1949. Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 11 mei 2020
   1950. Aanvraag omgevingsvergunning Azaleastraat 19 te Steenbergen
   1951. Aanvraag omgevingsvergunning Bloemendijk 38 te Dinteloord
   1952. Omgevingsvergunning Molenstraat 65 te Kruisland
   1953. Addendum verleende ontheffing geluid- en trillingwerkzaamheden N257
   1954. Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 112 te Kruisland
   1955. Omgevingsvergunning Dwarsweg 1 te Dinteloord
   1956. Omgevingsvergunning Engelseweg 1e te Kruisland
   1957. sit tek behorende bij invoering snelheidslimiet 5 km u Havenkanaal Dinteloord
   1958. Nadere regels evenementen
   1959. Omgevingsvergunning Kade 7, 7a, 7b & 77 te Steenbergen
   1960. Aanvraag omgevingsvergunning Krommeweg 1 te Steenbergen
   1961. Aanvraag omgevingsvergunning Drie Lindekensweg 7 te Steenbergen
   1962. Omgevingsvergunning Nassaulaan 6 te Steenbergen
   1963. Ontheffing geluidhinder en trilling inzake bouw- en sloopwerkzaamheden
   1964. Aanvraag omgevingsvergunning Anjerstraat 36 te Steenbergen
   1965. Omgevingsvergunning Vriezendijk en Dankolfberg ong. te Steenbergen
   1966. Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 29 april 2020
   1967. Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
   1968. Aanvraag omgevingsvergunning Dorus Rijkersstraat 2 te Dinteloord
   1969. Aanvraag omgevingsvergunning Molendijk 79 te Dinteloord
   1970. Omgevingsvergunning Nassaulaan 6-8 te Steenbergen
   1971. Gemeente Steenbergen - Aanleg laadpunt - Voorstraat Nieuw-Vossemeer
   1972. Gemeente Steenbergen - Parkeerverbod - Raadhuisplein Dinteloord
   1973. Gemeente Steenbergen - Parkeerverbod - Koningin Julianastraat Dinteloord
   1974. Gemeente Steenebergen - Inrijverbod - Reinolduslaan te Nieuw-Vossemeer
   1975. Omgevingsvergunning Molenstraat 165 te Kruisland
   1976. Aanvraag omgevingsvergunning Oosthavendijk ong. te Steenbergen
   1977. Aanvraag omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 4 te Steenbergen
   1978. Omgevingsvergunning Moerstraatseweg 154 te Steenbergen
   1979. Verleende objectvergunning plaatsen spandoek 16 tot en met 21 november 2020
   1980. Omgevingsvergunning De Pinas 17 te Dinteloord
   1981. Gemeente Steenbergen - afsluiting voor gemotoriseerd verkeer - in de Warwickstraat nabij de Fort Henricusweg
   1982. Gemeente Steenbergen - Aanleg mindervalide parkeerplaats - Dahliastraat Steenbergen
   1983. Omgevingsvergunning Langeweg 1 te De Heen
   1984. Aanvraag omgevingsvergunning Zeeweg 2 te Nieuw-Vossemeer
   1985. Wijziging 0mgevingsvergunning nabij 't Halstersch Laag te Steenbergen
   1986. Aanvraag omgevingsvergunning Stoofweg 3 te Steenbergen
   1987. Aanvraag omgevingsvergunning Zuidzeedijk 16 te Steenbergen
   1988. Aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerij 4 te Steenbergen
   1989. Omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 71 te Dinteloord
   1990. Machtigingenbesluit procesvertegenwoordiging gemeente Steenbergen 2020
   1991. Verleende Drank- en horecawetvergunning Nassaulaan 33 te Steenbergen
   1992. Gemeente Steenbergen - Aanleg laadpunt - Lijsterbeslaan Nieuw-Vossemeer
   1993. Gemeente Steenbergen - Aanleg mindervalide parkeerplaats - Nicolaas Peckstraat Steenbergen
   1994. Omgevingsvergunning Gastelseweg 14 te Kruisland
   1995. Omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 10 te Dinteloord
   1996. Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Welbergsedijk 20a’
   1997. Gemeente Steenbergen - Aanleg mindervalide parkeerplaats - Oudlandsestraat Steenbergen
   1998. Gemeente Steenbergen - Aanleg mindervalide parkeerplaats Van Boutershemstraat Steenbergen - Van Boutershemstraat Steenbergen
   1999. Gemeente Steenbergen - Aanleg elektrisch laadpunt - Ruiterstallen Steenbergen
   2000. Aanvraag omgevingsvergunning Dwarsweg 1 te Dinteloord
   2001. Aanvraag omgevingsvergunning Nassaulaan 6 te Steenbergen
   2002. Omgevingsvergunning Pastoor Kerckerstraat 10 te Steenbergen
   2003. Algemene plaatselijke verordening 2020 Gemeente Steenbergen
   2004. Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 65 te Kruisland
   2005. Omgevingsvergunning Langeweg 69 te Kruisland
   2006. Aanvraag omgevingsvergunning Nassaulaan 6-8 te Steenbergen
   2007. Gemeente Steenbergen - Aanleg mindervalide parkeerplaats - Fuksiastraat Steenbergen
   2008. Gemeente Steenbergen - Aanleg mindervalide parkeerplaats - Weidemolen Dinteloord
   2009. Gemeente Steenbergen - aanleg mindervalide parkeerplaats - Panneman Steenbergen
   2010. Omgevingsvergunning Krommeweg 2 c te Steenbergen
   2011. Omgevingsvergunning Stoofdijk 21 te Dinteloord
   2012. Gemeente Steenbergen - Parkeerverbod - Zuidwal Steenbergen
   2013. Gemeente Steenbergen - Intrekken standplaats - Westdam Steenbergen
   2014. Gemeente Steenbergen - Aanleg elektrisch laadpunt - Heensedijk De Heen
   2015. Gemeente Steenbergen - Omkeren eenrichtingsverkeer - Hyacinthstraat te Steenbergen
   2016. Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 1 april 2020
   2017. Besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant van 1 april 2020
   2018. Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 129 te Kruisland
   2019. Omgevingsvergunning Westerstraat 10, 10a, 10b, 10c,10d en 10e te Dinteloord
   2020. Omgevingsvergunning Dorpsweg 52 te De Heen
   2021. Aanvraag omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 71 te Dinteloord
   2022. Omgevingsvergunning Dorpsweg 54 te De Heen
   2023. Aanvraag omgevingsvergunning Dankolfberg ong. te Steenbergen
   2024. Mandaatbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
   2025. Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
   2026. Termijnverlenging Omgevingsvergunning Kade 18 in Dinteloord
   2027. Omgevingsvergunning Welbergsedijk 39 te Steenbergen
   2028. Aanvraag omgevingsvergunning De Pinas 17 te Dinteloord
   2029. Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Kerckerstraat 10 te Steenbergen
   2030. Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
   2031. Mandaatbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
   2032. Rectificatie termijnverlenging omgevingsvergunning Dorpsweg 54 in De Heen
   2033. Rectificatie termijnverlenging omgevingsvergunning Dinteloordseweg 6 in Steenbergen
   2034. Omgevingsvergunning Lunet 17 te Steenbergen
   2035. Aanvraag omgevingsvergunning Groene Kruisstraat 35 te Dinteloord
   2036. Omgevingsvergunning Roosendaalseweg 55b te Kruisland
   2037. Termijnverlenging omgevingsvergunning Dorpsweg 52 in De Heen
   2038. Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 1 te De Heen
   2039. Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 65 te Kruisland
   2040. Aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 21 te Dinteloord
   2041. Handboek vervanging 2020 gemeente Steenbergen
   2042. Termijnverlenging omgevingsvergunning Dinteloordseweg 6 in Steenbergen
   2043. Termijnverlenging omgevingsvergunning Dorpsweg 54 in De Heen
   2044. Omgevingsvergunning Oudlandsestraat 38 te Steenbergen
   2045. Omgevingsvergunning Dwarsweg 1 te Dinteloord
   2046. Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
   2047. Omgevingsvergunning Watertorenweg 1 te Steenbergen
   2048. Aanvraag omgevingsvergunning Olmendreef ong. te Steenbergen
   2049. Aanvraag omgevingsvergunning Gastelseweg 14 te Kruisland
   2050. Aanvraag omgevingsvergunning Montenaken 1 te Dinteloord
   2051. Omgevingsvergunning Olmendreef 5 a te Steenbergen
   2052. Omgevingsvergunning Westcreecke 1 te Dinteloord
   2053. Aanvraag omgevingsvergunning Westvoorstraat 2 te Dinteloord
   2054. Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 167 te Kruisland
   2055. Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-West ong. te De Heen
   2056. Omgevingsvergunning achter het perceel aan de Heerlsestraat 1 te Kruisland
   2057. Gemeente Steenbergen - Aanleg laadpunt - Westvoorstraat Dinteloord
   2058. Tek beh bij instellen eenrichtingsverk Kees vd Sa
   2059. Gemeente Steenbergen - Instellen eenrichtingsverkeer - Kees van de Sandestraat te Nieuw-Vossemeer
   2060. Omgevingsvergunning Geraniumstraat 2 te Steenbergen
   2061. Verleende evenementenvergunning voor KPJ Schuurfeest te Steenbergen
   2062. Verleende evenementenvergunning voor 5 en 10 kilometer loop te Steenbergen
   2063. Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Steenbergen 2019
   2064. Verleende tapontheffing voor KPJ Steenbergen te Steenbergen
   2065. Omgevingsvergunning Europastraat 17 te Dinteloord
   2066. Omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 67 te Dinteloord
   2067. Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Gastelseweg 14’
   2068. Omgevingsvergunning Vlietdijk 11 te Dinteloord
   2069. Termijnverlenging omgevingsvergunning  Westerstraat 10, 10a, b, c, d en e te Dinteloord
   2070. Steenbergen Zuid_BBM2000095
   2071. Steenbergen Kern_BBM2000094
   2072. Reinierpolder & de Welberg_BBM2000093
   2073. Nieuw Vossemeer_BBM2000092
   2074. Kruisland_BBM2000091
   2075. Dinteloord_BBM2000090
   2076. De Heensemolen_BBM2000089
   2077. De Heen_BBM2000088
   2078. Buitengebied Steenbergen_BBM2000087
   2079. Buitengebied Nieuw Vossemeer_BBM2000086
   2080. Buitengebied Kruisland_BBM2000085
   2081. Buitengebied Dinteloord West_BBM2000084
   2082. Buitengebied Dinteloord Oost_BBM2000083
   2083. Buitengebied de Heen_S_bbm2000082_1
   2084. Bijlage 1 lijst met waardevolle bouwwerken
   2085. NOTA UITERLIJK VAN BOUWWERKEN GEM STEENBERGEN
   2086. Concept-Nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen
   2087. Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergseweg 97b te Dinteloord
   2088. Aanvraag omgevingsvergunning Engelseweg 1e te Kruisland
   2089. Aanvraag omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 10 te Dinteloord
   2090. Omgevingsvergunning Meester Molstraat 2 te Kruisland
   2091. Omgevingsvergunning Frederiksbolwerk 1 te Steenbergen
   2092. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning aan de IJzeren Put in Steenbergen
   2093. collecte- en wervingsrooster 2020 gemeente Steenbergen
   2094. Gemeente Steenbergen: ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Zeelandweg-Oost 23’
   2095. Besluit van burgemeester en wethouders tot intrekking van de op 31 december 2019 bestaande lokale personeelsregelingen welke zijn omgezet in het Personeelshandboek
   2096. Omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. te Steenbergen
   2097. Omgevingsvergunning West-Zandberg 20 te Kruisland
   2098. Omgevingsvergunning Assumburgweg 1 te Nieuw Vossemeer
   2099. Aanvraag omgevingsvergunning Welbergsedijk 39 te Steenbergen
   2100. Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 69 te Kruisland
   2101. Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. te Steenbergen
   2102. Aanvraag omgevingsvergunning Welbergsedijk 23 te Steenbergen
   2103. Aanvraag omgevingsvergunning Westcreecke 1 te Dinteloord
   2104. Aanvraag omgevingsvergunning Oost-Havendijk ong. te Steenbergen
   2105. Aanvraag omgevingsvergunning Solmsbolwerk 8 te Steenbergen
   2106. Omgevingsvergunning Oudlandsedijk 6 te Dinteloord
   2107. Omgevingsvergunning Nassaulaan 21 te Steenbergen
   2108. Omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord
   2109. Aanvraag omgevingsvergunning Watertorenweg 1 te Steenbergen
   2110. Gemeente Steenbergen - Tijdelijk parkeerverbod en tijdelijke geslotenverklaring tbv carnavalsoptocht - Steenbergen
   2111. Aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan ong. te Steenbergen
   2112. Verleende evenementenvergunning Carnaval in Kruisland te Kruisland
   2113. Verleende evenementenvergunning Carnaval in Nieuw-Vossemeer te Nieuw-Vossemeer
   2114. Omgevingsvergunning De Ambacht 25 te Nieuwe Vossemeer
   2115. Verleende evenementenvergunning carnaval 2020 te Steenbergen
   2116. Gemeente Steenbergen - Aanleg mindervalide parkeerplaats - Lijsterbesstraat Steenbergen
   2117. Gemeente Steenbergen - Aanleg mindervalide parkeerplaats - Lijsterbesstraat Steenbergen
   2118. Omgevingsvergunning Schoolstraat 34 te Nieuw- Vossemeer
   2119. Gemeente Steenbergen - invoering snelheidslimiet 30 km/u - Welbergsedijk en Welbergswegje
   2120. Verleende tapontheffing tijdens de carnaval in de loods aan de Dorpsweg 94 te De Heen op 16 februari 2020
   2121. Verleende Drank- en horecawetvergunning Lindenburghlaan 7 te Steenbergen
   2122. Verleende tapontheffing tijdens de jaarlijkse feestavond van BC de Leuttrappers op 7 en 8 februari 2020 aan de Kade 2 te Dinteloord
   2123. Verleende evenementenvergunning Carnaval in de sporthal en sportcafé de Buitelstee te Dinteloord 2020
   2124. Verleende tapontheffing tijdens het vieren van carnaval in een tent naast brasserie/hotel de Kaai op 21 tot en met 25 februari 2020
   2125. Verleende evenementenvergunning Carnaval in de kern van De Heen
   2126. Aanvraag omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 67 te Dinteloord
   2127. Termijnverlenging omgevingsvergunning  Willemspolderweg 2  in Dinteloord
   2128. Aanvraag omgevingsvergunning Krommeweg 2c te Steenbergen
   2129. Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 10 te Dinteloord
   2130. Omgevingsvergunning Arnold van Lieropstraat 58 te Steenbergen
   2131. Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraatseweg 154 te Steenbergen
   2132. Gemeente Steenbergen: gewijzigde vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Holderbergsestraat 4’
   2133. Steenbergen - Aanleg voetgangersoversteekplaats - Fabrieksdijk
   2134. Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg ong. te De Heen
   2135. Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg ong. te De Heen
   2136. Aanvraag omgevingsvergunning Boompjesdijk 11a te Dinteloord
   2137. Omgevingsvergunning Stellingmolen 19 te Nieuw- Vossemeer
   2138. Opleggen definitieve maatwerkvoorschriften Molenweg 2b te Dinteloord
   2139. Verleende evenementenvergunning feestavond bc de Leuttrappers
   2140. Verleende evenementenvergunning carnaval in tent naast de Kaai te Steenbergen
   2141. Aanvraag omgevingsvergunning Roosendaalseweg 55b te Kruisland
   2142. Aanvraag omgevingsvergunning Olmendreef 5a te Steenbergen
   2143. Omgevingsvergunning Westvoorstraat 22,22a,22b,22c,22d,22e,22f en 22h te Dinteloord
   2144. Intrekking omgevingsvergunning Kade 7 te Steenbergen
   2145. Verleende tapontheffing tijdens de jaarlijkse kijk en feestavond van Bouwclub PZN op 14 februari 2020
   2146. Subsidieregels Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie gemeente Steenbergen 2020
   2147. Omgevingsvergunning Welbergsedijk 29 te Steenbergen
   2148. Omgevingsvergunning Grote Tiende 31 te Kruisland
   2149. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Verlenging ter inzage legging ontwerpstructuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen’
   2150. Gemeente Steenbergen: bekendmaking ontwerp bestemmingsplan ‘Welbergsedijk 51’
   2151. Verleende Drank- en horecawetvergunning en exploitatievergunning Kapelaan Kockstraat 91 te Steenbergen
   2152. Verleende evenementenvergunning feestavond BC PZN
   2153. Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat 38 te Steenbergen
   2154. Aanvraag omgevingsvergunning Europastraat 17 te Dinteloord
   2155. Omgevingsvergunning Westlandse Langeweg, Molenweg en de Noorddonk, Molenweg en de Noorddonk te Steenbergen
   2156. Aanvraag omgevingsvergunning Kade 18 te Dinteloord
   2157. Aanvraag omgevingsvergunning Dwarsweg 1 te Dinteloord
   2158. Omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 12 te Steenbergen
   2159. Damoclesbeleid De Markiezaten, Gemeente Steenbergen 2020
   2160. Aanvraag omgevingsvergunning Frederiksbolwerk 1 te Steenbergen
   2161. Aanvraag omgevingsvergunning Kade 7 te Steenbergen
   2162. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op de Markt in Steenbergen op 24 en 25 februari 2020
   2163. Aanvraag omgevingsvergunning Citadel 13 t/m 57 te Steenbergen
   2164. Besluit grondprijzen 2020
   2165. Aanvraag omgevingsvergunning Heerlsestraat 1 te Kruisland
   2166. Aanvraag omgevingsvergunning Geraniumstraat 2 te Steenbergen
   2167. Aanvraag omgevingsvergunning Kruislandsedijk 34 te Steenbergen
   2168. Omgevingsvergunning Zuideinde 1a P te Dinteloord
   2169. Omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 91 te Steenbergen
   2170. Omgevingsvergunning Kleine Kerkstraat 7 te Steenbergen
   2171. Aanvraag omgevingsvergunning Welbergsedijk 51 te Steenbergen
   2172. Gemeente Steenbergen: bekendmaking ontwerp bestemmingsplan ‘Appartementencomplex Molendijk
   2173. Gemeente Steenbergen: Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Langeweg 93”
   2174. Omgevingsvergunning Zoekweg ong., Stierenweg ong. en Ligneweg ong. te Steenbergen
   2175. Omgevingsvergunning Piet Snoeijersstraat 4, 14, 16 & 24 te Steenbergen
   2176. Omgevingsvergunning Pastoor Kerckerstraat 8 te Steenbergen
   2177. Aanvraag omgevingsvergunning Slaakdam 2 te De Heen
   2178. Aanvraag omgevingsvergunning Geraniumstraat 2 te Steenbergen
   2179. Aanvraag omgevingsvergunning Dinteloordseweg 6 te Steenbergen
   2180. Aanvraag omgevingsvergunning Welbergsedijk 29, 29a en 29b te Steenbergen
   2181. Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 167 te Kruisland
   2182. Aanvraag omgevingsvergunning Vlietdijk 11 te Dinteloord
   2183. Omgevingsvergunning Westerstraat 35 te Dinteloord
   2184. Aanvraag omgevingsvergunning Meester Molstraat 2 te Kruisland
   2185. Aanvraag omgevingsvergunning Arnold van Lieropstraat 58 te Steenbergen
   2186. Omgevingsvergunning Oost-Havendijk ong. te Steenbergen
   2187. Aanvraag omgevingsvergunning West-Zandberg 20 te Kruisland
   2188. Omgevingsvergunning Lunet 19 (kavel nr. 1) te Steenbergen
   2189. Mandaatbesluit hoofd uitvoeringsorganisatie ISD
   2190. Aanvraag omgevingsvergunning Dinteloordseweg 6 te Steenbergen (buiten behandeling)
   2191. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning aan de Burgemeester Van Loonstraat in Steenbergen
   2192. Verleende standplaatsvergunningen voor het jaar 2020 op het Floraplein in Steenbergen en het Raadhuisplein in Dinteloord
   2193. Aanvraag omgevingsvergunning Vlietdijk 11 te Dinteloord (buiten behandeling)
   2194. Aanvraag omgevingsvergunning Sasdijk ong. te Dinteloord
   2195. Aanvraag omgevingsvergunning Nassaulaan 21 te Steenbergen
   2196. Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord
   2197. Aanvraag omgevingsvergunning Sasdijk ong. te Dinteloord
   2198. Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsedijk 6 te Dinteloord
   2199. Aanvraag omgevingsvergunning Stellingmolen 19 te Nieuw-Vossemeer
   2200. Aanvraag omgevingsvergunning Kruislandsedijk 8 te Steenbergen
   2201. Verleende evenementenvergunning en tapontheffing feestavond en wagentjes kijken te Steenbergen
   2202. Aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 34 te Nieuw-Vossemeer
   2203. Aanvraag omgevingsvergunning Assumburgweg 1 te Nieuw-Vossemeer
   2204. Termijnverlenging omgevingsvergunning Koudenberg 14 te Steenbergen
   2205. Aanvraag omgevingsvergunning Grote Tiende 31 te Kruisland
   2206. Aanvraag omgevingsvergunning De Ambacht ong. Beltmolen fase II te Nieuw-Vossemeer
   2207. Omgevingsvergunning Lunet 22 (kavel nr. 4) te Steenbergen
   2208. Verleende stookontheffing en akkoordverklaring melding kerstbomenverbranding te Nieuw-Vossemeer
   2209. Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant
   2210. Controleverordening gemeente Steenbergen
   2211. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018 Steenbergen
   2212. Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2020
   2213. Uitvoeringsplan VTH 2020
   2214. Gemeente Steenbergen - Aanleg mindervalide parkeerplaats - Orchideestraat
   2215. De Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020
   2216. Mandaatbesluit burgemeester Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
   2217. Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
   2218. Mandaatbesluit subsidiëring GGZ Westelijk Noord-Brabant
   2219. Verordening leges Steenbergen 2020
   2220. Omgevingsvergunning Vesting 2 (kavel nr. 5) te Steenbergen
   2221. Mandaatbesluit 2020
   2222. Regeling ter bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen 2018
   2223. Termijnverlenging omgevingsvergunning Westcreecke 1 in Dinteloord
   2224. Omgevingsvergunning Westgroeneweg 46 te Dinteloord
   2225. Omgevingsvergunning Hoogstraat 4 te Steenbergen
   2226. Omgevingsvergunning Drukkerij 3 te Steenbergen
   2227. Verleende evenementenvergunning Samen Kerst te Steenbergen
   2228. Aanvraag omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 12 te Steenbergen
   2229. Beleidsregels Persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Steenbergen
   2230. Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
   2231. Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
   2232. Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 33/35 te Steenbergen
   2233. Omgevingsvergunning Paulus Baxstraat 12 te Steenbergen
   2234. Verleende evenementenvergunning en tapontheffing Kerst- en kunstmarkt te Steenbergen
   2235. Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 20 te Steenbergen
   2236. Aanwijzingsbesluit inzameling textiel huis aan huis 2020
   2237. Omgevingsvergunning Noordwal 12 te Steenbergen
   2238. Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning Steenbergen 2020
   2239. Omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 11 te Steenbergen
   2240. Aanvraag omgevingsvergunning Schenkeldijk 31 te Dinteloord
   2241. Gemeente Steenbergen - Intrekken fysieke afsluiting doorgaand gemotoriseerd verkeer - Rietveen
   2242. Gemeente Steenbergen: Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 13”
   2243. Gemeente Steenbergen: ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Gastelseweg 14’
   2244. Omgevingsvergunning Pastoor Ermenstraat 26 te Steenbergen
   2245. Verleende revisievergunning - Gibsonstraat 11 te Steenbergen
   2246. Verleende vergunning (uitbreiding) voor het overbrengen en gebruiken van explosieven voor industriële reiniging
   2247. Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Kerckerstraat 8 te Steenbergen
   2248. Verleende tapontheffing tijdens het IJsfestijn op de Westdam te Steenbergen van 7 december 2019 tot en met 5 januari 2020
   2249. Omgevingsvergunning Laurentiusdijk 4a te Steenbergen
   2250. Verleende evenementenvergunning vuurwerkdemonstratie 7 december 2019
   2251. Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Kerkstraat 7 te Steenbergen
   2252. intrekking Verordening Klachtrecht
   2253. Aanvraag omgevingsvergunning verlengde van Oost-Havendijk ong. te Steenbergen
   2254. Omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen
   2255. Aanvraag omgevingsvergunning Piet Snoeijersstraat ong. te Steenbergen
   2256. Interne klachtenregeling gemeente Steenbergen
   2257. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ter inzage legging ontwerpstructuurvisie energie en ruimte gemeente Steenbergen’
   2258. Omgevingsvergunning Corneliusstraat 33 te Steenbergen
   2259. Gemeente Steenbergen - Verkeersbesluit realisatie bushaltes - Lindenburghlaan en Buiten de Veste
   2260. Verleende evenementenvergunning schuurfeest KPJ Kruisland
   2261. Omgevingsvergunning Oudlandsestraat 99 te Steenbergen
   2262. Omgevingsvergunning Blauwstraat 69 te Steenbergen
   2263. Omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost 0, te Steenbergen
   2264. Omgevingsvergunning Zoekweg 10 te Steenbergen
   2265. Gemeente Steenbergen: ontwerp bestemmingsplan ‘Welbergsedijk 20a’
   2266. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Langeweg 93”
   2267. Aanvraag omgevingsvergunning Vlietdijk 11 te Dinteloord
   2268. Aanvraag omgevingsvergunning Lunet 15, 22, Vesting 2 te Steenbergen(buiten behandeling)
   2269. Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Ermenstraat 26 te Steenbergen
   2270. Omgevingsvergunning Holderbergsestraat 4 te Kruisland
   2271. Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 2, te Dinteloord(buiten behandeling)
   2272. Aanvraag omgevingsvergunning Koudenberg 14 te Steenbergen
   2273. Aanvraag omgevingsvergunning Oost-havendijk ong. te Steenbergen
   2274. Aanvraag omgevingsvergunning Oost-havendijk ong. te Steenbergen
   2275. Omgevingsvergunning Terre 3 te Steenbergen
   2276. Aanvraag omgevingsvergunning Oost-havendijk ong. te Steenbergen
   2277. Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 5 te Dinteloord (intrekking)
   2278. Verleende standplaatsvergunning Kapelaan Kockstraat in Steenbergen en Schutbocht in De Heen voor het jaar 2020
   2279. Verleende standplaatsvergunning op het Floraplein in Steenbergen voor het jaar 2020
   2280. Verleende evenementenvergunning Kunstijsbaan aan de Westdam te Steenbergen
   2281. Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 91 te Steenbergen
   2282. Verleende markstandplaatsvergunning op de weekmarkt in Steenbergen
   2283. Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 4 te Steenbergen
   2284. Verleende evenementenvergunning natuurijsbaan Kruislandsedijk te Kruisland
   2285. Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 5a te Steenbergen
   2286. Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 46 te Dinteloord
   2287. Omgevingsvergunning Corneliusstraat 33 te Steenbergen
   2288. Omgevingsvergunning Dorpsweg 4, 4655 AD te De Heen
   2289. Gemeente Steenbergen - Elektrisch laadpunt - Van Houtenstraat te Dinteloord
   2290. Omgevingsvergunning Stoofweg 16 te Kruisland
   2291. Handelingskader gemeente Steenbergen ‘Wat te doen in welke situatie na de PAS-uitspraak’
   2292. Besluit van burgemeester en wethouders houdende de 4e wijziging CAR/UWO gemeente Steenbergen
   2293. Aanvraag omgevingsvergunning Kleine Kerkstraat 7 te Steenbergen
   2294. Besluit van burgemeester en wethouders houdende de 2e wijziging Functieboek gemeente Steenbergen 2013
   2295. Verordening hondenbelasting Steenbergen 2020
   2296. Aanvraag omgevingsvergunning Dinteloordseweg 6 te Steenbergen
   2297. Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat 99 te Steenbergen
   2298. Omgevingsvergunning Waterhoefke 12 te Steenbergen
   2299. Aanvraag omgevingsvergunning Westvoorstraat 22 te Dinteloord
   2300. Verordening afvalstoffenheffing Steenbergen 2020
   2301. Verordening marktgeld Steenbergen 2020
   2302. Verordening lijkbezorgingsrechten Steenbergen 2020
   2303. Verordening onroerende zaakbelastingen Steenbergen 2020
   2304. Verordening toeristenbelasting Steenbergen 2020
   2305. Verordening reclamebelasting Steenbergen 2020
   2306. Aanvraag omgevingsvergunning Laurentiusdijk ong. te Steenbergen
   2307. Aanvraag omgevingsvergunning Corneliustraat 33 te Steenbergen
   2308. Verordening forensenbelasting Steenbergen 2020
   2309. Verordening leges Steenbergen 2020
   2310. Verordening rioolheffing Steenbergen 2020
   2311. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Steenbergen 2020
   2312. Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 35 te Dinteloord
   2313. Omgevingsvergunning Leurschans 66 te Steenbergen
   2314. Aanvraag omgevingsvergunning Holderbergsestraat 4 te Kruisland
   2315. Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (Mer)
   2316. Verleende exploitatievergunning horeca in kunstijsbaan te Steenbergen
   2317. Omgevingsvergunning Westgroeneweg 46 te Dinteloord
   2318. Verordening jeugdhulp gemeente Steenbergen 2019
   2319. Rectificatie omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 14, 16 & 16a te Steenbergen
   2320. Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 126 te Kruisland(buiten behandeling)
   2321. Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost ong. te Steenbergen
   2322. Rectificatie omgevingsvergunning Blauwstraat 41 te Steenbergen
   2323. Aanvraag omgevingsvergunning J. Frisolaan 2 te Dinteloord
   2324. Omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 14, 16a & b te Steenbergen
   2325. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning op het Floraplein in Steenbergen
   2326. Aanvraag omgevingsvergunning Westcreecke 1 te Dinteloord
   2327. Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 8 te Dinteloord
   2328. Aanvraag omgevingsvergunning Paulus Baxstraat 12 te Steenbergen
   2329. Aanvraag omgevingsvergunning Leurschans 66  te Steenbergen
   2330. Aanvraag omgevingsvergunning Terre 3  te Steenbergen
   2331. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Steenbergen.
   2332. Omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 46 te Steenbergen
   2333. Omgevingsvergunning Langeweg 24 te Kruisland
   2334. Omgevingsvergunning Waterhoefke 5 te Steenbergen
   2335. Omgevingsvergunning De Pinas 2a te Dinteloord
   2336. Verleende tapontheffing tijdens viering 75 jaar bevrijding Welberg
   2337. Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 46 te Steenbergen
   2338. Omgevingsvergunning Bastion 22 te Steenbergen
   2339. Omgevingsvergunning Prins Clausstraat 4 te Dinteloord
   2340. Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 5 te Dinteloord
   2341. Aanvraag omgevingsvergunning Noordwal 12 te Steenbergen
   2342. Omgevingsvergunning Turfbaan 4 te Steenbergen
   2343. Omgevingsvergunning Blozekriekske ong., kadastraal bekend onder sectie B met nummer 3276 te Nieuw-Vossemeer
   2344. Gemeente Steenbergen: ontwerp bestemmingsplan ‘Zeelandweg-Oost 23’
   2345. Gemeente Steenbergen: ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Steenbergen, wijziging Holderbergsestraat 4’
   2346. Aanvraag omgevingsvergunning Waterhoefke 12 te Steenbergen
   2347. Omgevingsvergunning Oudesluis 3 te Steenbergen
   2348. Aanvraag omgevingsvergunning Prins Clausstraat 4 te Dinteloord
   2349. Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 46 te Steenbergen
   2350. Aanvraag omgevingsvergunning Heensedijk ong. te De Heen
   2351. Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 69 te Steenbergen
   2352. Ontwerpbeschikking Wabo vergunning, Gibsonstraat 11 te Steenbergen
   2353. Omgevingsvergunning Blauwstraat 18 te Steenbergen
   2354. Aanvraag omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen(buiten behandeling)
   2355. Aanvraag omgevingsvergunning De Pinas 2a te Steenbergen
   2356. Aanvraag omgevingsvergunning Oudesluis 3 te Steenbergen
   2357. Aanvraag omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 17 te Steenbergen
   2358. Aanvraag omgevingsvergunning Stoofweg 16 te Kruisland
   2359. Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg 2 te Dinteloord
   2360. Aanvraag omgevingsvergunning Dorpsweg 4 te De Heen
   2361. Verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats op de Westdam in Steenbergen voor het jaar 2020
   2362. Ontwerp Drank- en horecawetvergunning ijsbaan Westdam te Steenbergen
   2363. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning Buiten de Veste 1 in Steenbergen op 4 november 2019
   2364. Verleende tijdelijke standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats op het Raadhuisplein in Dinteloord van 1 december 2020 tot en met 31 december 2020
   2365. Verleende standplaatsvergunning voor het innemen van een standplaats op het Floraplein in Steenbergen voor het jaar 2020
   2366. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Vaststelling partiële herziening structuurvisie gemeente Steenbergen
   2367. Aanvraag omgevingsvergunning Zoekweg 10 te Steenbergen
   2368. Aanvraag omgevingsvergunning Gebroeders van den Bogaardstraat 6 te Steenbergen
   2369. Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsestraat 99 te Steenbergen
   2370. Aanvraag omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen
   2371. Omgevingsvergunning Markt 20 te Steenbergen
   2372. Aanvraag omgevingsvergunning Buiten de Veste ong. te Steenbergen
   2373. Omgevingsvergunning Rondom 10 te Dinteloord
   2374. Omgevingsvergunning De Ambacht 1 te Nieuw-Vossemeer
   2375. Aanvraag omgevingsvergunning Rondom 10 te Dinteloord
   2376. Omgevingsvergunning West-Havendijk 3 te Steenbergen
   2377. Omgevingsvergunning Wildenhoeksestraat 6 te Kruisland
   2378. Aanvraag omgevingsvergunning Veerweg 17 te Steenbergen
   2379. Aanvraag omgevingsvergunning De Ambacht 1 te Nieuw-Vossemeer
   2380. Omgevingsvergunning Corneliusstraat 36 te Steenbergen
   2381. Verleende tijdelijke standplaatsvergunnig op de Markt in Steenbergen op 12 oktober 2019
   2382. Aanvraag omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen
   2383. Aanvraag omgevingsvergunning Blozekriekske ong. te Nieuw-Vossemeer
   2384. Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 24 te Kruisland
   2385. Omgevingsvergunning AM de Jongstraat 1 te Nieuw-Vossemeer
   2386. Termijnverlenging omgevingsvergunning Turfbaan 4 in Steenbergen
   2387. Sit.tek. gehandicaptenparkpl. Wilgepad
   2388. Gemeente Steenbergen - Aanleg persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats - Wilgepad te Steenbergen
   2389. sit.Tek. gehandicapt parkeerpl Ruytersput
   2390. Gemeente Steenbergen - Aanleg persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats - Ruytersput te Steenbergen
   2391. Situatietek beh bij gehandicaptenppl Binnenvest
   2392. Gemeente Steenbergen - Aanleg persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats - Binnenvest te Steenbergen
   2393. Aanvraag omgevingsvergunning Heensche polder te Kruisland
   2394. Omgevingsvergunning Kaaistraat 46 te Steenbergen
   2395. Omgevingsvergunning Molenstraat 2 te Kruisland
   2396. Omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5822
   2397. Aanvraag omgevingsvergunning Corneliusstraat 33 te Steenbergen
   2398. Beschikking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
   2399. Verleende evenementenvergunning herdenking 75 jaar bevrijding te Steenbergen (Welberg)
   2400. Verleende evenementenvergunning kerstconcert Dana Winner te Steenbergen
   2401. Omgevingsvergunning Blauwstraat 41 te Steenbergen
   2402. Omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 41 te Steenbergen
   2403. Verkeersbesluit tekening Molenweg
   2404. Gemeente Steenbergen - Verkeersbesluit voorrangsregeling - Molenweg
   2405. Verkeersbesluit tekening Noordzeedijk
   2406. Gemeente Steenbergen - Herinrichting - Noordzeedijk
   2407. Verkeersbesluit tekening Wipstraat
   2408. Gemeente Steenbergen - Verkeersbesluit wegmarkering - Wipstraat
   2409. Verleende omgevingsvergunning activiteit beperkte milieutoets
   2410. Verleende evenementenvergunning sinterklaasintocht te Steenbergen
   2411. Verleende evenementenvergunning sinterklaasintocht te Dinteloord
   2412. Gemeente Steenbergen - Aanleg persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats - Dinteloord
   2413. Omgevingsvergunning Hof van Engelbrecht 1 tm/ 11 te Kruisland
   2414. Verleende evenementenvergunning Bevrijdingsconcert Gummaruskerk te Steenbergen
   2415. Omgevingsvergunning Nassaulaang ong. te Steenbergen
   2416. Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg ong. te Dinteloord
   2417. Aanvraag omgevingsvergunning Waterhoefke 5 te Steenbergen
   2418. Aanvraag omgevingsvergunning Bastion 22 te Steenbergen
   2419. Aanvraag omgevingsvergunning Corneliusstraat 36 te Steenbergen
   2420. Omgevingsvergunning De Barkas 2 tm/ 10 en Boeier 1 tm/ 11 te Dinteloord
   2421. Verleende evenementenvergunning Halloweenoptocht Welberg te Steenbergen
   2422. Omgevingsvergunning nabij Grote Spellestraat 3 te Kruisland
   2423. Omgevingsvergunning Oudlandsestraat 2a-P te Steenbergen
   2424. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Roosendaalseweg 13”
   2425. Omgevingsvergunning bekend onder Kapelaan Kockstraat ong., te Steenbergen
   2426. Omgevingsvergunning Langeweg 2 te Kruisland
   2427. Omgevingsvergunning Dortmundstraat 18-P te Nieuw- Vossemeer
   2428. Omgevingsvergunning Galgendijk 15 te Dinteloord
   2429. Omgevingsvergunning Blauwstraat 65 te Steenbergen
   2430. Definitief omgevingsvergunning 't Hoogje 1 te Kruisland
   2431. Verleende Drank- en horecawetvergunning en exploitatievergunning Voorstraat 13 te Nieuw-Vossemeer
   2432. Termijnverlenging omgevingsvergunning West-Havendijk 3 te Steenbergen
   2433. Aanvraag omgevingsvergunning Kleinedijk 9 te Steenbergen
   2434. Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 18 te Steenbergen
   2435. Aanvraag omgevingsvergunning A.M. de Jongstraat 1 te Nieuw-Vossemeer
   2436. Aanvraag omgevingsvergunning Nassaulaan ong. te Steenbergen
   2437. Verleende exploitatievergunning en Drank- en horecawetvergunning
   2438. Verleende tapontheffing tijdens ‘Steenbergen Ambiance’ te Steenbergen op 19 oktober 2019 en ‘Hit the ‘90’s en Zero’s’ op 30 november 2019 bij ’t Cromwiel te Steenbergen.
   2439. Omgevingsvergunning Vierlinghstraat 2a te Kruisland
   2440. Omgevingsvergunning Molenweg 44 te Steenbergen
   2441. Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. te Steenbergen
   2442. Omgevingsvergunning Warwickstraat ong. te Steenbergen
   2443. Termijnverlenging omgevingsvergunning Molenstraat 2 in Kruisland
   2444. Termijnverlenging omgevingsvergunning Wildenhoeksestraat 6 in Kruisland
   2445. Omgevingsvergunning Hoogstraat 13 te Steenbergen
   2446. Omgevingsvergunning Laurentiusdijk ong. te Steenbergen
   2447. Aanvraag omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 41 te Steenbergen
   2448. Omgevingsvergunning Stellingmolen 2 te Dinteloord
   2449. Aanvraag omgevingsvergunning Dam Bustersstraat 12 te Steenbergen
   2450. Omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 44 te Steenbergen
   2451. Tek def locatie ondergr restafval cont De Darink
   2452. Bekendmaking definitieve locatie ondergrondse restafvalcontainer in De Darink te Kruisland
   2453. Aanvraag omgevingsvergunning Willemspolderweg ong. te Dinteloord
   2454. Afwijzing opleggen maatwerkvoorschriften Havenweg 35 te Dinteloord
   2455. Rectificatie Omgevingsvergunning Kleine Spellestraat ong. te Kruisland
   2456. Omgevingsvergunning Molenstraat 15 te Kruisland
   2457. Rectificatie Omgevingsvergunning Prins Clausstraat 4 te Dinteloord
   2458. Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 41 te Steenbergen
   2459. Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-Oost 52 te De Heen
   2460. Omgevingsvergunning nabij 't Halstersch Laag, te Steenbergen.
   2461. Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, ‘locatie ; Boompjesdijk 11, 4671 PR te Dinteloord
   2462. Rectificatie aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 46 te Dinteloord
   2463. Omgevingsvergunning Moerstraatseweg 143 te Steenbergen
   2464. Aanvraag omgevingsvergunning Grote Spellestraat 3 te Kruisland
   2465. Omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’, locatie: Molendijk 119, 4671 TJ te Dinteloord.
   2466. Verleende evenementenvergunning Jaarmarkt, kern Kruisland 15 september 2019 te Kruisland
   2467. Omgevingsvergunning Spellestraat ong. te Kruisland
   2468. Verleende evenementenvergunning Dorpsfeest Kruisland, Marktplein, Markt en Molenstraat te Kruisland
   2469. Verleende evenementenvergunning Kermis, Voorstraat en Veerweg, te Nieuw-Vossemeer
   2470. Omgevingsvergunning Nassaulaan 33 te Steenbergen
   2471. Gemeente Steenbergen: Vaststelling wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, wijziging Wildenhoeksestraat 6”
   2472. Omgevingsvergunning nabij Rozemarijnstraat 1 (parkeerplaats) te Steenbergen
   2473. Verleende exploitatievergunning en Dranken horecawetvergunning Molenweg 52 te Steenbergen
   2474. Omgevingsvergunning Prins Clausstraat 4 te Dinteloord
   2475. Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 2 te Kruisland
   2476. Aanvraag omgevingsvergunning Pinas fase 2 te Dinteloord
   2477. Aanvraag omgevingsvergunning Dortmundstraat 18 te Nieuw-Vossemeer
   2478. Aanvraag omgevingsvergunning Westgroeneweg 48 te Dinteloord
   2479. Aanvraag omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen
   2480. Aanvraag omgevingsvergunning ’t Steen 14 te Dinteloord
   2481. Verleende Drank- en horecawetvergunning Lindenburghlaan 1a te Steenbergen
   2482. sittek beh bij invoering eenrichtingsverk stb Zuid
   2483. Gemeente Steenbergen - Invoering éénrichtingsverkeer - Steenbergen-Zuid
   2484. Aanvraag omgevingsvergunning Rozemarijnstraat 1 te Steenbergen
   2485. Verleende evenementenvergunning avondvierdaagse Steenbergen 10 tot en met 13 september 2019
   2486. Verleende evenementenvergunning Jaarmarkt Steenbergen 2019
   2487. Aanvraag omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 71 te Dinteloord
   2488. Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 44 te Steenbergen
   2489. Verhuurbeleid woonwagenstandplaatsen 2019
   2490. Aanvraag omgevingsvergunning Turfbaan 4 te Steenbergen
   2491. Aanvraag omgevingsvergunning Vierlinghstraat 2a Kruisland
   2492. Aanvraag omgevingsvergunning Rondweg N259 te Steenbergen
   2493. Aanvraag omgevingsvergunning Hof van Engelbrecht te Kruisland
   2494. Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
   2495. Woonwagenbeleid van de gemeente Steenbergen 2019
   2496. Verleende evenementenvergunning MUZA 2019 te Dinteloord
   2497. Verleende evenementenvergunning Kermis te Dinteloord
   2498. Omgevingsvergunning Grote Spellestraat 3 te Kruisland
   2499. Omgevingsvergunning Koeveringsedijk 9 te Steenbergen
   2500. Verleende evenementenvergunning Kleine Tour te Steenbergen
   2501. Verleende evenementenvergunning muziekevenement in de Kaaistraat te Steenbergen
   2502. Verleende evenementenvergunning Muziek na de Jaarmarkt te Steenbergen
   2503. Ontwerp-omgevingsvergunning 't Hoogje 1 te Kruisland
   2504. Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat ong. te Steenbergen
   2505. Aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 13 te Steenbergen
   2506. Omgevingsvergunning Roosendaalseweg 3 te Kruisland
   2507. Omgevingsvergunning Franseweg 15 te Steenbergen
   2508. Aanvraag omgevingsvergunning West-Havendijk 3 te Steenbergen
   2509. Aanvraag omgevingsvergunning Koperslagerij 8 te Steenbergen
   2510. Omgevingsvergunning Westvoorstraat 2 te Dinteloord
   2511. Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 44 te Steenbergen
   2512. Omgevingsvergunning Zilverhoek 1 te Steenbergen
   2513. Omgevingsvergunning Reginahof 1 te Steenbergen
   2514. Omgevingsvergunning Dinteloordseweg 6 te Steenbergen
   2515. Gemeente Steenbergen - Aanleg persoonlijke gehandicaptenparkeerplaats - Hortensiaplein te Steenbergen
   2516. Omgevingsvergunning Rondom 135 te Dinteloord
   2517. Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 2  te Kruisland
   2518. Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergseweg 90 te Dinteloord
   2519. Aanvraag omgevingsvergunning Laurentiusdijk ong.  te Steenbergen
   2520. Aanvraag omgevingsvergunning Blauwstraat 65 te Steenbergen
   2521. Melding brandveilig gebruik, Kapelaan Kockstraat 54 te Steenbergen
   2522. Aanvraag omgevingsvergunning Westerstraat 10 te Dinteloord
   2523. Aanvraag omgevingsvergunning Waterhoefke 12 te Steenbergen
   2524. Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-West 2 te De Heen
   2525. Aanvraag omgevingsvergunning ’t Hoogje 1 te Kruisland
   2526. Bekendmaking gemeente Steenbergen: Vaststelling bestemmingsplan “Zonnekreekseweg 2”
   2527. Omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 22, 22a en 22b te Steenbergen
   2528. Termijnverlenging omgevingsvergunning Stellingmolen 2 in Dinteloord
   2529. Omgevingsvergunning Noordlangeweg 4 te Dinteloord
   2530. Omgevingsvergunning Sint Ontcommerstraat 9 te Steenbergen
   2531. Omgevingsvergunning Steenbergseweg 110a te Dinteloord
   2532. Omgevingsvergunning Molenweg 117 te Steenbergen
   2533. Subsidieregeling initiatievenfonds gemeente Steenbergen 2018
   2534. Aanvraag omgevingsvergunning Zeelandweg-West 2 te De Heen
   2535. Omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee bruggen over de Boomvaart ter hoogte van de Corneliusstraat en gemeenschapshuis De Vaert te Welberg
   2536. Aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 15 te Kruisland
   2537. Omgevingsvergunning kadastraal bekend, sectie AC nr. 298 (Lage Boutweg) te Kruisland.
   2538. Gemeente Steenbergen - Elektrisch laadpunt - Europastraat Dinteloord
   2539. Gemeente Steenbergen - Elektrisch laadpunt - Krommeweg Steenbergen
   2540. Gemeente Steenbergen - Elektrisch laadpunt - Kapelaan Kockstraat te Welberg
   2541. Gemeente Steenbergen - Elektrisch laadpunt - Noorddonk Steenbergen
   2542. Gemeente Steenbergen - Elektrisch laadpunt - Koningin Julianastraat te Dinteloord
   2543. Verleende evenementenvergunning Open dag/infomarkt  te Steenbergen
   2544. Omgevingsvergunning De Landerije 3 te Steenbergen
   2545. Omgevingsvergunning Visserstraat 41 te Steenbergen
   2546. Aanvraag omgevingsvergunning Westlandse Langeweg 10 te Steenbergen(Buiten behandeling laten)
   2547. Omgevingsvergunning Havenweg 61 te Dinteloord
   2548. Aanvraag omgevingsvergunning Moerstraatseweg 143  te Steenbergen
   2549. Aanvraag omgevingsvergunning Sint Ontcommerstraat 9 te Steenbergen
   2550. Aanvraag omgevingsvergunning Oudlandsedijk ong. te Steenbergen
   2551. Aanvraag omgevingsvergunning Grote Kerkstraat 22  te Steenbergen
   2552. Omgevingsvergunning Boswijkdreef 2a te Steenbergen
   2553. Verleende evenementenvergunning en tapontheffing American Summer Day  te Kruisland
   2554. Verleende evenementenvergunning OTMV Lustrum  te Steenbergen
   2555. Verleende evenementenvergunning 24-uurs muziekmarathon te Steenbergen
   2556. Wet milieubeheer
   2557. Aanwijzingsbesluit verbod op bedelarij
   2558. Aanvraag omgevingsvergunning Kapelaan Kockstraat 54 te Steenbergen
   2559. Aanvraag omgevingsvergunning Koeveringsedijk 9 te Steenbergen
   2560. Aanvraag omgevingsvergunning Dinteloordseweg 28 te Steenbergen
   2561. Aanvraag omgevingsvergunning Wildenhoeksestraat 6 te Kruisland
   2562. Aanvraag omgevingsvergunning Molenweg 117 te Steenbergen
   2563. Aanvraag omgevingsvergunning Grote Spellestraat 3 te Kruisland
   2564. Aanvraag omgevingsvergunning Dinteloordseweg 6 te Steenbergen
   2565. Omgevingsvergunning Kruispoort 38 te Steenbergen
   2566. Omgevingsvergunning Koperslagerij 8 te Steenbergen
   2567. Zienswijzeformulier ondergr container De Darink
   2568. sitbeh bij bekendmaking ontwerp plaatsingsplan
   2569. Bekendmaking ontwerp-plaatsingsplan ondergrondse restafvalcontainer in De Darink te Kruisland
   2570. Verleende stookontheffing (besmet hout) Molenweg/Lindenburgsebaan te K