Artikel Kernen en cijfers

Op 1 januari 1997 is de gemeente Steenbergen ontstaan, uit het samengaan van de gemeenten Dinteloord en Prinsenland, Nieuw-Vossemeer en Steenbergen. De kerkdorpen De Heen, Kruisland en Welberg behoorden al bij Steenbergen, zodat de gemeente Steenbergen uit zes kernen bestaat.

Loop der bevolking

Inwonersaantal

Gemeente Steenbergen             Inwoneraantal   per 31-12-2016   23.381 inwoners
Specificatie                                     Mannen              Vrouwen             Totaal

bevolkingsaantal 31-12-2016    12.213                 11.768                  23.981

geboorten    in   2017                     98                        107                       205
vestiging      in   2017                     1.522                   1.097                    2.619
overlijden     in   2017                    120                      145                       265
vertrek          in   2017                    991                      752                       1.743
totale vermeerdering                     381                       111                       492
bevolkingsaantal 31-12-2017    12.722  `              12.075                  24.797

Gemeente Steenbergen             Inwoneraantal   per 31-12-2017   24.797 inwoners

Gemeente Steenbergen   per 31-12-2016      Per 31-12-2017

Per kern                            Totaal`                   Man         Vrouw            Totaal

Steenbergen                     11.208                    5.519        5.665              11.184
Welberg                             1.971                      1.640        1.107               2.747
Kruisland                           2.347                     1.206        1.137               2.343
De Heen                             549                         299           265                 564
Dinteloord                         5.534                     2.836        2.753               5.589
Nieuw-Vossemeer           2.372                     1.222        1.148               2.370

Gemeente Steenbergen                                      in 2013  in 2014   in 2015   in 2016     in 2017

aantal erkenningen (ongeboren vrucht)            98           93           66          84             66
aantal huwelijken                                                     66           81           80          94             90
aantal partnerschapsregistratie                          27           25           24          40             57
aantal omzetting partnerschap in huwelijk       2             1             4            3               3
aantal echtscheidingen                                          38           39           25          48             55
aantal beëindigingen partnerschap                    1              0            1             2               6
aantal afgegeven reisdocumenten                     4.278      4.528     4.690      5.114        5.076
aantal afgegeven rijbewijzen                                1.494      1.727     1.667     2.457        2.823