gemeente Steenbergen | [Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor een uitbouw en dakopbouw aan de Westerstraat 20 te Dinteloord]

Officiele publicatie

[Aanvraag omgevingsvergunning reguliere procedure voor een uitbouw en dakopbouw aan de Westerstraat 20 te Dinteloord]

[Op 9 augustus 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen, voor de realisatie van een uitbouw en dakopbouw op de woning gelegen aan de Westerstraat 20, 4671 CJ te Dinteloord. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK23003744.

Beslistermijn, inzage- en bezwaarmogelijkheid

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Als het college op de aanvraag heeft beslist, wordt dit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en bezwaar indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.