Officiele publicatie

Aanleg artsenparkeerplaats Centrumplan te Nieuw-Vossemeer

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

Overwegende, dat onlangs het Centrumplan te Nieuw-Vossemeer vorm heeft gekregen en bewoond is;

dat in de Dortmundstraat een huisartsenpraktijk gevestigd is;

dat het in het belang van medische hulpverlening noodzakelijk is dat het door de aanvrager, gebruikte motorvoertuig wordt geparkeerd op een in de nabijheid van het pand op voornoemde locatie aan te wijzen parkeerplaats;

dat de betreffende huisarts geen mogelijkheid heeft om zelf in de gevraagde parkeerbehoefte te voorzien en dat het derhalve noodzakelijk is een dergelijke parkeerfaciliteit te creëren;

dat er voor het aanwijzen van een gereserveerde artsenparkeerplaats een verkeersbesluit genomen dient te worden;

dat het onderstaande verkeersbesluit wordt genomen vanwege het verzekeren van de veiligheid op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

gelet op artikel 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

besluiten:

  • 1.
    door de plaatsing van bord E09 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord, het parkeren te verbieden op het parkeervak in de Dortmundstraat behalve voor het artsenvoertuig, conform bijgaande tekening;
  • 2.
    te bepalen, dat genoemde verkeersmaatregel per direct in werking treedt.

Steenbergen, 25 juni 2015

burgemeester en wethouders van Steenbergen,

de loco-secretaris, de burgemeester,

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos