gemeente Steenbergen | Aanleg invalidenparkeerplaats Kruitweg Steenbergen

Officiele publicatie

Aanleg invalidenparkeerplaats Kruitweg Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van …, wonende aan … te Steenbergen om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in Kruitweg, ter hoogte van nummer 31.

dat … voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

dat politiedistrict Markiezaten een politieadvies afgegeven heeft voor betreffende invalidenparkeerplaats op 12 augustus 2015;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

Besluiten:

1. verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in Kruitweg op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;

2. onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: TV-JJ-09 vermeld staat.

Steenbergen, 12 augustus 2015

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

L.A.P. Ligtenberg