Officiele publicatie

Aanleg invalidenparkeerplaats Princehof te Dinteloord

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van … wonende aan … te Dinteloord om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in Princehof, ter hoogte van achterzijde appartementencomplex

dat … voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

dat politiedistrict Markiezaten een politieadvies afgegeven heeft voor betreffende invalidenparkeerplaats op 12 augustus 2015;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

Besluiten:

  • 1.
    verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in Princehof op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;
  • 2.
    onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: 7-SFL-13 vermeld staat.

Steenbergen, 12 augustus 2015

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

L.A.P. Ligtenberg