Officiele publicatie

Aanleg invalidenparkeerplaats Wijngaarden Bolwerk te Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen;

overwegende, dat een verzoek is binnengekomen van …, wonende aan … te Steenbergen om een persoonlijke invalidenparkeerplaats aan te leggen in Wijngaarden Bolwerk, ter hoogte van de achterzijde op het parkeerterrein.

dat … voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonlijke invalidenparkeerplaats;

dat politiedistrict Markiezaten een politieadvies afgegeven heeft voor betreffende invalidenparkeerplaats op 12 augustus 2015;

gelet op de artikelen 2, lid 1b en 18, lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB);

BESLUITEN:

1. verkeersbord E6 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen in Wijngaarden Bolwerk op de locatie zoals aangegeven op bijgaande aangehechte situatietekening;

2. onder het verkeersbord een onderbord te bevestigen waarop het kenteken: 22-LFN-1 vermeld staat.

Steenbergen, 12 augustus 2015

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,

Namens dezen,

L.A.P. Ligtenberg